Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Zavarivanje i zavarene konstrukcije
2009, vol. 54, br. 4, str. 149-155
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 27/04/2010
Analitička procena mogućnosti primene interventnog reparaturnog zavarivanja čelika 13CrMo 4-5
aInstitut Goša, Beograd
bInstitut za ispitivanje materijala Srbije - IMS, Beograd
cNemak Europe GmbH, Frankfurt, Germany

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 19023

Sažetak

Čelik 13CrMo 4-5 (~Č7400) već dugi niz godina se primenjuje za izradu delova termoenergetskih postrojenja kao što su elementi kotlova i cevi. On spada u grupu niskolegiranih konstrukcionih čelika za rad na povišenim temperaturama do 600°C. Čelik 13CrMo 4-5 pripada grupi uslovno zavarljivih čelika, koji mogu uspešno da se zavaruju uz primenu posebnih mera, kao što su predgrevanje, termička obrada nakon zavarivanja i drugih mera predostrožnosti, a zavaruje se sa dodatnim materijalima sličnog hemijskog sastava. U ovom radu je izvršena procena zavarljivosti osnovnog materijala na osnovu analitičkih jednačina i izvršena su ispitivanja na osnovu tehnoloških proba osetljivosti na pojavu prslina (Y i CTS). Kao dodatni materijali u ispitivanjima su korišćene elektrode sličnog hemijskog sastava (Castolin 71D) i austenitne elektrode na bazi nikla (Castolin 2222 Xuper Nucleo Tec). Dobijeni preliminarni rezultati ukazuju, da u slučajevima interventnih popravki zavarivanjem bez dodatne termičke obrade, ne treba koristiti klasične dodatne materijale, zbog mogućnosti pojave prslina u zavarenom spoju, osim u slučaju primene tehnologije sa kontrolisanim unosom toplote, kao i da bi se za interventna zavarivanja mogle koristiti elektrode na bazi nikla, u ovom slučaju Castolin 2222 Xuper Nucleo Tec.

Ključne reči

Reference

Budzakova, E., Dune, D.M. (2004) Law: The performance of an emergency cold weld repair on a 2. 25Cr-1Mo longitudinally seam welded pressure vessel. Materials Forum, vol. 27, str. 45-53
Gandy, D. (2007) The grades 11 and 12 low alloy steel handbook: 1¼Cr½Mo, 1Cr½Mo 13CrMo44, 620/621, STPA 22/23. CA, EPRI, 1013358, pp. 2.1-4.9
Grabulov, V., Odanović, Z., Katavić, B., Momčilović, S., Tasić, B. (2008) Reparaturno zavarivanje diska radnog kola mlina za ugalj od Cr-Mo čelika. Zavarivanje i zavarene konstrukcije, vol. 53, br. 4, str. 147-157
Hrivnjak, I. (1982) Zavarljivost čelika. Beograd: Građevinska knjiga
Klenk, A., Issler, S., Shibli, I.A., Williams, J.A. (2003) Some characteristics of weld repair for creep applications. OMMI, vol. 2, Issue 1, April str. 1-32
Pecha, J., Hakl, J., Vlasák, T. (2008) Zavarivanje opreme za energetiku - sadašnjost i budućnost. Zavarivanje i zavarene konstrukcije, vol. 53, br. 2, str. 51-60
Silva, C., de Albuquerque, V., Moura, C. (2009) Moura: Evaluation of AISI 4140 steel repair without PWHT. Journal of Materials Engineering and Performance, vol. 18 (3), April, str. 324-331
Wever, F., Rose, A. (1958) Atlas zur warmebehandlung der stahle. Dussedorf: Verlag