Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Norma
2013, vol. 18, br. 1, str. 57-66
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 15/01/2014
Komparativna analiza strukture motoričkih sposobnosti s obzirom na pol i prebivalište učenika četvrtih razreda osnovne škole
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor

Sažetak

Na uzorku od 318 učenika četvrtog razreda osnovne škole, koji čine 157 dečaka i 161 devojčica iz Zapadnobačkog i Severnobačkog okruga izvršeno je istraživanje strukture motoričkih sposobnosti s ciljem da se utvrdi da li postoji njena diferencijacija s obzirom na pol i prebivalište učenika u ovom uzrasnom periodu. Razlika u broju izolovanih latentnih motoričkih dimenzija, šest u Zapadnobačkom okrugu i sedam u Severnobačkom okrugu, može se pripisati različitoj primeni standardizovanih motoričkih testova i primenjenom kriterijumu koji dovodi do hiperfaktorizacije. U oba okruga nije izolovan pretpostavljeni motorički faktor eksplozivna snaga kod učenika oba pola, uz topološku diferencijaciju opšte snage, što ukazuje da učenici uzrasta od 10 do 11 godina nemaju izraženu opštu sposobnost energetske regulacije kretanja kao deo motoričkih sposobnosti. Uočena razlika između polova je da se kod dečaka pojavljuje opšta koordinacija (odnosno sposobnost za strukturiranje kretanja), a umesto tog motoričkog faktora, kod devojčica uočava se topološki diferencirana snaga gornjih ekstremiteta (odnosno sposobnost regulacije trajanja ekscitacije neuromišićnog sistema). U celosti, može se prihvatiti nulta hipoteza da ne postoji razlika u strukturi motoričkih sposobnosti s obzirom na pol i prebivalište učenika četvrtog razreda osnovne škole.

Ključne reči

Reference

Bala, G. (2002) Strukturalne razlike motoričkih sposobnosti dečaka i devojčica u predškolskom uzrastu. Pedagoška stvarnost, vol. 48, br. 9-10, str. 744-752
Bala, G., Stojanović, M.V., Stojanović, M. (2007) Merenje i definisanje motoričkih sposobnosti dece. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Bala, G. (1981) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija dece SAP Vojvodine. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Institut fizičke kulture
Crus, P.H., Bruininks, R.H., Robertson, G. (1981) Structure of motor abilities in children. Perceptual and Motor Skills, 52(1): 119-129
Ismail, A.H., Gruber, J.J. (1971) Integrated development: Motor aptitude and intellectual performance. Columbus, OH, itd: Charles Merrill Publishing
Lončarević, M. (2012) Struktura motoričkih sposobnosti dece uzrasta od deset godina. Sombor: Pedagoški fakultet, Magistarska teza
Lurija, A.R. (1976) Osnovi neuropsihologije. Beograd: Nolit
Metikoš, D., Prot, F., Horvat, V., Kuleš, B., Hofman, E. (1982) Bazične motoričke sposobnosti ispitanika natprosječnog motoričkog statusa. Kineziologija, Zagreb, vol. 14, br. 5, str. 21-62
Metikoš, D., Prot, F., Hofman, E., Pintar, Ž., Oreb, G. (1989) Mjerenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Rodić, N., Buišić, S. (2011) Latentna struktura motoričkih sposobnosti dečaka od deset i po godina. Norma, vol. 16, br. 2, str. 241-254
Rodić, N., Buišić, S. (2012) Latentna struktura motoričkih sposobnosti devojčica od deset i po godina. Norma, vol. 17, br. 1, str. 81-94
Strel, J., Šturm, J. (1981) Zaneseljivost in struktura nekaterih motoričnih sposobnosti in morfoloških značilnosti šest in pol letnih učencev in učenk. Ljubljana: Inštitut za kineziologijo