Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 45, br. 2, str. 255-263
Osnovna hemijska svojstva u zemljištima Srema
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Sažetak
U cilju kontrole plodnosti i sagledavanja sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištima Srema i eventualno njihove degradacije u širem smislu, u toku septembra i oktobra 2006. prikupljeno je 250 uzoraka zemljišta. Svaki uzorak prate i podaci o njegovom tačnom položaju sa koordinatama i nadmorskom visinom. U radu je prikazan deo istraživanja koja se odnose na osnovna hemijska svojstva zemljišta. Najveći broj uzoraka zemljišta ima umereno alkalnu reakciju (prosečna vrednost za sve ispitivane uzorke pH u H2O 7,83) i dobro su obezbeđeni humusom (oko 70% uzoraka ima sadržaj humusa u granicama od 2 do 4% sa prosečnim sadržajem od 3,01 %). Srednji sadržaj CaCO3 iznosi 5,79%. Sadržaj lako pristupačnog fosfora i kalijuma nalazi se na optimalnom nivou (srednja vrednost P2O5 22,70 mg/100g a K2O 21,88 mg/100g zemljišta).
Reference
Bogdanović, D.M., Ubavić, M., Dozet, D. (1993) Hemijska svojstva i obezbeđenost zemljišta Vojvodine neophodnim makroelementima. u: Kastori Rudolf [ur.] Teški metali i pesticidi u zemljištu Vojvodine, Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, str. 197-215
Hadžić, V.B., Ćirović, M., Ubavić, M., Govedarica, M.M., Dragović, S., Verešbaranji, I., Kastori, R. (1993) Kontrola plodnosti zemljišta i utvrđivanje sadržaja štetnih i opasnih materija u zemljištima Vojvodine. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 21, str. 43-48
Hadžić, V.B., Nešić, L.M., Sekulić, P.Đ., Ubavić, M., Bogdanović, D., Dozet, D., Belić, M., Govedarica, M.M., Dragović, S., Verešbaranji, I. (2004) Kontrola plodnosti zemljišta i utvrđivanje sadržaja štetnih i opasnih materija u zemljištima Vojvodine. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 40, str. 57-64
Hadžić, V.B., Sekulić, P., Nešić, L. (2004) Zemljište i njegova zaštita u savremenoj poljoprivredi. u: Naučni Seminar agronoma (XXXVIII)
Hadžić, V.B., Nešić, L.M., Belić, M., Sekulić, P.Đ., Pucarević, M., Bikit, I.S. (2002) Characterization of soil for production of high-value food from wheat and corn. Acta biologica Iugoslavica - serija A: Zemljište i biljka, vol. 51, br. 1, str. 65-78
Nejgebauer, V.K., Živković, B.M., Tanasijević, Đ., Miljković, N. (1971) Pedološka karta Vojvodine R 1:50000. Novi Sad: Institut za poljoprivredna istraživanja
Nešić, L., Sekulić, P., Belić, M., Čuvardić, M., Milošević, N. (2005) Characterization of soil for production of cabbage. Savremena poljoprivreda, vol. 54, br. 3-4, str. 417-420
Sekulić, P., Hadžić, V., Ubavić, M., Nešić, Š. (2005) Zahtevi semenskih useva u odnosu na zemljište. u: Semenarstvo, Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, str. 267- 305
Sekulić, P., Nešić, L., Hadžić, V., Belić, M., Vasin, J., Ubavić, M., Bogdanović, D., Čuvardić, M., Dozet, D., Pucarević, M., Milošević, N., Jarak, M., Đurić, S., Ralev, J., Škorić-Zeremski, T. (2005) Zemljišta Srbije kao resurs održivog razvoja. u: Zemljište kao resurs održivog razvoja, (XI) Kongres DPZSCG, Budva, plenarni referat, 18-37
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 16.06.2008.