Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Pirotski zbornik
2015, br. 40, str. 29-68
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 05/03/2016
doi: 10.5937/pirotzbor1540029N
Pirotski sport između razonode, politike i novca
Pirot

e-adresa: goranmnikolic@gmail.com

Sažetak

U radu je analizirano telesno vežbanje i sport u pirotskom kraju od kraja devetnaestog do početka dvadeset prvog veka i njihov odnos prema drugim sferama društva - politici, privredi i kulturi. Uočeno je postojanje nekoliko većih celina: period od kraja devetnaestog veka do Prvog svetskog rata, kada u školskom telesnom vežbanju i gimnastičkim društvima dominira militaristička koncepcija; period između dva svetska rata, kada dolazi do spontane pojave fudbala uz produžetak delovanja, od države favorizovanog, sokolskog pokreta; masovna fizička kultura - fiskultura i njena politička instrumentalizacija u prvih desetak godina posle Drugog svetskog rata; relativno slobodan razvoj telesnog vežbanja i sporta od druge polovine pedesetih do osamdesetih godina i period posle 1990, kada dolazi do kvaziprofesionalizacije sporta uz prećutnu saglasnost vlasti. U pomenutim periodima postojale su različite mogućnosti za razvoj telesnog vežbanja i sporta kao razotuđujuće, stvaralačke delatnosti.

Ključne reči

Reference

*** (1954) Pirot: 1944-1954 - deset godina socijalističke izgradnje
*** (1969) Zbornik za istoriju fizičke kulture Srbije. Beograd: Komisija za istoriju, arhiv i muzej fizičke kulture SR Srbije, 6-7
Ćirić, B. (2006) Sokolski pokret i DTV Partizan-Pirot. Pirot: Muzej Ponišavlja
Jovanović, A. (1932) Kratak pregled razvitka sporta u Pirotu. Glas našeg istoka, 19. juni 1932, str. 5
Kostić, B. (2006) 'Prvi maj' i Dragan Nikolić - 1958-1986. Pirot: Pi-press
Kostić, B. (2009) Mita Gaga i braća Cekić - osnivači fabrike Tigar. Pirot: Pi-press, Tigar
Milenković, V., Nikolić, D. (1975) Uzori i ideali učenika završnog razreda srednjih škola u Pirotu. Pirotski zbornik, 75-98; 7
Milošević, M. (1933) Sokolsko društvo - Pirot. Pirot: Upravni odbor Sokolskog društva-Pirot
Mladenović, S. (1998) 65 godina Fudbalskog kluba 'Zadrugar' Krupac. Krupac: Fudbalski klub 'Zadrugar'
Nedeljković, V. (2013) Barje Čiflik - fiskulturno selo. Pirot, V. Nedeljković
Nikolić, I., Radenković, D., Živković, N. (1979) Pirotska gimnazija: 1879-1979 - povodom proslave stogodišnjice. Pirot: Gimnazija “Predrag Kostić”
Nikolić, I. (1982) Pirot i srez Nišavski 1801-1918. Pirot: Muzej Ponišavlja, knjiga druga
Petranović, B. (1988) Kraljevina Jugoslavija 1914-1941. u: Istorija Jugoslavije 1918-1988, Beograd: Nolit, knj. III, 3-29
Petrović, B. (2013) Formirano je da bi večno postojalo - monografija SD 'Jedinstvo' Nova Mala. Beograd: Reakcija
Simonović, D., Simonović, Lj. (2005) Novi svet je moguć. Beograd
Šljukić, S.L. (1999) Sport i kultura: O pojmu igre. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad, br. 27, str. 241-254
Timotijević, M. (2006) Sokoli Čačka 1910-1941. Čačak: Narodni muzej
Tošić, V. (2004) Pola veka fudbala u Izvoru. Izvor: FK Napredak
Tričković, J. (2013) Kroz Pirot i košarku. Pirot: Pi-pres
Vujaklija, M. (1966) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Vukašinović, V., Kocić, S. (2013) Sokolstvo u Smederevu do početka Drugog svetskog rata (1912-1941). Fizička kultura, vol. 67, br. 2, str. 130-142
Živanović, N.M. (1995) Professional sport through the centuries. Facta universitatis - series: Physical Education, vol. 1, br. 2, str. 11-17
Živković, H. (2004) 80 godina fudbala u Pirotu i okolini - 1920-2000. Pirot: Muzej Ponišavlja