Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 46, br. 3, str. 365-381
Oporezivanje putničkih automobila kao instrument zaštite životne sredine
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Projekat:
Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo (MPNTR - 179079)

Ključne reči: porezi; putnički automobili; ugljen-dioksid; Evropska unija; Republika Srbija
Sažetak
U radu autor razmatra osnovne poreze koji se odnose na putničke automobile, odnosno mogućnosti njihovog korišćenja u cilju smanjivanja emisije ugljen-dioksida. Dakle, u radu se analizira ekološki potencijal poreza koji se plaćaju prilikom kupovine putničkih automobila, poreza kojima se oporezuje upotreba putničkih automobila, akciza i drugih poreza shvaćenih u najširem smislu reči, kako u Evropskoj uniji tako i u Srbiji.
Reference
*** (2011) Overview of CO2 based motor vehicle taxes in the EU. ACEA, Dostupno na: http://www.acea.be/images/uploads/files/20110330_CO2_tax_overview.pdf
*** (2011) Overview of purchase and tax incentives for electric vehicles in the EU. ACEA, Dostupno na: http://www.acea.be/images/uploads/files/20110330_EV_tax_overview.pdf 1. 6. 2012
*** (2009) Regulations No 443/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 setting emission performance standards for new passenger cars as part of the Community's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles. Official Journal of the European Union, L 140/3
*** (2011) ACEA tax guide. Brussels, Dostupno na http://www.acea.be/images/uploads/files/20110330_TaxGuide2011Highlights_update.pdf - 7.6.2012
*** (2005-2010) Uredba o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade. Službeni glasnik RS, br. 113/2005, 6/2007, 8/2010, 102/2010
*** (2010) Using official statistics to calculate greenhouse gases emissions-A statistical guide. Luxembourg: Eurostat, Publication Office of the European Union, str. 69-80, Dostupno na http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-09-272/EN/KS-31-09-272-EN.PDF - 28.5.2012
*** (2001-2012) Zakon o akcizama. Službeni glasnik RS, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 46/2005, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 31/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012-usklađeni dinarski iznosi I 43/2012-odluka
*** (2010) Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima. Službeni glasnik RS, br. 53
*** (2003) Council Directive /96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity. Official Journal of the European Union, L 283/51of 31 October 2003
*** (2011) Zakon o porezima na držanje, upotrebu i nošenje dobara. Službeni glasnik RS, br. 24
*** (2012) Excises duty tables. Brussels: European Commission, str. 8-11; Dostupno na: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/excise_duties/energy_products/rates/excise_duties-part_ii_energy_products_en.pdf - 3.7.2012
*** (2002) Fiscal measures to reduce CO2 emissions from new passenger cars - main report. European Commission's Directorate-General for Environment GR Brussels, Dostupno na http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/co2_cars_study_25-02-2002.pdf 6.6.2012
Baturan, L. (2011) Mogućnost primene Kouzove teoreme radi postizanja internalizacije ekološkog troška u pravnom sistemu Republike Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 45(3): 779-793
Borthwick, S., Carreno, M. Green fiscal measures for lessening the environmental impact of private vehicle ownership-a review. u: Environmental Engineering (8th) International - Conference, Vilnius, Lithuania, May 19-20, str. 862-863. Dostupno na http://leidykla.vgtu.lt/conferences/Enviro2011/Articles/4/860_867_Borthwick_S_other.pdf 29. 5. 2012
Ilic-popov, G.S. (2000) Ekološka uloga poreskih instrumenata u oblasti saobraćaja. Pravo i privreda, 37(3-4): 29-45
Ilić-Popov, G. (2000) Ekološki porezi. Beograd: Savet projekata Konstituisanje Srbije kao pravne države
Marjanovic, V. (2009) Posledice usklađivanja pojedinih aspekata zakonske regulative Srbije u oblasti automobilske industrije sa Evropskom unijom. Tržište, novac, kapital, 42(3): 53-66
Popov, D. (2011) Politike zaštite životne sredine - ekonomsko-pravni aspekti. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 45(3): 23-41
Popov, Đ. (2009) Ekonomska analiza prava životne sredine i održivi razvoj. u: Osnove prava životne sredine, Novi Sad: Pravni fakultet
Ryan, L., Ferreira, S., Convery, F. (2009) The Impact of fiscal and other measures on new passenger car sales and CO2 emissions intesity: Evidence from Europe. Energy Economics, 31, 365
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns46-3021
objavljen u SCIndeksu: 13.02.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman