Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:31
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:21

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 22, br. 78, str. 37-40
Medicinska sestra menadžer
aOpšta bolnica Berane, Berane, Crna Gora
bMedicinski fakultet, Podgorica, Crna Gora

e-adresagordanamberane@gmail.com
Sažetak
Donošenje i sprovođenje odluka je centralna funkcija menadžmenta. Menadžeri zdravstvene njege svoje napore treba da usmjeravaju u tom pravcu. Glavni cilj rukovodilaca medicinskih sestara je da konfigurišu sestrinsku radnu snagu tako da može pružiti siguran kvalitet brige o pacijentima. Sestra profesionalac ima sposobnost interpretacije znanja, kompetenciju, priznatu stručnu sposobnost kojom raspolaže, a koja je rezultat specifičnog usavršavanja, učenja i vježbanja. Ista uključuje znanje, vještine i stavove kroz komunikaciju, podučavanje, kritičko mišljenje, fizičko zbrinjavanje, saradnju s članovima tima i laicima, aplikaciju sestrinskog procesa i menadžment u sestrinstvu. Određen nivo obrazovanja zahtijeva i određeni nivo nadzora. Slabije obrazovano osoblje ne preferira nadzor, za razliku od vrlo edukovanih radnika koji u određenoj mjeri u nadzoru i učestvuju. Rukovođenje je podložno učenju i promjenama, pod uticajem novih znanja i iskustava.
Reference
Ament, L.A., Hanson, L. (1998) A model for the future: Certified nurse-midwives replace residents and house staff in hospitals. Nurs Health Care Perspect, Jan-Feb;19(1):26-33
Božan, M.V. (2008) Menadžment u sestrinstvu - viđenje profesionalnog razvoja. Teme iz sestrinstva, 4(14)
Dall,, Ball, J., Redfern, O., Recio-Saucedo, a., Maruotti, a., Meredith, P., Griffiths, P. (2019) Are long nursing shifts on hospital wards associated with sickness absence? A longitudinal retrospective observational study. Journal of Nursing Management, Vol. 27, No. 1. pp. 19-26
Jovčić, L. (2018) Primenjeni menadžment u reformi srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji. Sestrinska reč, vol. 21, br. 77, str. 24-29
Karabatić, S., Zovko, T., Basara, L. (2018) Modeli, razine i oblici komuniciranja medicinskog osoblja i pacijenta. Zdravstveni glasnik, Mostar, 1: 72-78
Lončarević, R. (2007) Menadžment principi, koncepti i procesi. Beograd: Univerzitet Singidunum
Ljubičić, M. (2010) Inplementacija sestrinske dokumentacije u informacijski zdravstveni sustav i uticaj na kvalitetu zdravstvene njege. Zagreb: Zdravstveno veleučilište, diplomski rad
Ozcan, Y.a. (2005) Quantitative methods in healthcare management. San Francisco: Jossey-Bass, 989 Market Street, 52-52
Sellgren, S., Ekvall, G., Tomson, G. (2006) Leadership styles in nursing management: Preferred and perceived. Journal of Nursing Management, Jul;14(5):348-55
Singchungchai, P., Ingkathawornwong, T., Kritcharoen, S., Inthanon, T., Limchai-Arunreung, S., Phanthong, U. (2009) Management of continuing education of nurse midwives by chief nurses in community hospitals in southern Thailand. Asian Nurs Res (Korean Soc Nurs Sci), Dec;3(4):147-53
Sprinks, J. (2010) Do ward sisters and charge nurses have the authority to do their job?. Nursing Management (Harrow), Apr;17(1):20-2
Tijanić, M., Đuranović, D., Rudić, R., Milović, Lj. (2010) Zdravstvena njega i savremeno sestrinstvo. Beograd: Naučna KMD
Todorović, Lj., Vučković-Dekić, Lj. (2015) Komunikacija u biomedicinskim naukama. Kragujevac: Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Univerzitetski udžbenik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 31.05.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci