Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2011, vol. 65, br. 1, str. 16-23
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 19/07/2011
doi: 10.5937/fizkul1101016J
Ubrzanje i brzina promene smera i načina kretanja kvalitetnih košarkaša
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: sasa.jakovljevic@dif.bg.ac.rs

Sažetak

Cilj ove studije je bio da se ispitaju sposobnost ubrzanja i agilnost košarkaša. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 35 profesionalnih bugarskih košarkaša (prosečne starosti 21.37±2.91 godina) koji su se takmičili u Prvoj košarkaškoj ligi Bugarske i koji su podeljeni u dve grupe u odnosu na poziciju u igri: unutrašnji igrači - N=13 i spoljni igrači - N=22. Oni su izabrani, od strane eksperata, kao najbolji domaći igrači Lige. Primenjena su dva testa: trčanje na 20 metara (ubrzanje - T20m) i T-test (agilnost - TT). Tokom testa trčanje na 20m izmerena su i vremena trčanja na 5 (T5m) i 10 metara (T10m). Osim toga su izmerene telesna visina (TV) i telesna masa (TM). Unutrašnji igrači su značajno viši i teži od spoljnih igrača, ali u varijablama ubrzanja i agilnosti nisu pronađene statistički značajne razlike između ove dve grupe košarkaša, sa tim da su na svim testovima spoljašnji igrači postigli bolje rezultate. Pronađene su visoke korelacije između tri varijable ubrzanja (T5m, T10m i T20m) i jedne varijable agilnosti (TT) - koeficijenti korelacije od .666 do .819, na nivou značajnosti od .01. Korelacije između telesne visine i varijabli ubrzanja su umerene - koeficijenti korelacije od .306 do .383, na nivou značajnosti od .05, dok su koeficijenti korelacije između telesne mase i ovih varijabli nešto veći .350 do .415 na nivou značajnosti od .01, odnosno .05.

Ključne reči

seniori; 20m; T test; korelacije; razlike

Reference

Ben, A.N., el Fazaa, S., el Ati, J. (2007) Time-motion analysis and physiological data of elite under-19-year-old basketball players during competition. British Journal of Sports Medicine, 41(2): 69
Bompa, T.O. (1999) Periodization training for sports. Champaign, IL: Human Kinetics
Delextrat, A., Cohen, D. (2008) Physiological testing of basketball players: Toward a standard evaluation of anaerobic fitness. J Strength Cond Res, 22(4), str. 1066-1072
Erčulj, F., Dežman, B., Vučkovič, G., Milič, R. (2002) Functional abilities of elite female basketball players in different playing positions. Acta Kinesiologae Universitatis Tartuensis, 7, 75-80
Erčulj, F., Bračič, M. (2010) Poređenje morfoloških profila mladih evropskih košarkašica sa različitih takmičarskih nivoa. Fizička kultura, vol. 64, br. 2, str. 14-21
Karalejić, M., Jakovljević, S. (2009) Dijagnostika u košarci. Beograd: FSFV
Kukrić, A., Karalejić, M., Petrović, B., Jakovljević, S. (2009) Uticaj kompleksnog treninga na eksplozivnu snagu opružača nogu kod košarkaša juniora. Fizička kultura, vol. 63, br. 2, str. 165-180
Malina, R.M., Bouchard, C., Bar-Or, O. (2004) Growth, maturation and physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics
Mcinnes, S.E., Caplson, J.S., Jones, C.J., McKenna, M.J. (1995) The physiological load imposed on basketball players during competition. Journal of Sports Sciences, 13(5): 387
Pajić, Z. (2006) Efekti primene inercionog opterećenja na motoričke, morfološke i biomehaničke performanse kretanja maksimalnom brzinom. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Doktorska disertacija
Sheppard, J.M., Young, W.B. (2006) Agility literature review: Classifications, training and testing. Journal of Sports Sciences, 24(9): 919-932
Spencer, M., Bishop, D., Dawson, B., Goodman, C. (2005) Physiological and metabolic responses of repeated sprint activities: Specific to field-based team sports. Sports Medicine, 35(12): 1025
Stapff, A. (2000) Protocols for the physiological assessment of basketball players. u: Gore C.J. [ur.] Physiological tests for elite athletes: Australian sports commission, Champaign: IL: Human Kinetics
Trninic, S., Dizdar, D. (2000) System of the performance evaluation criteria weighted per positions in the basketball game. Collegium antropologicum, 24(1): 217-34
Trninić, S. (1996) Analiza i učenje košarkaške igre. Pula: Vikta
Trninić, S., Karalejić, M., Jakovljević, S., Jelaska, I. (2010) Strukturna analiza znanja na temelju osnovnih atributa košarkaške igre. Fizička kultura, vol. 64, br. 1, str. 5-25
Trninić, S., Karalejić, M., Jakovljević, S., Jelaska, I. (2010) Strukturna analiza znanja na temelju specifičnih atributa košarkaške igre. Fizička kultura, vol. 64, br. 2, str. 22-41
Young, W., Farrow, D. (2006) A review of agility: Practical application for strength and conditioning. Strength and Conditioning Journal, 28(5), 24-29