Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja
2015, br. 21, str. 21-29
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 05/03/2016
doi: 10.5937/gfsfv1521021J
Takmičarska analiza primene elemenata golmanske tehnike u fudbalu
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Sažetak

Predmet rada je kvantitativna analiza zastupljenosti pojedinih elemenata golmanske tehnike u savremenom fudbalu. Cilj rada je da se na osnovu analize definišu najefikasnije tehnike odbrane gola i eventualno predvidi pravac u kome se golmanska tehnika razvija. Istraživanje je sprovedeno na uzorku reprezentativnih golmana reprezentacija koje su na poslednja tri Svetska prvenstva zauzele prva četiri mesta. Analizom je obuhvaćeno ispoljavanje ukupno 14 golmana. Uzorak varijabli činili su u teoriji definisani elementi tehnike golmana: hvatanje lopte (odozgo, odozdo, sa strane, u padu, u padu sa fazom leta), odbijanje lopte, boksovanje lopte, obaranje lopte, izbacivanje lopte rukom i igra nogama. Prema rezultatima dobijenim ovom analizom može se reći da u poslednjoj dekadi razvoja fudbalske igre nije bilo značajnih promena u strukturi primene pojedinih elemenata tehnike (r = 0.12 - 0.65), osim u zastupljenosti igre nogama (r = 0.02). Poslednje Svetsko prvenstvo u Brazilu, 2014. godine, u najvećoj meri unelo je promene kada je ovaj parametar igre golmana u pitanju, jer su golmani na ovom takmičenju više igrali nogama, u odnosu na prethodna dva Svetska prvenstva, i time značajnije učestvovali u fazi početka i organizacije napada, u igri svoga tima. Na osnovu rezultata dobijenih ovim istraživanjem može se konstatovati da će se u narednom periodu aktivnosti golmana sve više bazirati na čestim izlascima iz golmanskog prostora sa značajnijom ulogom u igri dodavanja i saradnji sa igračima poslednje linije tima.

Ključne reči

fudbal; golmanska tehnika; analiza; svetsko prvenstvo

Reference

Aleksić, V., Janković, A. (2006) Fudbal - istorija-teorija-metodika. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Carling, C., Williams, A.M., Reilly, T. (2005) Handbook of soccer match analysis: A sistematic approach to improving performance. London: Routledge
di Salvo, V., i dr. (2007) Motion characteristics in elite level soccer. International Journal of Sports Medicine, 28(3): 222
di Salvo, V., Benito, P.J., Calderón, F.J., di Salvo, M., Pigozzi, F. (2008) Activity profile of elite goalkeepers during football match-play. J Sports Med Phys Fitness, 48(4); 443-446
Janković, A., Leontijević, V., Obrenović, B. (2009) Analysis of application of the basic ball receiving in soccer depending on the team position. Fizička kultura (Skopje), 37(1); 73-77
Janković, A., Lentijević, B., Jekušić, V., Pašić, M., Mićović, B. (2011) Influence of tactics efficiency on result in Serbian soccer Super league in season 2009/2010. Journal of Physical Education and Sport, 11(1); 32-41
Janković, A., Leontijević, B., Sofronijević, F. (2015) Uporedna analiza tehničko takmičarske aktivnosti u fudbalu između takmičenja Liga šampiona i Super lige Srbije. Fizička kultura, vol. 69, br. 2, str. 129-137
Janković, A., Leontijević, B. (2008) Struktura tehničko takmičarske aktivnosti u savremenom fudbalu. Fizička kultura, vol. 62, br. 1-2, str. 159-179
Janković, A., Leontijević, B. (2009) Analiza primene pojedinih tehničkih elemenata u fudbalu u zavisnosti od pozicije igrača u timu. Fizička kultura, vol. 63, br. 1, str. 76-101
Janković, A., Leontijević, B., Pašić, M., Jelušić, V. (2011) Uticaj pojedinih napadačkih sredstava taktike na ostvareni rezultat ekipa učesnica Svetskog prvenstva u fudbalu u Južnoafričkoj Republici 2010. godine. Fizička kultura, vol. 65, br. 1, str. 34-45
Lees, A., Asai, T., Andersen, T.B., Nunome, H., Sterzing, T. (2010) The biomechanics of kicking in soccer: A review. Journal of Sports Sciences, 28(8): 805-817
Padulo, J., Haddad, M., Ardigò, L.P., Chamari, K., Pizzolato, F. (2013) High frequency performance analysis of professional soccer goalkeepers: a pilot study. J Sports Med Phys Fitness, 55(6); 557-62
Reilly, T., Williams, A.M., Nevill, A., Franks, A. (2000) A multidisciplinary approach to talent identification in soccer. Journal of sports sciences, 18(9): 695-702
Wallace, J.L., Norton, K.I. (2014) Evolution of World Cup soccer final games 1966–2010: Game structure, speed and play patterns. Journal of Science and Medicine in Sport, 17(2): 223-228