Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
Uticaj interfaznih transformatora i komutacionih prigušnica na deljenje struja tiristorskih mostova u osamnaestoimpulsnim ispravljačima
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'

e-adresavladimir.vukic@ieent.org
Projekat:
Povećanje energetske efikasnosti HE i TE EPS-a razvojem tehnologije i uređaja energetske elektronike za regulaciju i automatizaciju (MPNTR - 33020)

Ključne reči: osamnaestoimpulsni ispravljač; paralelni tiristorski mostovi; interfazni transformator; komutaciona prigušnica; deljenje struja; računarska simulacija
Sažetak
U radu su predstavljeni simulacioni modeli pomoću kojih je analiziran rad dve različite topologije osamnaestoimpulsnog ispravljača, sa tri paralelna punoupravljiva trofazna tiristorska mosta i interfaznim transformatorima. Analiziran je uticaj rasporeda interfaznih transformatora i promene induktivnosti komutacionih prigušnica na deljenje struja pojedinih tiristorskih mostova. Ispitivani su slučajevi rada različitih konfiguracija osamnaestoimpulsnih ispravljača prilikom rada sa simetričnim ulaznim parametrima, kao i u slučajevima postojanja nesimetrije trofaznog mrežnog napona, priključnih kablova različite dužine i različitog pada napona na tiristorima pojedinih mostova. Na osnovu rezultata simulacija određena je optimalna topologija električnog kola osamnaestoimpulsnog ispravljača, sa tri komutacione prigušnice i dva ulazna interfazna transformatora, koji bi vršili i ulogu komutacionih reaktansi. Primenom predložene optimalne topologije omogućilo bi se smanjivanje broja komutacionih prigušnica sa devet na tri, dok bi se disipirana snaga najopterećenijeg tiristora u ispravljaču smanjila za oko 11 %. Prilikom simulacije rada nominalno opterećenog ispravljača u svim slučajevima izmerena je efektivna vrednost ripla izlaznog signala manja od jednog promila vrednosti izlaznog napona i struje.
Reference
*** (2015) Allen-Bradley PowerFlex® medium voltage AC drives. Rockwell Automation Inc, Katalog proizvođača
*** (2012) MGE® Galaxy® 9000: Three phase UPS - 800/900 kVA. Schneider Electric Co, Katalog proizvođača
*** (2005) Power electronics: Discrete diode/Thyristor chips. Semikron International GmbH, Katalog proizvođača
*** (2015) Napojni kablovi / Power cables. Elektrometal plus, Katalog proizvođača
*** (2003) PSIM version 6.0. Powersim Inc, Simulacioni program
Åström, K.J., Wittenmark, B. (1997) Computer-Controlled Systems - Theory and Design. New Jersey: Prentice Hall, 3rd ed
Bordry, F., Montabonnet, V., Thiesen, H., Kniegl, G., Pauls, R., Wolfes, B. (2001) Soft switching (ZVZCS) high current, low voltage modular power converter (13 kA, 16 V). u: 9th European Conference on Power Electronics and Applications, Grac, Austrija, 27.-29. avgust 2001, str. 1-9
Katić, V. (2002) Kvalitet električne energije - viši harmonici. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Ladoux, P., Postiglione, G., Foch, H., Nuns, J.A. (2005) A Comparative Study of AC/DC Converters for High-Power DC Arc Furnace. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 52(3): 747-757
Mohan, N., Undeland, T.M., Robbins, W.P. (1995) Power Electronics - Converters, Applications, and Design. New York: John Wiley & Sons, 2nd ed
Paice, D.A. (1996) Power electronic converter harmonics: Multipulse methods for clean power. Piscataway, NJ: IEEE Press
Perreault, D.J., Kassakian, J.G. (1995) Effects of firing angle imbalance on 12-pulse rectifiers with interphase transformers. IEEE Transactions on Power Electronics, 10(3): 257-262
Pinto, S.F., Silva, J.F.A. (1999) Constant-frequency sliding-mode and PI linear controllers for power rectifiers: a comparison. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 46(1): 39-51
Rodriguez, J.R., Pontt, J., Silva, C., Wiechmann, E.P., Hammond, P.W., Santucci, F.W., Alvarez, R., Musalem, R., Kouro, S., Large, L.P. (2005) Large Current Rectifiers: State of the Art and Future Trends. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 52(3): 738-746
Schanen, J.L., Guichon, J.M., Roudet, J., Domenech, C. (2010) Impact of the Physical Layout of High-Current Rectifiers on Current Division and Magnetic Field Using PEEC Method. IEEE Transactions on Industry Applications, 46(2): 892-900
Tanaka, T., Ogasawara, S., Akagi, Y., Nabae, A. (1990) Current balance of phase-controlled thyristor converter with interphase reactors. Electrical Engineering in Japan, 110(4): 83-91
Vukić, V. (2011) Tiristorski ispravljači sa digitalnim regulatorima zasnovanim na mikrokontroleru 80C196 za sisteme besprekidnog napajanja. Zbornik radova, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', br. 21, str. 139-155
Vukić, V., Janković, M., Prole, R. (2004) Mikroprocesorsko upravljanje dvanaesto-pulsnim rednim tiristorskim mostom. Zbornik radova, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', br. 16, str. 61-67
Vukić, V. (2011) Energetska efikasnost i digitalna komunikacija fazno regulisanih ispravljača za industrijske sisteme besprekidnog napajanja. Poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 3, str. 19-28
Vukić, V.Đ. (2013) Mrežom komutovani fazno regulisani ispravljači sa adaptivnim digitalnim regulatorima. Zbornik radova, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', br. 23, str. 1-18
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zeint25-9150
objavljen u SCIndeksu: 05.01.2016.
metod recenzije: jednostruko anoniman