Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2013, br. 37, str. 28-34
Dva načina odnošenja prema prirodi u savremenoj japanskoj arhitekturi
nema
Ključne reči: priroda; japanska tradicija; Kengo Kuma; Tadao Ando; anti-objekat; naturalizacija arhitekture
Sažetak
Tekst problematizuje relacije arhitekture i prirode u kontekstu japanske kulture. Bliska veza sa prirodom primetno je inkorporirana u savremenim arhitektonskim pristupima sprovedenim od strane japanskih autora poput Tadao Anda (Tadao Ando) i Kenga Kume (Kengo Kuma). U pojedinim radovima ovih arhitekata moguće je pratiti ne samo ispoljavanje arhitekture u prirodi, već i način na koji se priroda manifestuje u arhitekturi. Međutim, Andova i Kumina arhitektura, kao predmet analize, neće biti razmatrana u smislu kvazietičkog i društveno-angažovanog shvatanja važnosti ekološki usmerenog pristupa u odnošenju prema prirodnoj sredini, niti kao visoko tehnološki razvijena opcija u okviru savremenih paradigmatskih green dizajnerskih trendova. Namera je da se putem analize projekata navedenih arhitekata prepozna i ispita kulturalna i filozofska dimenzija, koja nesumnjivo postoji u vezi sa njihovom prirodno orijentisanom arhitekturom. Tumačenje odnosa prema prirodi u japanskoj tradiciji otvara pitanja specifičnog spoja prirode i lepote koji čini okosnicu ove kulture. Cilj teksta je uspostavljanje teorijskog fokusa koji bi omogućio širi i jasniji pogled na određene savremene tokove u japanskoj arhitektonskoj praksi.
Reference
Ando, T. (1993) Rokko Housing I, II, III. Tokyo: Shinkenchiku-Sha
Archtalks (2010) 3 Kengo Kuma interviews: Transcripts. http://archtalks.com/archtalks-home/2010/6/9/3-kengo-kumainterviews transcripts.html
Bogdanović, R., Gajić, R. (2004) Ekološki pristup izgradnji stambenih zona. Arhitektura i urbanizam, br. 14-15, str. 25-38
Bognar, B. (2005) Kengo Kuma: Selected works. Princeton: Princeton Architectural Press
Cabasas, P. (1997) Bijinga and Nature: A single Beauty. u: Asquinth P.; Kalland A. [ur.] Japanese Images of Nature: Cultural Perspectives, Richmond: Curzon, 68-82
Co, D.F. (1995) Tadao Ando, complete works. London
de Bary,, Wm, T., ur. (1964) Sources of Japanese Tradition. New York and London: Columbia University Press
Hendry, J. (1997) Nature Tamed: Garden as a Microcosm of Japan's View of the World. u: Asquinth P.; Kalland A. [ur.] Japanese Images of Nature: Cultural Perspectives, Richmond: Curzon, 83-105
Ito, T. (1972) The Japanese Garden: An Approach to nature. New Heaven: Yale University Press
Kalland, A. (1995) Culture in Japanese Nature in O. Brian and A. u: Kalland A. [ur.] Asian Perceptions of Nature: A Critical Approach, London: Kurzon Press, pp. 243-257
Kalland, A., Asquinth, P. (1997) Japanese Perceptions of Nature: Ideals and Illusions. u: P. Asquinth and A. Kalland [ur.] Japanese Images of Nature: Cultural Perspectives, Richmond: Curzon, pp. 1-35
Keene, D. (1995) Japanese aesthetics. u: Hume N.G. [ur.] Japanese Aesthetics and Culture, Albany: State University of New York Press, 27-41
Kuma, K. (2007) Specifičnost lokaliteta postaće norma u arhitekturi XXI veka: Architecture making maximum use of the character of the land will be the norm in the twenty-first century. u: Katalog izložbe 29.Salon arhitekture, Beograd: Muzej primenjene umetnosti, 33-53
Kuma, K. (2008) Anti-Object: The Dissolution and Disintegration of Architecture. London: AA Publications
Kuma, K. (2009) Studies in organics. Tokyo: Toto Publishing, 20-32
Kyburz, J.A. (1997) Magical Thought at Interface of Nature and Culture. u: Asquinth P.; Kalland A. [ur.] Japanese Images of Nature: Cultural Perspectives, Richmond: Curzon, 257-279
Parkes, G. (1995) Ways of Japanese thinking. u: Hume N.G. [ur.] Japanese Aesthetics and Culture, Albany: State University of New York Press, 77-108
Sen'ichi, H. (1963) The Vocabulary of Japanese Literary Aesthetics. Tokyo: Centre for East Asian Cultural Studies
Vasilski, D. (2010) Japanska kultura kao paradigma u formiranju minimalizma u arhitekturi. Arhitektura i urbanizam, br. 30, str. 16-33
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/a-u37-3986
objavljen u SCIndeksu: 30.09.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Psihologija (2016)
Subjective experience of architectural objects: A cross-cultural study
Marković Slobodan, i dr.

Arhitektura i urbanizam (2010)
Japanska kultura kao paradigma u formiranju minimalizma u arhitekturi
Vasilski Dragana

Arhitektura i urbanizam (2011)
Živeti bliže okruženju - koncept kuće
Kosorić Vesna

prikaži sve [6]