Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 4, br. 1, str. 64-75
Utaja poreza na dobit preduzeća
aMinistarstvo finansija, Poreska uprava, Sektor Poreske policije, Beograd
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresavesicsofija@ikomline.com, brane1952@yahoo.com
Sažetak
Glavni pokretač reformi poreskih sistema u svetu tokom prethodnih decenija, bile su promene u privredi i promene relativnog vrednovanja efikasnosti i pravičnosti. Porez na dobit preduzeća (korporacija) spada u grupu direktnih poreza. Cilj istraživanja predstavlja utvrđivanje uzroka i posledica koje dovode do utaje poreza kao i načina i oblika kojima se vrši utaja poreza na dobit preduzeća. Takođe, izvršena su istraživanja koja ukazuju na poresku evaziju koja se kao poseban oblik ispoljava u vidu utanjene kapitalizacije. U analizi ove, danas veoma rasprostranjene problematike, koristili smo publikacije i druge radove koji su dostupni bilo kao štampani materijali ili objavljeni u elektronskoj formi. U istraživanjima su korišćene metode kvalitativne i deskriptivne analize. Procene sive ekonomije u zemljama Evropske unije kreću se u intervalu oko 10% do 15% od ukupnog BDP. Međutim, siva ekonomija je prisutnija u istočnoevropskim zemljama i zemljama u tranziciji, poput Srbije - gde se učešće sive ekonomije procenjuje na oko 30% u odnosu na BDP. Značajno prisustvo sive ekonomije otežava efikasnu raspodelu resursa i usporava privredni razvoj, jer preduzeća sklona poreskim utajama predstavljaju nelojalnu konkurenciju preduzećima koja posluju u legalnim tokovima. Neprihvatanje i nepridržavanje poreskih pravila od strane poreskih obveznika jasan je signal da poreski zamišljena stvarnost odstupa od ekonomske realnosti. Proces otkrivanja nepoštovanja poreskih propisa utiče na stavove poreskih obveznika prema plaćanju poreza na dva načina. Prvo, time se obezbeđuje verovatnoća da će sankcije biti primenjene na poreske prekršioce, i drugo, povećaće se poverenje istih u poreski sistem i njegovo prihvatanje.
Reference
Anđelković, M. (2009) Javne finansije i finansijsko pravo. Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije
Arsić, M., Altiparmakov, N., Bućić, A., Vasiljević, D., Levitas, T. (2010) Poreska politika u Srbiji - pogled unapred. www.la21serbia.org/upload/SITE/Publikacije/PublikacijePrtnera/Poreska_Politika_u_Srbiji.pdf
Begeer, W., Tuinen, V.H.K. (1986) The statistical representation of the informal economy. Quarterly Journal of the Central Bureau of Statistics, vol. 1, Broj 3, str. 77
Bird, R.M. (2004) Administrative dimensions of tax reform: International burea of fiscal documentation. Asia-Pacific Tax Bulletin, 10 (3), 3-21
Grabowski, M.H. (2005) Reform of tax systems in transition countries. Transition Studies Review, 12 (2), 239- 312
Hogue, M., Hassel, V.H., Olsson, G., Sabbe, F., Ott, L. (1998) Comparative approaches to central and eastern European countries tax administration reform, Local government and public service reform initiative. Open society Institute
Jovašević, D. (2009) Poreska utaja u novom krivičnom pravu Republike Srbije. Teme, vol. 33, br. 3, str. 823-836
Milošević, G. (2005) Porez i izbegavanje poreza. Beograd: Službeni list
Pavlović, Đ. (2005) Poreski sistem. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije
Ristić, Ž.L. (2002) Fiskalni menadžment globalna fiskalna ekonomija i geofiskalne strukture. Beograd: Savremena administracija, 4. izd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.05.2011.

Povezani članci

Anali Ekon fak Subotica (2010)
Spremnost poreske uprave republike Srbije u borbi protiv poreske utaje
Dragojlović Aleksandar, i dr.

Gl Adv komore Vojvodine (2013)
Poreska krivična dela
Hrustić Hasiba

Vojno delo (2017)
Izdaci i rashodi Kopnene vojske
Mladenović Predrag, i dr.

prikaži sve [22]