Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Zavarivanje i zavarene konstrukcije
2010, vol. 55, br. 3, str. 91-96
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 15/03/2011
Predviđanje optimalnih parametara interventnog reparaturnog zavarivanja čelika 13CrMo4-5 analitičkim metodama
aInstitut Goša, Beograd
bInstitut za ispitivanje materijala Srbije - IMS, Beograd
cUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

e-adresa: boris.katavic@institutgosa.rs, zoran.odanovic@institutims.rs

Sažetak

Već dugi niz godina se čelik 13CrMo4-5 (~Č7400) primenjuje za izradu delova termoenergetskih postrojenja kao što su elementi kotlova i cevi. Ovaj čelik pripada grupi uslovno zavarljivih čelika, koji mogu uspešno da se zavaruju uz primenu posebnih mera, kao što su predgrevanje, termička obrada nakon zavarivanja i drugih mera predostrožnosti, a obično se koristi dodatni materijal sličnog hemijskog sastava. Obzirom na specifičnost primene, pri reparaturnom zavarivanju posebno interventnom zavarivanju, potrebno je voditi računa o parametrima procesa zavarivanja i izboru dodatnih materijala. U radu je izvedena proračunska analiza i predviđanje optimalnih parametara reparaturnog zavarivanja sa ciljem dobijanja kvalitetnog zavarenog spoja sa zahtevanim mehaničkim osobinama bez naknadne termičke obrade. Pored toga izvršen je kontrolni proračun čvrstoće metala šava za dodatni materijal sličnog hemijskog sastava, a na osnovu predloženih parametara zavarivanja.

Ključne reči

Reference

Budzakova, E., Dune, D.M. (2004) Law: The performance of an emergency cold weld repair on a 2. 25Cr-1Mo longitudinally seam welded pressure vessel. Materials Forum, vol. 27, str. 45-53
Gandy, D. (2007) The grades 11 and 12 low alloy steel handbook: 1¼Cr½Mo, 1Cr½Mo 13CrMo44, 620/621, STPA 22/23. Palo Alto, EPRI, 1013358, pp. 2.1-4.9
Grabulov, V., Odanović, Z., Katavić, B., Momčilović, S., Tasić, B. (2008) Reparaturno zavarivanje diska radnog kola mlina za ugalj od Cr-Mo čelika. Zavarivanje i zavarene konstrukcije, vol. 53, br. 4, str. 147-157
Katavić, B., Jegdić, B., Odanović, Z., Đurđević, M., Hut, N., Mladenović, M., Jaković, D. (2009) Analitička procena mogućnosti primene interventnog reparaturnog zavarivanja čelika 13CrMo 4-5. Zavarivanje i zavarene konstrukcije, vol. 54, br. 4, str. 149-155
Klenk, A., Issler, S., Shibli, I.A., Williams, J.A. (2003) Some characteristics of weld repair for creep applications. OMMI, vol. 2, Issue 1, April str. 1-32
Pecha, J., Hakl, J., Vlasák, T. (2008) Zavarivanje opreme za energetiku - sadašnjost i budućnost. Zavarivanje i zavarene konstrukcije, vol. 53, br. 2, str. 51-60
Silva, C., de Albuquerque, V., Moura, C. (2009) Moura: Evaluation of AISI 4140 steel repair without PWHT. Journal of Materials Engineering and Performance, vol. 18 (3), April, str. 324-331