Article metrics

  • citations in SCindeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[=>]
  • visits in previous 30 days:7
  • full-text downloads in 30 days:3
article: 1 from 1  
Back back to result list
Vojno delo
2019, vol. 71, iss. 4, pp. 261-270
article language: Serbian
document type: unclassified
published on: 16/11/2019
doi: 10.5937/vojdelo1904261A
Economic analysis of product development under a private brand
aBeogradska poslovna škola
bUniversity of Business Academy in Novi Sad, Faculty of Applied Management, Economics and Finance, Belgrade
cUG Centar za razvoj regionalnog turizma i ekologije, Beograd

Abstract

(not available in English)
U upravljanju trgovinskom markom prva odluka koju treba da donese trgovina jeste odluka o njenom uvođenju. Svaka trgovina treba da pođe od toga da je danas skoro svaki proizvod označen markom i da je pitanje razvoja privatne marke sasvim realno u razvijenim tržišnim uslovima. Ali, trgovina ne treba bezuslovno da uvodi privatnu marku. Ukoliko nije sposobna da stvori diferencijaciju marke i izgradi preferenciju za nju, utoliko nije preporučljivo ni da je uvodi. Dakle, ona zahteva izvesne uslove. Prvi uslov je da je trgovina moćna organizacija, koja je sposobna da finansijski i marketinški podnese rizik investiranja u trgovinsku marku. Drugo, uvođenje trgovinske marke treba da se desi za onaj artikal ili asortiman, koji potrošač već duže vreme preferira. Prvenstveno mora da postoji jaka primarna tražnja za robom. Ukoliko je ista mala i kratkotrajna, utoliko se teško izgrađuje nivo selektivne tražnje za markom. S obzirom da je konstantno velika tražnja za artiklima široke potrošnje, oni predstavljaju povoljno tlo za označavanje marke u trgovini.

Keywords

efikasan odgovor na zahteve potrošača; kvalitet proizvoda; niže cene; ekskluzivnost artikala

References

Ćurčić, M., Kostić, R., Arapović, T. (2018) Planiranje i kontrola kao funkcije menadžmenta preduzeća. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 1, str. 94-103
Golijanin, D. (2009) Trgovinski menadžment. Beograd: Univerzitet Singidunum
Jovanović, D., Milenković, N., Damnjanović, R. (2017) Ocenjivanje i predviđanje potreba potrošača. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 3, br. 1, str. 70-79
Krstić, D., Vukasović, D. (2018) On-line finansijske transakcije u plaćanjima malih vrednosti. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 2, str. 39-47
Lovreta, S. (2002) Trgovinski marketing. Beograd: Ekonomski fakultet
Mihajlović, M., Krstić, S., Šegrt, S., Pavlović, D., Jovanović, D., Simeunović, T. (2016) Ekonomska analiza uticaja koncentracije tržišta mleka na efikasnost nabavki u sistemu odbrane. Ekonomika poljoprivrede, vol. 63, br. 3, str. 973-985
Milojević, I.M., Mihajlović, M.B., Vladisavljević, V.D. (2018) Methodological aspect of controlling corporate income tax. Vojno delo, vol. 70, br. 1, str. 103-111
Milojević, I.M., Mihajlović, M.B., Vukša, S.Đ. (2018) Novčani tokovi privrednog subjekta kao predmet revizije. Vojno delo, vol. 70, br. 3, str. 361-371
Mitrović, V., Mitrović, I. (2016) (Ne) konkurentnost i uloga ljudskog kapitala u kreiranju konkurentske prednosti. Ekonomski signali: poslovni magazin, vol. 11, br. 1, str. 63-80
Mladenović, M., Bojičić, R. (2018) Production of Šar cheese: Development opportunity for Štrpce Municipality. Ekonomika poljoprivrede, vol. 65, br. 3, str. 929-942
Pavlović, Đ. (2009) Menadžment prodaje. Beograd: Visoka poslovna škola Valjevo
Šćepanović, Z. (2002) Upravljanje prodajom. Beograd: Privredni pregled d. o. o
Trandafilović, I. (2006) Marka u savremenoj tržišnoj privredi. Beograd: Zadužbina Andrejević
White, R. (2001) Category management: A solution to increased profitability and efficiency. Automotive Aftermarket Industry Association