Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2015, br. 40, str. 16-23
Minimalizam u arhitekturi - apstraktna konceptualizacija arhitekture
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za graditeljski menadžment - FGM, Beograd

e-adresadvasilski@fgm.edu.rs, dragana.vasilski@gmail.com
Sažetak
Minimalizam u arhitekturi sadrži ideju o minimumu, kao vodećoj stvaralačkoj tendenciji koja se razmatra i tumači u radu kroz empatiju i apstrakciju. U zapadnoj kulturi, korene ovako postavljene ideje nalazimo u empatiji Voringera (Wilhelm Worringer) i apstrakciji Maleviča (Kasimir Malevic). Voringer je u svojoj disertaciji Apstrakcija i empatija izneo svoje teze o psihologiji stila, kroz koje je obrazložio dve suprotne osnovne forme: apstrakciju i empatiju (uživljavanje). Voringerov zaključak o empatiji, kao psihološkoj osnovi opažanja izraza, značajan je zahvaljujući verbalnom podudaranju sa savremenim minimalističkim izražavanjem. Njegovu intuiciju je sledio Malevič. Apstrakcija, kao izraz unutrašnje nesputane inspiracije, odigrala je odlučujuću ulogu u razvoju moderne umetnosti i arhitekture dvadesetog veka. Apstrakciju, koja predstavlja jednu od osnovnih metoda saznanja u psihologiji (odvajanje bitnih od nebitnih svojstava), Jung (Carl Jung) koristi za otkrivanje ideje. Minimalizam u arhitekturi naglašava nivo apstrakcije prema kome su individualne funkcije redukovane. Različita vrsta apstrakcije je prisutna u formi kao i u funkciji osnovnih elemenata: zida i prozora. Kroz studiju slučaja, navodi se primer Fuđimotoa (Sou Fujimoto), koji je nedvosmislen u svom zalaganju za autonomiju apstraktne konceptualizacije u arhitekturi.
Reference
Arnhajm, R. (1990) Dinamika arhitektonske forme. Univerzitet umetnosti u Beogradu
Arnheim, R. (1969) Art and visual perception. Berkely and Los Angeles: University of California Press
Aureli, P.V. (2012) The Possibility of an Absolute Architecture. Journal of Architectural Education, 66(1): 38-39
Bertoni, F. (1999) Claudio Silvestrin. Firence: Octavo
Curtis, W. (1996) Modern Architecture since 1900. Oxford: Phaidon
de Waal, F. (2009) Primates and Philosophers, how morality evolved. Princeton University Press
Ellwood, C. (1975) The essence of architecture..., MS. Los Angeles: Graham Foundation collection
Forty, A. (2000) Words and buildings. A vocabulary of modern architecture. London: Thames & Hudson
Frempton, K. (2004) Moderna arhitektura, kritička istorija. Beograd: Orion Art
Fujimoto, S. (2008) Garden. u: Primitive Future, Tokyo: INAX Publishing
Jung, K. (1996) Čovek i njegovi simboli. Beograd: Narodna knjiga Alfa
Jung, K. (1977) Psihološki tipovi. Novi Sad: Matica Srpska, 6
Kandinsky, V. (1975) La synthese des arts. Paris: Denoel-Gonthier
Kandinsky, W. (1973) Tutti gli scritti. Milano: Feltrinelli
Kitayama, J. (1954) West-ostliche Begegnung. Berlin
le Korbizije (1977) Ka pravoj arhitekturi. Beograd: Građevinska knjiga
Malevic, K. (1969) Suprematismo. Bari: Laterza
Mallgrave, F.H. (1994) Empathy, Form, and Space: Problems in German Aesthetics, 1873-1893. Getty Center for the History of Art and the Humanities
Milenković, V. (2004) Arhitektonska forma i multi-funkcija. Beograd: Zadužbina Andrejević
Sharp, D. (1966) Modern Architecture and Expressionism. New York: George Braziller
Toyo, I., Julian, W., Fujimoto, S., ed (2009) Editorial Gustavo Gilli, Spain. Sou Fujimoto - International Architecture Magazine, 2G, N. 50
Vasilski, D. (2012) Minimalism in architecture: Architecture as a language of its identity. Arhitektura i urbanizam, br. 34, str. 42-65
Worringer, W. (1953) Abstraction and empathy. London, (1908)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/a-u0-6858
objavljen u SCIndeksu: 01.10.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman