Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 59, br. 1, str. 5-23
Problemi kvaliteta našeg obrazovanja i promene u koncepciji obrazovanja
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149054: Obrazovanje i usavršavanje nastavnika u skladu sa evropskom orijentacijom

Ključne reči: evaluacija; percepcija nastavnika; aktivnost učenika; nastava/učenje
Sažetak
U radu se bavimo problemom kvaliteta našeg obrazovanja na osnovu podataka dobijenih eksternom evaluacijom (PISA,TIMSS), rezultata dobijenih na nacionalnim ispitivanjima i na osnovu nastavnikove percepcije aktivnosti učenika u procesu nastave/učenja. Kao centralni pokazatelj problema i mogućih promena u procesu nastave/učenja uzimamo aktivnost učenika. Dobijeni podaci pokazuju da naše obrazovanje nije uspelo da asimilira savremeno shvatanje prirode aktivnosti učenika u nastavnom procesu.
Reference
Antić, S. (2008) Modeli interaktivne nastave/učenja primereni radu u redovnim školskim uslovima. Beograd, magistarski rad
Bogojević, A., Ivić, I., Karapandža, R. (2003) Optimalizacija mreže škola u Srbiji. Beograd: UNICEF
Bruner, J. (2000) Kultura obrazovanja. Zagreb: Educa
Carre, C. (2001) Što valja naučiti u školi. u: Desforges Ch [ur.] Uspješno učenje i poučavanje, Zagreb: Educa
Donaldson, M. (1982) Um deteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Havelka,, i dr. (1992) Efekti osnovnoškolskog obrazovanja. Beograd: Institut za psihologiju
Havelka, N.N. (1996) Struktura učeničkih aktivnosti kao mera realizovanosti obrazovnog programa. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 28, str. 236-257
Ivić, I.D., Pešikan, A.Ž., Janković-Antić, S.V. (2001) Aktivno učenje 2 - priručnik za primenu metoda aktivnog učenja - nastave. Beograd: Institut za psihologiju
Ivić, I.D., Uvalić-Trumbić, S., Radovanović, B., Dinkić, M., Trnavac, N., Havelka, N., Kovačević, B., Peart, G. (2001) Sveobuhvatna analiza sistema osnovnog obrazovanja u SRJ. Beograd: UNICEF - Beogradska kancelarija
Kaprara, Đ.V., Ćervone, D. (2003) Ličnost - determinante, dinamika i potencijali. Beograd: Dereta
Marinković, S. (2006) Participativno učenje u kombinovanom odeljenju. Pedagogija, vol. 61, br. 4, str. 453-468
Marinković, S. (2007) Kako nastavnik percipira aktivnosti učenika u kombinovanom odeljenju. Pedagogija, vol. 62, br. 2, str. 231-245
Marinković, S. (2008) Aktivnost učenika u kombinovanom odeljenju. Nastava i vaspitanje, vol. 57, br. 1, str. 16-29
Meadows, S. (2006) The child as thinker: The development and acquisition of cognition in childhood. London: Routledge
Trnavac, N.D. (1992) Male seoske škole - šanse za opstanak i dalji razvoj. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 15.06.2010.

Povezani članci

Nastava i vaspitanje (2008)
Aktivnost učenika u kombinovanom odeljenju
Marinković Snežana

Psihologija (2005)
Profilisanje budućih diplomiranih stručnjaka
Pešikan Ana Ž.

FU: Philos Soc&Psychol (2005)
Školovanje seoske omladine u Srbiji
Marković-Krstić Suzana I.

prikaži sve [85]