Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Bizinfo (Blace)
2019, vol. 10, br. 1, str. 85-95
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 16/07/2019
doi: 10.5937/bizinfo1901085N
Creative Commons License 4.0
Privreda i održivi razvoj u nacionalnim okvirima
aVisoka tehnička škola strukovnih studija, Zvečan
bBeograd

e-adresa: sanjamark045@gmail.com

Sažetak

Preduzeća u Republici Srbiji se nalaze pred izazovom da budu još inovativnija, produktivnija i profitabilnija a istovremeno još odgovornija i održivija. Savremeni tokovi privrede, fleksibilni uslovi privređivanja i turbulentno okruženje zahtevaju savremenu organizaciju koja se kao dinamički sistem permanentno menja, usavršava i prilagođava okruženju u kojem obavlja svoje poslovne aktivnosti. Promovisanje održivog razvoja predstavlja radikalan zaokret u koncepciji zaštite životne sredine. Osnovna ideja jeste što čvršće povezivanje ekonomskog rasta i razvoja i problema životne sredine. Ideja održivog razvoja je ubedljivija ukoliko se tumači kao način da dodatni nivo razvoja može biti društveno nepotreban ukoliko se životna sredina ugrozi, odnosno ako veća nejednakost u raspodeli vodi lošem životu čitave zajednice. Zbog toga poslovanje na društveno odgovoran način postaje ključna tema i imperativ savremenog poslovanja preduzeća, s obzirom da se poslovanje odvija u okruženju o kome se mora voditi računa.

Ključne reči

Reference

*** (2008-2017) Nacionalna strategija održivog razvoja. [online] Dostupno na: [Pristupljeno 15.01.2019.]
Dobričanin, S., Todić, M., Lukić, N. (2018) Prepreke za sprovođenje društveno odgovornog poslovanja u Republici Srbiji. Bizinfo (Blace), vol. 9, br. 2, str. 65-80
Galjak, M., Nikolić, V. (2012) Barriers to participation in programs for adult education in environmental education. Journal Technics Technologies Education Management, 7(2): 716-723
Hafner, P. (2002) Održivi razvoj privrede Srbije. Ekonomske teme, br. 4, str. 49-56
Marković, S., Miletić, V. (2015) Social responsibility as a factor of successful management of enterprises in Serbia: A case study. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 12, br. 3, str. 237-248
Marković, S., Mihajlović, D., Denić, N. (2015) Društvena odgovornost preduzeća u funkciji ostvarenja ciljeva održivog razvoja. Ecologica, vol. 22, br. 79, str. 508-512
Mesarić, M. (2006) Obrisi novog, socijalno pravednog, ekonomski učinkovitog i ekološki održivog modela. Ekonomski pregled, 57(12): 939-968
Milutinović, S. (2012) Odnos održivosti i održivog razvoja. Teme, vol. 36, br. 2, str. 597-613
Moller, K. (1997) Social Responsibility as a Corporate Strategy. Perspectives on Business and Global Change, 11(1): 65-65
Nadić, D. (2011) Održivi razvoj i principi održivog razvoja u strateškim dokumentima Republike Srbije. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 5, br. 6, str. 213-224
Nikolić, B. (2012) Razvoj privrede i održivi razvoj. u: Preduzeće kao organizacija učenja u funkciji zaštite životne sredine, Niš: Fakultet zaštite na radu, Magistarska teza
Pokrajac, S. (1997) Ekološka ekonomija, ekološki menadžment i održivi razvoj. u: Zbornik radova sa XXII Međunarodnog savetovanja 'Nauka, tehnološki razvoj i kvalitet života', Herceg Novi
Stojanović, M., Đorđević, M. (2017) Environmental taxation in Chile. Bizinfo (Blace), vol. 8, br. 1, str. 31-40
United Nations (1987) Our Common Future: Report of the World Commission on Renvironment and Development. [online] Dostupno na: [Pristupljeno 15.01.2019.]
Vujošević, M., Božović, B. (2001) Šta država treba da obezbedi za uvođenje evropskog zakonodavstva u sistem planske zaštite životne sredine. u: Zbornik sa naučno stručnog skupa Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije, 289-298