Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Baština
2012, br. 33, str. 73-83
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Panorama kao model oblikovanja stvarnosti - Andrićeva Panorama u doživljaju Vuka Filipovića
Institut za srpsku kulturu, (Priština) Leposavić

e-adresa: mjmihajlovic@gmail.com

Projekat

Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak

Shvatanje panorame kao modela oblikovanja stvarnosti (a koje potiče od učenja ruskih formalista, pre svih Šklovskog), Filipović je najpre teorijski utemeljio u ogledu 'Književno delo i autobiografija', a zatim je praktično primenio na književno delo Iva Andrića (u pripoveci 'Panorama', ali i 'Prozor', 'Na obali', 'Kula', 'U zavadi sa svetom', 'Knjiga' i posebno u liku Ćorkana iz romana Na Drini ćuprija). U njemu su sublimirani svi značenjski aspekti panorame kao autentičnog andrićevskog doživljaja sveta. U slikama panorame i onim koje je sećanje na nju probudilo iz piščevih dečačkih dana, Filipović je tragao za pulsacijom suštine iskustva iz koga se razvijao umetnički svet Andrićevih dela.

Ključne reči

Reference

Andrić, I. (1963) Staze, lica, predeli. u: Sabrana dela Ive Andrića, Beograd: Prosveta, knjiga deseta
Andrić, I. (1965) Deca - pripovetke. u: Sabrana dela Ive Andrića, Beograd: Prosveta, knjiga deveta
Đorđević, M. (2004) Delo Vuka Filipovića. Priština - Leposavić: Institut za srpsku kulturu
Filipović, V. (1975) Svet književnog dela. Priština: Jedinstvo
Filipović, V. (1976) Delo Iva Andrića. Priština: Jedinstvo
Ivanović, R.V. (2006) Andrićeva mudronosna proza - znaci života i znaci umetnosti. Novi Sad: Zmaj
Ivanović, R.V. (2002) Prirodni savez umetnosti i nauke - Filipovićeve monografije o srpskim piscima. Baština, br. 13, str. 27-46
Penčić, S. (2000) Kritički metod Vuka Filipovića. u: Život i delo Vuka Filipovića, Priština: Institut za srpsku kulturu, str. 55-64