Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 44, br. 1, str. 333-346
Dosadašnji rezultati istrazivanja na travnjacima u Srbiji
Institut za krmno bilje, Kruševac
Ključne reči: đubrenje; floristrički sastav; prirodni travnjaci; prinos; ravnomernost proizvodnje; sejani travnjaci
Sažetak
U radu su prikazani i analizirani rezultati višegodišnjih istraživanja unapređenja proizvodnje stočne hrane na prirodnim i sejanim travnjacima. Zaključeno je da od 48 determinisanih tipova prirodnih travnjaka najveći značaj imaju 10. Najveći broj tipova je siromašan po učešću leguminoza dominiraju manje kvalitetne trave, a vrste iz ostalih familija prelaze i 50% težinskog učešća. Đubrenje, posebno mineralnim đubrivima višestruko povećava prinos. Odnos N:P2O5:K2O treba da bude 2-3(4):1:1 (odnosno N:P:K 5-9:1:2), a količine N 40-120 i po 20-50 kg ha-1 P2O5 i K2O. Sve količine đubriva treba primenjivati što ranije u proleće. U smešama za sejane travnjake leguminozna komponenta treba da učestvuje do 30% pokrovne vrednosti; u nižim predelima lucerka i žuti zvezdan, a u višim crvena i bela detelina. Za ranostasnije smeše treba u većoj meri koristiti crveni vijuk, za srednjestasne ježevicu, a za kasnostasne mačji rep.
Reference
Ćupina, B., Erić, P., Krstić, Đ., Vučković, S. (2005) Effect of nitrogen fertilization on permanent Grasslands productivity in the Vojvodina province. Grassland Science in Europe, vol. 10, 485-488
Đorđević, V., Radojević, D. (1968) Uticaj količina kompletnog đubrenja mineralnim đubrivima (NPK) u istom odnosu hraniva na produktivnost i kvalitet pašnjaka tipa Nardetum strictae. Zbornik naučnih radova Zavoda za krmno bilje, Kruševac, sv.II i III, 53-62
Đorđević, V., Mijatović, M. (1951) Prilog poznavanju livadske flore u Gornjoj Kolubari. Godišnjak Poljoprivrednog fakulteta, Beograd, br. 3
Đorđević, V., Radojević, D., Stošić, M. (1968) Produktivnost travno-leguminoznih smeša u planinskom području. Zbornik naučnih radova Zavoda za krmno bilje, Kruševac, sv. II I III, 193-205
Erić, P., Ćupina, B., Katić, S. (2003) Yield and quality of forage from solonetz Grasslands of the Vojvodina. Grassland Science in Europe, vol. 8, 56-59
Holmes, W. (1994) Grass its production and utilization. Oxford: Blackwell Scientific Publications
Kojić, M., Mrfat-Vukelić, S., Dajić, Z., Đorđević-Milošević, S. (2004) Meadows and pastures of Serbia. Beograd: Agricultural research institute Serbia, (in Serbian)
Kojić, M., Mrfat-Vukelić, S., Dajić, Z., Ajder, S., Stošić, M., Lazarević, D. (1992) Livadska vegetacija Rudnjanske visoravni i Radočela. Beograd: Medicinske komunikacije
Lazarević, D., Mrfat-Vukelić, S., Stošić, M., Dinić, B. (2003) Potential of natural grasslands in mountainous and hilly areas of Serbia. u: Symposium of the EGF Optimal Forage Systems for Animal Production and the Environment (12th) Pleven, Bulgaria, 26-28 May, vol. 8. 60-64
Lazarević, D., Stošić, M., Mrfat-Vukelić, S., Dinić, B., Terzić, D. (2003) Dynamics of Grassland production in hilly and mountainous regions of Serbia. u: International Scientific Symposium (11th), Forage Conservation, 9th-11th September, Nitra Slovac Republic, 82-84
Mihajlović, I., Mladenović, G., Vučković, S. (2001) Proizvodne karakteristike trava u agroekološkim uslovima istočne Srbije. Arhiv za poljoprivredne nauke, vol. 62, br. 220, 267-274
Mijatović, M., Radojević, D., Šošić, S. (1968) Uticaj mineralnih đubriva na produktivnost i floristički sastav pašnjaka tipa Agrostidetum vulgareae. Zbornik naučnih radova Zavoda za krmno bilje, Kruševac, sv. II i III, 65-76
