Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 65, br. 1, str. 59-81
Sadržina pomilovanja i pojedine nedoumice u njegovoj primeni
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresaigorvu@ius.bg.ac.rs, bajovic@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: pomilovanje; predsednik republike; abolicija; oslobođenje od izvršenja kazne
Sažetak
Pomilovanje predstavlja akt 'milosti' predsednika Srbije, kojim se određeno lice poimenično oslobađa od krivičnog gonjenja, potpuno ili delimično oslobađa od izvršenja kazne, izrečena kazna mu se zamenjuje blažom kaznom ili uslovnom osudom ili mu se daje rehabilitacija. U radu se razmatraju pojedina sporna pitanja u vezi sa tim institutom i njegovom praktičnom primenom. Da li se delimično oslobađanje od izvršenja kazne mora kretati u granicama predviđenim Krivičnim zakonikom za ublažavanje kazne po meri? Može li se aktom pomilovanja odrediti izvršenje izrečene kazne zatvora u kućnim uslovima? Da li se abolicija odnosno oslobađanje od krivičnog gonjenja može opravdati pravnim argumentima ili je zasnovana prevashodno na razlozima političke prirode? Da li se izrečena kazna može zameniti kaznom blažom po meri ili se taj vid milosti odnosi samo na zamenu izrečene kazne blažom vrstom kazne? Može li se aktom pomilovanja izrečena zatvorska kazna zameniti uslovnom osudom? Cilj analize je da odgovorom na ta pitanja pruži određene smernice za primenu i bolje razumevanje instituta pomilovanja.
Reference
Bačić, F. (1986) Krivično pravo. Zagreb, Opći dio
Blagojević, P. (2005) Pomilovanje kroz teoriju i praksu. Beograd
Čejović, B.M. (2002) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Službeni list SRJ, 126
Đorđević, M., i dr. (1986) Komentar Krivičnog zakona SFRJ. Beograd, red. N. Srzentić
Jovašević, D., Stevanović, Z. (2008) Mesto i uloga pomilovanja u funkciji suzbijanja kriminaliteta. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, vol. 27, br. 1-2, str. 83-116
Jovičić, J. (2007) Pomilovanje. u: Stanje kriminaliteta u Srbiji i pravna sredstva reagovanja, Beograd, I deo
Lazarević, Lj. (2011) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd
Love, M.C. (2010) The twilight of the pardon power. Journal of Criminal Law & Criminology
Macgill, H.C. (1974-1975) The Nixon pardon: Limits on the benign prerogative. Connecticut Law Review
Maurach, R., Gössel, K.H., Zipf, H. (1978) Strafrecht: Allgemeiner Teil. Heidelberg-Karlsruhe, Teilband 2
Miladinović, D. (2006) Pomilovanje u krivičnom zakonodavstvu Srbije. Novi Sad: Pravni fakultet, magistarski rad
Miladinović, D. (2007) Institut pomilovanja u svetlu restorativne pravde. Temida, vol. 10, br. 1, str. 37-45
Miladinović, D. (2006) Osvrt na koncept pomilovanja u krivičnom zakonodavstvu Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 47, str. 133-148
Moore, K.D. (1992-1993) Pardon for good and sufficient reasons. University of Richmond Law Review
Nikšić, B. (1981) Da li se amnestijom i pomilovanjem menjaju sudske odluke. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, 3-4
Petrović, M., Batrićević, S. (1986) Zakon o pomilovanju SFRJ i Zakon o pomilovanju SR Srbije. Beograd
Pihler, S. (1987) Prilog raspravi o pomilovanju. Pravni život, br. 6-7, str. 695
Schätzler, J.G. (1992) Handbuch des Gnadenrechts. München
Sebba, L. (1977) Pardoning power. Journal of Criminal Law and Criminology, vol. 66, br. 1, p 85
Srzentić, N., Stajić, A., Lazarević, Lj. (1984) Krivično pravo SFRJ. Beograd: Savremena administracija
Stojanović, Z. (2007) Komentar krivičnog zakonika. Beograd
Stojanović, Z. (2015) Krivično pravo. Beograd, Opšti deo
Svilar, R. (1982) Ograničenje prava na pomilovanje na privredne prestupe i prekršaje. Pravni život, br. 2, str. 243
Tahović, J.Đ. (1956) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Savremena administracija, 53
Vasić, R. (2014) Pomilovanje kao instrument korektivne pravde. u: Pravo i pravda 2013, Beograd
Weihofen, H. (1939) The Effect of a Pardon. University of Pennsylvania Law Review and American Law Register, 88(2): 177
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB1701059V
objavljen u SCIndeksu: 21.05.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka