Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2017, vol. 30, br. 4, str. 116-124
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 03/05/2018
doi: 10.5937/inovacije1704116P
Creative Commons License 4.0
Zastupljenost verbalne aktivnosti učenika u nastavnom procesu
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet, Nastavno odeljenje, Novi Pazar

e-adresa: filduza@yahoo.com

Sažetak

Predmet razmatranja i istraživanja opisanog u ovom radu jeste problem nedovoljne zastupljenosti verbalne aktivnosti učenika, odnosno dominacija nastavnikove verbalne aktivnosti u nastavnom procesu. U radu su predstavljeni rezultati istraživanja obavljenog u mlađim razredima osnovnih škola sa teritorije Novog Pazara koje je imalo za cilj da utvrdi odnos i intenzitet verbalne aktivnosti učenika i nastavnika u toku nastavnog procesa, kao i kvalitet verbalne aktivnosti učenika. Merenje smo vršili pomoću Flandersovog protokola za posmatranje interakcije u nastavi, pri čemu smo najviše vodili računa o indikatorima kao što su blagovremena povratna informacija, aktivnost i motivisanost učenika, govorne sposobnosti i moći zapažanja. Prilikom realizacije istraživanja pošli smo od pretpostavke da je verbalna aktivnost učenika u toku nastavnog procesa manje zastupljena od nastavničke, da su učenici više pasivni slušaoci a manje aktivni učesnici u razmeni ideja, iskustava, znanja, kao i da je učenička verbalna aktivnost u većoj meri reproduktivnog nego kreativnog karaktera. Verbalna aktivnost učenika u nastavnom procesu ogleda se u zastupljenosti učeničke verbalne, neposredne komunikacije sa nastavnicima i ostalim učenicima u odeljenju u toku savladavanja nastavnih sadržaja. Rezultati istraživanja su pokazali da je učenička verbalna aktivnost skromna, uglavnom reproduktivnog karaktera i nedovoljno česta.

Ključne reči

učenik; nastavnik; nastava; verbalna aktivnost; komunikacija

Reference

Arends, R.I. (1991) Learning to teach. New York, itd: McGraw-Hill
Bognar, L., Matijević, M. (2005) Didaktika. Zagreb: Školska knjiga
de Zan, I. (2005) Metodika nastave prirode i društva. Zagreb: Školska knjiga
Mirkov, S.I., Stokanić, D.Ž. (2015) Inciting critical thinking of students: Attitudes and activities of teachers. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 28, br. 1, str. 25-41
Prodanović, T., Ničković, R. (1974) Didaktika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Prušević, S.F. (2016) Komunikacija i mediji u nastavi prirode i društva. Beograd: Učiteljski fakultet
Prušević, S.F. (2016) Uticaj digitalnih nastavnih sredstava na kvalitet neposredne komunikacije u nastavi. u: Ristić M., Vujović A. [ur.] Didaktičko-metodički pristupi i strategije - podrška učenju i razvoju dece - Međunarodni naučni skup Didaktičko-metodički pristupi i strategije - podrška učenju i razvoju dece, 30. 11. 2016. Beograd:, 330-340
Radović, V. (2012) Monološka metoda u osnovnoškolskoj nastavi - novo didaktičko zasnivanje. Istraživanja u pedagogiji, II (2), 28-52
Ramsden, P. (1992) Learning to teach in higher education. London: Routledge
Ritz-Frohlich, G. (1974) Verbale Interaktionsstrategien im Unterricht. Revensburg: Oto
Stevanović, M. (2004) Škola po mjeri učenika. Varaždinske Toplice: Tonimir
Šehović, S. (2012) Didaktika, teorija učenja i poučavanja. Beograd: Učiteljski fakultet
Vilotijević, M., Mandić, D. (2016) Upravljanje razvojnim promenama u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Beograd: Učiteljski fakultet
Vilotijević, M.V. (1999) Didaktika. Beograd: Učiteljski fakultet, 1, 2, 3