Mijatović, M., Pavešić-Popović, J. (1972) Uticaj vremena unošenja NPK mineralnih đubriva na prinos tipova brdskih livada Agrostidetum vulgaris i Chrysopogonetum grylli. Arhiv za poljoprivredne nauke, god. 25, sv. 91, str. 84-96
Mijatović, M., Pavešić-Popović, J., Jevtić, M. (1988) Produktivnost i hranljiva vrednost prirodnog travnjaka Brometum erecty u uslovima intenzivnog đubrenja i iskorišćavanja. u: Proizvodnja i korišćenje krmnih kultura, Osijek: Poljoprivredni institut, 336-346
Nešić, Z., Tomić, Z., Vučković, S., Žujović, M. (2006) Yield and botanical composition of pure alfalfa and al falfa-orchardgrass mixture at different levels of nitrogen. Grassland Science in Europe, vol. 11, 268-270
Ocokoljić, S., Čolić, D., Paris, Z., Vujović, D. (1971) Ispitivanje uticaja doza azota na popravku travnjaka biljne zajednice Nardetum strictae. Veterinaria, 20, 3. 337-346
Ocokoljić, S., Mijatović, M., Čolić, D., Bošnjak, D., Milošević, P. (1983) Prirodni i sejani travnjaci - proizvodnja i iskorišćavanje. Beograd: Nolit
Radojević, D., Stošić, M., Mladenović, R. (1980) Floral and productive changes of Nardetum strictae as sociation on Kopaonik Mt. (1 600 m above sea level) caused by fertilization. u: General meeting of the EGF (8th), Zagreb, 163-169
Simić, A., Vučković, S., Stošić, M., Stojanović, I. (2002) Energetska vrednost crvenog vijuka i bele rosulje. Biotehnologija u stočarstvu, vol. 18, br. 5-6, 275-278
Sokolović, D., Ignjatović, S., Tomić, Z.P. (2004) Prinos i kvalitet krme eksperimentalnih genotipova višegodišnjih trava. Acta agriculturae Serbica, vol. 9, br. spec. br., str. 135-142
Stošić, M., Lazarević, D., Terzić, D., Simić, A. (2004) Uloga fosfora u proizvodnji stočne hrane na travnjacima. Acta agriculturae Serbica, vol. 9, br. spec. br., str. 263-272
Stošić, M., Koljajić, V., Lazarević, R., Dinić, B., Lazarević, D. (1996) Influence of ecological conditions on systems of forage production. Biotehnologija u stočarstvu, 3-4, 15-25
Stošić, M., Lazarević, D., Tomić, Z., Dinić, B. (1996) Investigation on the effect of the time and nitrogen fertiliser appllication pattern on the production dynamics and quality in Grassland of the Festuceto-Agrostietum type in the mountain Kopaonik. Journal of Scientific Agricultural Research, No 203, 79-87
Stošić, M., Lazarević, D., Dinić, B. (1996) Influence of date of cutting and mineral fertilizers on yield distribution of ass. Agrostietum vulgaris on Kopaonik Mt. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 26, str. 309-316
Stošić, M., Lazarević, D., Dinić, B., Lazarević, R., Ostojic, S. (1997) Agroecological, tech no logical and organizational conditions of forage production in Yugoslavia. Biotehnologija u stočarstvu, No 3-4, 89-102 (in Serbian)
Stošić, M., Koljajić, V., Dinić, B., Lazarević, D., Đorđević, N. (1999) Some aspects of forage production and conservation. Biotehnologija u stočarstvu, br. 5-6, 41-49
Stošić, M., Lazarević, D., Mrfat-Vukelić, S. (1999) Effects of fertilizers on floristic and production shanges in Ass. Danthonietum calycinae at different locations of hilly mountain regions of Serbia. Journal of Mountain Agriculture on the Balcans, vol. 2, br. 2, 178-187
Stošić, M., Lazarević, D., Dinić, B. (2003) Improvement of production of fodder on grasslands in function of livestock production development in hilly mountainous region. Biotechnology in Animal Husbandry, Vol 19, 5-6. 413-421. 7th International Symposium Modern Trends in Livestock Production
