Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Halo 194
2018, vol. 24, br. 1, str. 75-81
jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljeno: 25/10/2018
doi: 10.5937/Halo1801075O
Creative Commons License 4.0
Akutni infarkt miokarda kao prva manifestacija nelečenog dijabetes melitusa
Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd

Sažetak

Uvod: Koronarna bolest ima ubrzan, progresivan tok kod dijabetičara usled sinergističnog delovanja ateroskleroze, hiperglikemije i drugih faktora rizika koji prate ovu bolest. Nelečeni dijabetes melitus (DM) dovodi do bržeg starenja krvnih sudova, sa dva do četiri puta većim rizikom za nastanak infarkta miokarda. Usled dijabetesne neuropatije kod ovih pacijenata čest je asimptomatski, ''nemi' infarkt miokarda. Cilj: rada je da kroz prikaz slučaja ukaže na specifičnosti akutne koronarne bolest kod pacijenata sa dijabetes melitusom, imajući u vidu odsustvo tipičnih simptoma ishemije miokarda. Materijal: Korišćeni su podaci iz lekarskog izveštaja i otpusne liste pacijenta. Prikaz slučaja: Pacijent je muškarac, star 58 godina koji je pozvao hitnu medicinsku pomoć zbog malaksalosti i vrtoglavice. Tegobe su se javile prvi put tog jutra dok je u sedećem položaju vezivao patike. U trenutku pregleda je bez tegoba. Pre 10 godina postavljena je dijagnoza DM tip dva, ali nije uzimao terapiju. Pri pregledu pacijent je svestan, orijentisan, visina krvnog pritiska iznosi 80/40mmHg, srčana frekvfenca 100/min, vrednost glikemije je 20,3mmol/l., nalaz na srcu je uredan, nema patološkog nalaza nad plućima. Na EKG-u su dijagnostifikovane promene koje odgovaraju akutnom infarktu srca iako pacijent negira bol u grudima. Pacijentu je data dvojna antiagregaciona terapija, pozvana je sala za kateterizaciju gde mu je odmah ugrađen koronarni stent na cirkumfleksnoj arteriji. U bolnici pacijent ostaje 9 dana, gde je stabilizovana glikemija, u još jednom aktu je ugrađen stent i na LAD (leva prednja silazna arterija), iz bolnice izlazi u dobrom opštem stanju sa preporukom za terapiju DM i koronarne bolesti. Diskusija i zaključak: Od DM danas u svetu boluje više od 422 miliona ljudi, a u Srbiji oko 600 hiljada sa stalnom tendencijom porasta. Istraživanja pokazuju da je oko 60% koronarnih komplikacija asimpromatsko, pa pacijenti ne reaguju ni dovoljno brzo niti adekvatno, što se često završava sa najtežim komplikacijama.

Ključne reči

nelečeni dijabetes; ''nemi'' infarkt miokarda; prehospitalno zbrinjavanje

Reference

*** (2009) Diabetes mellitus - definicija i klasifikacija dijabetesa. u: Medić-Zamlaka Miroslava [ur.] Interna medicina, Beograd: Katedra interne medicine, str. 1273-1278, peto izdanje
*** (2009) Dijabetes mellitus - dijabetesna makroangiografija. u: Đorđević Predrag B. [ur.] Interna medicina, Beograd: Katedra interne medicine, peto izdanje, 1322-1331
*** (2009) Diabetes mellitus - hronične komplikacije diabetesa mellitusa(HDK). u: Đorđević Predrag B. [ur.] Interna medicina, Beograd: Katedra interne medicine, peto izdanje, 1313-1322
Cubbon, R.M., Rajwani, A., Abbas, A., Gale, C.P. (2007) Mortality of patients with diabetes mellitus and acute myocardial infarction. Cardiology Review, Oct; 24 (10 ):22-26
Eunyoung, C., Eric, B.R., Meir, J.S., Walter, C.W. (2002) Frank BH: The impact od diabetes mellitus and prior myocardial infarction on mortality from all causes and from coronary heart disease in men FREE. J Am Coll Cardiol, Sep; 40(5): 954-60
Gregg, E.W., Sattar, N., Ali, M.K. (2016) The changing face of diabetes complications. Lancet Diabetes & Endocrinology, 4(6): 537-547
Huizen, J. (2017) Type 2 diabetes: What is the average age of onset?. Medical news today
Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut' (2016) Rezultati istraživanja zdravlja stanovništva Srbije 2013. godine. Beograd
Kalezić, N. (2016) Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicine. Beograd, drugo izdanje
Koopman, R. J. (2005) Changes in Age at Diagnosis of Type 2 Diabetes Mellitus in the United States, 1988 to 2000. Annals of Family Medicine, 3(1): 60-63
Kostić, N., Čaparević, Z. (2008) Dijabetes i ishemijska bolest srca. u: Kardiovaskularne komplikacije u dijabetesu, Beograd: Pfizer H.C.R.Corporation, 117-36
Low, W.C.C., Hess, C.N., Hiatt, W.R., Goldfine, A.B. (2016) Clinical Update: Cardiovascular Disease in Diabetes Mellitus. Circulation, 133(24): 2459-2502
Malmberg, K., Rydén, L., Wedel, H., Birkeland, K., Bootsma, A., Dickstein, K., Efendic, S., Fisher, M., Hamsten, A., Herlitz, J., Hildebrandt, P., MacLeod, K., Laakso, M., Torp-Pedersen, C., Waldenström, A. (2005) Intense metabolic control by means of insulin in patients with diabetes mellitus and acute myocardial infarction (DIGAMI 2): effects on mortality and morbidity. European Heart Journal, 26(7): 650-661
Miljković, D. (2013) Infarkt miokarda u bolesnika sa dijabetes melitusom tip 2 - incidencija, kliničke i angiografske karakteristike. Opšta medicina, vol. 19, br. 3-4, str. 71-80
Mitrović-Perišić, N., Antić, S. (2009) Faktori rizika od koronarne bolesti srca i aktuelni dijagnostički kriterijumi za dijabetes melitus. Vojnosanitetski pregled, vol. 66, br. 12, str. 973-978
Mukund, S., i dr. (2017) Diabetol Metab Syndr. pubon, May 19. 9: 2017; 38
Picchi, A. (2010) Coronary microvascular dysfunction in diabetes mellitus: A review. World Journal of Cardiology, 2(11): 377
Sicree, R., Shaw, J.E., Zimmet, P.Z. (2006) The Global Burden of Diabetes. u: Gan D. [ur.] Diabetes Atlas, Brussels: International Diabetes Federation
Vujačić, N. (2004) Gojaznost, dijabetes i koronarna bolest. Praxis medica, vol. 32, br. 1-2, str. 43-47
World Health Organization (2017) Global report on diabetes