Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 51, br. 3-1, str. 753-766
Odluka o povećanju osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću novim ulozima
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaV.Marjanski@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Rad je posvećen projektu: Pravna tradicija i novi pravni izazovi, čiji je nosilac Pravni fakultet u Novom Sadu

Ključne reči: odluka skupštine; osnovni kapital; povećanje osnovnog kapitala novim ulozima; izjava o upisu
Sažetak
Odlukom o povećanju osnovnog kapitala izražava se volja društva za izvršenjem povećanja osnovnog kapitala. Odluku o povećanju osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću može doneti isključivo skupština. Skupštinskom odlukom vrši se formiranje i izražavanje volje organa (skupštine), koju društvo smatra svojom. Skupština je organ društva i njena odluka pravno predstavlja volju društva da sprovede povećanje osnovnog kapitala. U tom smislu odluka o povećanju osnovnog kapitala je samo inicijalni (pripremni akt) u postupku povećanja osnovnog kapitala novim ulozima. Ona, dakle, predstavlja samo jednostranu izjavu volje društva koja je usmerena ka postojećim članovima ili trećim licima da učestvuju u postupku povećanja osnovnog kapitala. U delu Zakona o privrednim društvima koji se odnosi na društva s ograničenom odgovornošću zakon sadrži samo nekoliko odredbi koje se direktno odnose na povećanje osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću. U vezi sa ostalim pravilima koja se odnose na povećanje osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću utvrđena je shodna primena odredbi o povećanju osnovnog kapitala akcionarskog društva. Sledstveno tome, sadržina odluke prilagođena je prvenstveno ovom postupku kod akcionarskih društava. Ovo nije najbolja zakonska tehnika za uređenje ovakvog važnog postupka, jer u praksi zahteva pravilan odabir odredbi koje se mogu primeniti na povećanje osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću.
Reference
*** (2011-2015) Zakon o privrednim društvima. Službeni Glasnik RS, (dalje u tekstu i fusnotama: ZPD), br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon i 5/2015
*** (2013) Zakon o računovodstvu. Službeni glasnik RS, br. 62, čl. 33, st. 1
Arsić, Z., Marjanski, V. (2015) Pravo privrednih društava. Novi Sad, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, 303
Arsić, Z. (2016) Upis akcija i upisni ugovor. Pravo i privreda, vol. 54, br. 4-6, str. 41-50
Fleischer, H. (2011) Münchener Kommentar zum Gesetz betreffend die Gesselschaften mit beschränker Haftung - GmbHG. München, 129
Gellis, M., ur. (2006) Kommentar zum GmbH-Gesetz. Wien, 6. Auflage, 303
Hunecke, D. (2011) Der Zeichnungsvrtrag. Tubingen
Marjanski, V.Ž. (2016) Sporedne činidbe kao dodatna obaveza člana društva s ograničenom odgovornošću. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 4, str. 1281-1293
Müller, W., Hense, B., ur. (1995) Beck'sches Handbuch der GMBH: Gesellschaftsrecht. München: Steuerrecht, 283
Šogorov, S. (2011) Pravne pretpostavke zahteva društva za dodatnu (dopunsku) uplatu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 2, str. 7-16
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns51-16025
objavljen u SCIndeksu: 05.04.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0