Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11
članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
Ekonomika poljoprivrede
2017, vol. 64, br. 1, str. 259-274
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 27/04/2017
doi: 10.5937/ekoPolj1701259M
Creative Commons License 4.0
Poljoprivredni potencijali i razvojni prioriteti opštine Stara Pazova
aInstitut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd
bUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za menadžment - FAM, Sremski Karlovci

e-adresa: brankomih@neobee.net, zoki@medianis.net, nikolavcurcic@yahoo.com

Projekat

Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona (MPNTR - 46006)

Sažetak

U radu se istražuju poljoprivredni potencijali opštine Stara Pazova, te se shodno tome definišu ravojni prioriteti u ovoj oblasti. Cilj istraživanja je sagledavanje realnih mogućnosti za unapređenje agrara Opštine. Analiza je fokusirana na: transfer znanja i inovacija, agrotehničku opremljenost, skladišne i doradne kapacitete u poljoprivredi, preradu poljoprivrednih proizvoda i viziju i razvojne prioritete u poljoprivredi Opštine. Rezultati istraživanja pokazuju da unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora opštine Stara Pazova zahteva realizaciju adekvatnih strateških mera i projekata na planu unapređenja ljudskog potencijala, većeg stepena prerade poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, kao i bolju agrotehničku opremljenost poljoprivrednih proizvođača. Aktivnosti na ovom planu uključuju pre svega, veću povezanost nauke i prakse preko reorganizovanih poljoprivrednih stanica, savetodavne službe, matične službe, zemljoradničkih zadruga i drugih udruženja poljoprivrednika; razvoj i implementaciju novih znanja i veština poljoprivrednika kroz savete, obuke, seminare, kurseve; podršku mladim poljoprivrednicima u modernizaciji gazdinstva. Svi projekti u ovoj oblasti moraju bazirati na adekvatnoj državnoj podršci i koordiniranim aktivnostima javnog i privatnog sektora.

Ključne reči

poljoprivreda; transfer znanja; skladišni i doradni kapaciteti; razvojni prioriteti

Reference

*** (2016) Odluka o budžetu opštine Stara Pazova za 2016. godinu. Službeni list opštine Srema, broj 35/15; http://www.starapazova.rs/images/stories/PDF/budzet/2016/Odluka%20o%20budzetu%20opstine%20Stara%20Pazova%20za%202016.godinu.pdf date of access: 10.02.2016
*** (2013) Regulativa 1305/2013 (Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC. No 1698/2005 (OJ L 347, 20.12., p. 487))
*** (2014) Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014-2020. godine. Službeni glasnik Republike Srbije, broj 85
*** (2016) Strategija ruralnog razvoja opštine Stara Pazova za period 2015-2025 godine. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Bekić, B. (2015) Izveštaj sa sastanka fokus grupe Stara Pazova. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede, 12.22
Cvijanović, D., Trandafilović, S., Imamović, N. (2013) Marketing koncept u funkciji razvoja poljoprivrednih preduzeća u tranzicionim zemljama. Ekonomika poljoprivrede, vol. 60, br. 1, str. 113-122
Javno urbanističko preduzeće (2011) Prostorni plan opštine Stara Pazova do 2025. godine. Stara Pazova, decembar
Jeremić, Z., Milojević, M., Terzić, I. (2016) Poslovne performanse 15 najvećih izvoznika iz prehrambeno-prerađivačke industrije u periodu 2008-2014. godina. Ekonomika poljoprivrede, vol. 63, br. 3, str. 943-957
Maletić, R., Popović, B. (2016) Proizvodni kapaciteti porodičnih poljoprivrednih gazdinstava Srbije i zemalja EU. Teme, vol. 40, br. 2, str. 807-821
Manniche, J., Testa, S. (2010) Knowledge Bases in Worlds of Production: The Case of the Food Industry. Industry & Innovation, 17(3): 263-284
Milanović, M.R., Stevanović, S., Dimitrijević, B. (2016) Agrarian potentials in the reindustrialization of Serbia: Import of inputs and the opportunity costs of development. Ekonomika poljoprivrede, vol. 63, br. 1, str. 143-158
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republika Srbija (2014) IPARD II program za Srbiju (2014-2020). Beograd
Nikolić, M.M. (2006) Uporedna analiza starosne strukture seoskog stanovništva u opštinama Stara Pazova i Blace. Ekonomika, vol. 52, br. 1-2, str. 142-151
Petrović, Ž., Čikić, J. (2005) Savetodavstvo kao činilac ruralnog razvoja Srbije. u: Međunarodni naučni skup: Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj, 08-09. decembar, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, pp. 354-362
Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (2015) Revizija strategije održivog razvoja Opštine Stara Pazova 2010-2020. godine. Stara Pazova, decembar; http://www.starapazova.rs/images/stories/opstinske_odluke_pdf/Revizija%20Strategije%20odrzivog%20razvoja%20opstine%20Stara%20Pazova%202010-2020.pdf; date of access: 10.02.2016
Porter, M.E. (1990) Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press
Republički zavod za statistiku Popis poljoprivrede 2012 - poljoprivredna mehanizacija, oprema i objekti u Republici Srbiji. Beograd
Republički zavod za statistiku Popis poljoprivrede 2012 - ostali podaci o gazdinstvu, nivo naselja. Beograd
Republički zavod za statistiku Popis poljoprivrede 2012 - poljoprivredni objekti, nivo naselja. Republika Srbija
Republički zavod za statistiku (2014) Popis poljoprivrede 2012. Beograd, Knjiga 2
Savić, L., Bošković, G., Mićić, V. (2016) Serbian agro-industry: Potentials and perspectives. Ekonomika poljoprivrede, vol. 63, br. 1, str. 107-122
Udruženje za poljoprivredu, prehrambenu industriju, šumarstvo I vodoprivredu, Privredna komora Srbije (PKS) (2016) Analiza poljoprivrede i prehrambene industrije Srbije u 2015. godini. Beograd, mart
van der Ban, A.W., Hawkins, H.S. (1996) Agricultural extension. Oxford, UK: Blackwell Science