Stošić, M., Lazarević, D. (1997) Rationalization of N fertilizers application by increased participation of leguminous species in artificial grasslands. Journal of mountain agricultureon the Balkans, vol I, No I, 56-66
Stošić, M. (1974) Effect of mineral fertilizers on the yiled and floral composition of a Mountain meadw of the Danthonietum calycinae type. Journal for Scientific Agricultural Research, Tom 97, 121-147, Beograd
Stošić, M., Radojević, D., Mladenović, R. (1974) Proučavanje uticaja fosfata različite rastvorljivosti u kompleksnim đubrivima i vremena primene na produktivnost prirodne livade. Agrohemija, br. 7-8, str. 251-262
Stošić, M., Radojević, D. (1980) Duration and suitability of grass-legume mixtures for forage production in the mountain regions of Serbia. u: General meeting of the EOF (8th), Zagreb, 93-101
Stošić, M., Jeremić, D. (1981) Proučavanje uticaja različitog nivoa azota u ishrani vrsta iz familije Fabaceae i Poaceae i njihovih smeša. Agrohemija, br. 11-12, 423-431
Stošić, M. (1988) Dinamika obrazovanja biomase ježevice i engleskog ljulja u nizijskom području Srbije. u: Proizvodnja i korišćenje krmnih kultura, Osijek: Poljoprivredni institut, 534-540
Stošić, M., Mrfat-Vukelić, S., Kojić, M. (1989) The influence of environment and fertilizers on the yield and floristic composition of grasslands in Serbia. u: International Grassland congress (XVI), Nice, str. 1449-1450
Stošić, M. (1990) Influence of mineral fertilizers on yield and quality of legume-grasas mixtures and on the status of phosphorus in the soil. u: International Symposium (2nd) Plant-Soil Interaction at Low pH, Beckley, USA, 75
Stošić, M., Mrfat-Vukelić, S., Lazarević, D., Mladenović, R. (1991) Establishing of artificial grasslands and weed control in mountain regions of Serbia. u: EGF Symposium Grassland renovation and weed control in Europe, Graz, Austria
Šoštarić-Pisačić, K., Radojević, D., Stošić, M. (1971) Smeše za sejane travnjake. u: Poljoprivredna enciklopedija, Zagreb, sveska 3, 340-370
Tomić, Z., Stošić, M., Čolić, D. (1989) The dry matter yield of grass cultivars in the uplanad of Serbia. u: International Grassland Congress (XVI), Nice, France, vol. 2, 1455-1456
Vučković, S., Simić, A., Jakovljević, M., Petrović, R., Mladenović, G., Vučković, M. (2002) Forage yiled and qualitz of perennial ryegrass as affected by different rates of nitrogen under calcareous solils in torth-western Yugoslavia. Grassland Science in Europe, vol. 7, 486-487
Vučković, S., Simić, A., Ćupina, B., Stojanović, I., Stanisavljević, R., Vojin, S., Dubljević, R. (2004) Uticaj đubrenja azotom na produktivnost pašnjaka cynosuretum cristati na sjeničko-pešterskoj visoravni. Acta agriculturae Serbica, vol. 9, br. spec. br., str. 279-287
Vučković, S., Simić, A., Đorđević, N., Žvanović, T., Stojanović, I., Stanisavljević, R. (2005) Effect of nitrogen fertilizer and underseeding on the productivity and chemical com position of Cynosuretum cristati type meadows on hilly-mountainous grasslands in Serbia. Grassland Science in Europe, Volume 10, 489-492
Vučković, S., Simić, A., Đorđević, N. (2005) Povezanost između produktivnosti i kvaliteta krme travnjaka Cynosuretum cristati i različitih nivoa azotnog đubriva. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 21, br. 5-6, str. 293-296
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.09.2007.