Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2016, vol. 70, br. 1, str. 80-87
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 11/06/2016
doi: 10.5937/fizkul1601080J
Creative Commons License 4.0
Igra u napadu fudbalskih timova koji nastupaju u ligi šampiona i super ligi Srbije
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: aleksandar.jankovic@fsfv.bg.ac.rs

Sažetak

Prostor taktike u fudbalskoj igri je od posebnog značaja za razvoj savremenog fudbala. Analizom i unapređenjem prostorno-vremenskih pokazatelja, kao i principa igre, vezanih za taktiku, mogu biti od presudnog značaja za postizanje takmičarskih rezultata. Cilj istraživanja je bio da se, analizom takmičarske aktivnosti, uporede taktička ispoljavanja timova koji se takmiče u najkvalitetnijem evropskom klupskom takmičenju, Ligi šampiona i najkvalitetnijem fudbalskom prvenstvu Srbije. Rezultati sprovedenog istraživanja dobijeni su posmatranjem ukupno 20 nasumično izabranih utakmica, po 10 iz Lige šampiona (LŠ) i Super lige Srbije (SLS), što je dovoljan broj utakmica za donošenje zaključaka o pojedinačnom takmičenju. U prethodno oformljen protokol posmatranja, metodom notacije, analizirani su svi napadi koji su završeni udarcem na gol protivnika. Struktura uspešno izvedenih napada procenjivana je na osnovu: preciznosti, vrsti realizovanih napadačkih akcija, zone započinjanja akcije, načina realizacije završnog dodavanja (asistencije) i udaljenosti od gola sa koje je upućen udarac na gol. Istraživanje je pokazalo da postoje određene zajedničke karakteristike, ali i razlike u strukturi uspešno izvedenih napadačkih akcija između dva analizirana takmičenja. Ekipe u LŠ takmičenju imaju značajno veći broj efikasnih napada po utakmici (r = 0. 006), svoje napadačke aktivnosti realizuju sa nešto većim brojem igrača (r = 0.002) i brojem dodavanja (r = 0.000), dok nema bitnih razlika u zoni započinjanja uspešnih napada, načinu realizacije završnog dodavanja i distance sa koje se upućuju udarci na gol. Rezultati istraživanja mogu da definišu određene smernice u trenažnoj tehnologiji prilikom priprema ekipa SLS takmičenja za nastupe u evropskim kupovima.

Ključne reči

Reference

Carling, C., Williams, A.M., Reilly, T. (2005) Handbook of soccer match analysis: A sistematic approach to improving performance. London: Routledge
Carling, C., Espié, V., Gall, F.L., Bloomfield, J., Jullien, H. (2010) Work-rate of substitutes in elite soccer: A preliminary study. Journal of Science and Medicine in Sport, 13(2): 253-255
Castellano, J., Casamichana, D., Lago, C. (2012) The Use of Match Statistics that Discriminate Between Successful and Unsuccessful Soccer Teams. Journal of Human Kinetics, 31(-1)
Hughes, M., Franks, I. (2005) Analysis of passing sequences, shots and goals in soccer. Journal of Sports Sciences, 23(5): 509-514
Janković, A., Leontijević, B., Pejović, M. (2015) Taktička efikasnost reprezentacija osvajača Svetskog prvenstva u fudbalu 2010. i 2014. godine. u: Kasum G., Mudrić M. [ur.] Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih, Beograd: FSFV, Zbornik radova sa: 5, 457-463
Janković, A., Leontijević, B., Pašić, M. (2009) Analysis of efficient attacks in the 2008 European football championship. Fizička kultura (Skopje), 37(1); 180-184
Janković, A., Lentijević, B., Jelušić, V., Pašić, M., Mićović, B. (2011) Influence of tactics efficiency on result in Serbian soccer Super league in season 2009/2010. Journal of Physical Education and Sport, 11(1); 32-41
Janković, A., Leontijević, B., Jelušić, V., Mićović, B. (2011) Effect of tactical game plan on results at World Cup in soccer 2010. u: Simović S. [ur.] Conference proceedings at: Antropological aspects of sports, physical education and recreation, Banja Luka: Faculty of Physical Education and Sports, pp. 226-235
Janković, A., Leontijević, B., Pašić, M., Jelušić, V. (2011) Uticaj pojedinih napadačkih sredstava taktike na ostvareni rezultat ekipa učesnica Svetskog prvenstva u fudbalu u Južnoafričkoj Republici 2010. godine. Fizička kultura, vol. 65, br. 1, str. 34-45
Janković, A., Leontijević, B., Sofronijević, F. (2015) Uporedna analiza tehničko takmičarske aktivnosti u fudbalu između takmičenja Liga šampiona i Super lige Srbije. Fizička kultura, vol. 69, br. 2, str. 129-137
Lago-Penas, C., Ballesteros, J.L., Dellal, A., Gomez, M. (2010) Game-related statistics that discriminated winning, drawing and losing teams from the Spanish soccer leaque. Journal of Sports Science and Medicine, 288-293; 9
Leontijević, B., Janković, A., Ćosić, N. (2015) Uporedna analiza taktičkog ispoljavanja fudbalera Partizana na utakmicama u evropskim takmičenjima i Super ligi Srbije. u: Kasum G., Mudrić M. [ur.] Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih, Beograd: FSFV, Zbornik radova sa: 443-450
Liu, H., Gomez, M., Lago-Peñas, C., Sampaio, J. (2015) Match statistics related to winning in the group stage of 2014 Brazil FIFA World Cup. Journal of Sports Sciences, 33(12): 1205-1213
Luhtanen, P., Belinskij, A., Häyrinen, M., Vänttinen, T. (2001) A comparative tournament analysis between EURO 1996 and 2000 in soccer. International Journal of Performance Analysis in Sport, 1(1), 74-82
Scoulding, A., James, N., Taylor, J. (2004) Passing in the Soccer World Cup 2002. International Journal of Performance Analysis in Sport, 4 (2), 36-41(6)
Wallace, J.L., Norton, K.I. (2014) Evolution of World Cup soccer final games 1966-2010: Game structure, speed and play patterns. Journal of Science and Medicine in Sport, 17(2): 223-228