Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2011, vol. 65, br. 1, str. 52-59
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 19/07/2011
doi: 10.5937/fizkul1101052A
Analiza frekvencije i efikasnosti upotrebe driblinga na Evropskom košarkaškom prvenstvu u Poljskoj 2009. godine
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: miandric@yahoo.com

Sažetak

Primarni cilj ove studije je bio da se detektuju tehnike driblinga koje su se koristile na Evropskom prvenstvu u Poljskoj, njihova učestalost i efikasnost. Sekundarni cilj istraživanja je bio da se na osnovu analiziranih tehničko-taktičkih aktivnosti driblinga na egzaktniji način objasni košarkaška igra u napadu. Na uzorku od osam utakmica posmatrane su četiri varijable: vreme korišćenja driblinga, različiti polasci u dribling, tok driblinga i završeci driblinga. Protokol posmatranja je primenjen na svaku utakmicu posebno i na svakog igrača posebno. Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da je na osam utakmica Evropskog prvenstva 2009. godine u Poljskoj dominirala tehnika driblinga koju je karakterisao ukršteni polazak, u kome je prednja promena pravca bila najviše upotrebljavana, a najčešći završetak bio u vidu dodavanja i to posle zaustavljanja. Kad je u pitanju vreme korišćenja driblinga evidentno je da su sve posmatrane ekipe približno isto vremenski koristile dribling, ali i da je vreme korišćenja driblinga donekle uticalo na konačni plasman, jer su u finalu igrale ekipe koje su ga vremenski najmanje koristile, Španija 31.28 min. i Srbija 32.28 min. Šampion je postala ekipa koja je vremenski najmanje koristila dribling, a to je ekipa Španije.

Ključne reči

tehnika; plasman; polazak u dribling; tok driblinga; završetak driblinga

Reference

Hajnal, L. (1990) Košarka - savremeni model igre. Novi Sad: L. Hajnal
Hofman, J.R., Maresh, C.M. (2000) Physiology of basketball. u: Garrett W.E., Kirkendall D.T. [ur.] Exercise and sport science, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins
Karalejić, M., Jakovljević, S. (2008) Teorija i metodika košarke. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Karalejić, M., Ahmetović, Z., Jakovljević, S. (1998) Košarka priručnik za trenere. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu
Karalejić, M., Jakovljević, S., Mandić, R. (2009) Relacije između košarkaških veština i pojedinih kognitivnih sposobnosti košarkaša - juniora. Fizička kultura, vol. 63, br. 1, str. 60-75
Karalejić, M., Jakovljević, S. (2001) Osnove košarke. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Trninić, S. (1996) Analiza i učenje košarkaške igre. Pula: Vikta
Trninić, S. (2001) Znanstvena istraživanja košarkaške igre. Zagreb: Vitka
Trninić, S., Karalejić, M., Jakovljević, S., Jelaska, I. (2010) Strukturna analiza znanja na temelju specifičnih atributa košarkaške igre. Fizička kultura, vol. 64, br. 2, str. 22-41