Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Komunikacije, mediji, kultura
2016, br. 8, str. 355-370
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 04/03/2017
doi: 10.5937/gfkm1608355M
Hrišćanska antropologija u delima Svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog
Biblioteka Srpske Patrijaršije, Beograd

e-adresa: ivanmaleticcgsr@gmail.com

Sažetak

Kao proizvod namere da se kroz delo vladike Nikolaja upoznamo sa pravoslavnom mišlju o čoveku, ovaj rad je samo mali korak u gotovo nepoznatoj oblasti, te stoga autor nema nameru da iznosi konačne zaključke. Osnovne karakteristike misli Sv. Nikolaja Ohridskog i Žičkog o čoveku jesu te da se ona tiče same suštine ljudskog bića i da insistira na celovitom pristupu u posmatranju čoveka, bez deljenja na različite sfere njegovih interesovanja. Suštinska posebnost pravoslavnog viđenja čoveka u odnosu na druge poglede na svet i čoveka jeste u tome što ono uvek polazi od toga kakav bi čovek mogao biti, posmatra ga u odnosu na neslućene mogućnosti njegovog rasta.
Za ovaj članak postoji povezani rad (ispravka, opoziv ili komentar) koji je dostupan ovde.

Ključne reči

sveti nikolaj ohridski i žički; pravoslavna hrišćanska antropologija; čovek; celovit pristup

Reference

*** (1990) Sveto pismo Novi zavet. Beograd: SPC
Bandić, D. (1990) Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko. Beograd: Biblioteka XX vek
Bigović, R. (1998) Od svečoveka do bogočoveka - hrišćanska filosofija vladike Nikolaja Velimirovića. Beograd: Društvo Raška škola
From, E. (1989) Zdravo društvo. Beograd: Nolit
Janić, Đ. (1994) Hadžija večnosti. Beograd: Hrast
Jerotić, V. (1985) Potreba i značaj religije za čoveka. Bogoslovlje, 1-2. 7-17
Jerotić, V. (1992) Mistična stanja, vizije i bolesti. Gornji Milanovac-Beograd: Dečije novine
Jevtić, A. (1991) Stvaranje i naznačenje čoveka. Bogoslovlje, 1-2, 57-63
Jevtić, A. (1996) Narodni čovek. Beograd: Glas Crkve, Izabrana dela I
Jevtić, A. (1983) Marksističko i hrišćansko shvatanje religije i filosofije. Teološki pogledi, Beograd, 1-3, 131-144
Jevtić, A. (1985) Duhovni život viđen iz pravoslavne antropologije. Bogoslovlje, 1-2, 51-85
Kung, H. (1987) Postoji li Bog?. Zagreb: Naprijed
Lič, E. (1988) Strukturalističke interpretacije biblijskog mita. Zagreb: August Cesarec
Ling, T. (1990) Istorija religije istoka i zapada. Beograd: SKZ
Pavićević, A. (2009) Da li su antropolozi dužni da budu (ne)religiozni?. Teme, vol. 33, br. 4, str. 1413-1434
Šmeman, A. (1994) Za život sveta - svetotajinska filosofija života. Beograd: Logos
Velimirović Nikolaj, episkop (1914) Iznad greha i smrti. Beograd: S.B. Cvijanović
Velimirović Nikolaj, episkop (1976) Misli o dobru i zlu. u: Sabrana dela IV, Dizeldorf: Eparhija zapadnoevropska
Velimirović Nikolaj, episkop (1976) O unutrašnjoj harmoniji. u: Sabrana dela XIII, Dizeldorf: Eparhija zapadnoevropska
Velimirović Nikolaj, episkop (1976) Kasijana. u: Sabrana dela XII, Dizeldorf: Eparhija zapadnoevropska
Velimirović Nikolaj, episkop (1976) Omilije. u: Sabrana dela VI, Dizeldorf: Eparhija zapadnoevropska
Velimirović Nikolaj, episkop (1976) Misli o dobru i zlu II. u: Sabrana dela VIII, Dizeldorf: Eparhija zapadnoevropska
Velimirović Nikolaj, episkop (1996) Ljubostinjski stoslov. Beograd: Glas Crkve, Izabrana dela VI
Velimirović Nikolaj, episkop (1988) Molitve na jezeru. Valjevo-Šabac: Glas crkve
Velimirović Nikolaj, episkop (1988) Vera svetih. Šabac: Glas Crkve
Velimirović Nikolaj, episkop (1994) Reči o svečoveku. Beograd: Eparhija raškoprizrenska