Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11
članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2016, br. 46-3, str. 87-102
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 05/11/2016
doi: 10.5937/zrffp46-12092
Creative Commons License 4.0
Folk pedagogija u nastavi
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

e-adresa: marinailic@hotmail.rs, rzjzboj@ptt.rs

Sažetak

U poslednjim decenijama veliki deo naučne literature je posvećen pitanjima realizacije i unapređivanja nastave. Raspravljalo se i pisalo o izboru i efikasnosti nastavnih strategija, izboru i raznovrsnosti nastavnih metoda, nastavnim sistemima, nastavnim programima, i ostalim aspektima nastave. Ipak, jedno pitanje ostaje zanemareno i u drugom planu - folk pedagogije i njihov uticaj na nastavu. Osnovni cilj rada je da se upoznamo sa ovim fenomenom prisutnim u obrazovnoj praksi, njegovim značajem i pedagoškim implikacijama. U prvom delu rada bavimo se određenjem folk pedagogija i srodnih pojmova, njihovim međusobnim odnosom sa ciljem razmatranja sličnosti i razlika u sadržaju pojmova koji su u upotrebi. Analizom najzastupljenijih definicija izdvojene su suštinske odrednice folk pedagogija: imaju osoben sadržaj (nastavu i podučavanje), ispoljavaju se u formi implicitnog znanja, predstavljaju prilično stabilna uverenja, inherentno su svojstvo svih ljudi, direktno utiču na nastavnu praksu i podložne su refleksiji i menjanju. U literaturi se izdvajaju različiti načini osvešćivanja, preispitivanja i menjanja folk pedagogija nastavnika. Sa stanovišta neposredne obrazovne prakse i rada nastavnika posebno se izdvajaju tri koraka u procesu razumevanja i menjanja folk pedagogija: a) menjanje folk pedagogija pokreće nastavnik uvidom u raskorak i protivrečnosti vlastite nastavne prakse; b) u saznavanju prakse proistekle iz folk pedagogija potrebna je adekvatna podrška drugih; i v) refleksija nad sopstvenim folk pedagogijama je nužna za proces njihovog osvešćivanja. Polazeći od postojećih saznanja o folk pedagogijama izdvojili smo tri važne pedagoške implikacije: a) nastavnike treba posmatrati kao stvaraoce sopstvenih koherentnih teorija o nastavi i učenju; b) menjanje i unapređivanje nastavne prakse je rezultat spremnosti nastavnika da reflektuju nad sopstvenim folk pedagogijama; i c) folk pedagogije nastavnika treba razmatrati kao polazište za profesionalni razvoj nastavnika.

Ključne reči

folk pedagogije; obrazovna praksa; pedagoške implikacije; programi inicijalnog obrazovanja nastavnika

Reference

Antić, S. (2007) Zablude u znanju koje ostaju uprkos školskom učenju. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 39, br. 1, str. 48-68
Baer, J. (2003) Grouping and achievement in cooperative learning. College Teaching, 51(4): 169
Baliya, R. (2013) Enhancing Writing Abilities of Primary Class Students Throught Cooperative Learning Strategies: An Experimental study. International Journal of Behavioral Social and Movement Sciences, 2(1); 294-305
Barrett, T.S. (1997) Exploring the Moral Dimension of Professors Folk Pedagogy. Blacksburg, Virginia: Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University, Doctoral dissertation
Bruner, J. (2000) Kultura i obrazovanje. Zagreb: Educa
Jbeili, I. (2012) The Effect of Cooperative Learning with Metacognitive Scaffolding on Mathematics Conceptual Understanding and Procedural Fluency. International Journal for Research in Education (IJRE), 45-70; 32
Klimovienë, G., Statkevièienë, S. (2006) Using Cooperative Learning to Develop Language Competence and Social Skills. Studies About Languages, 77-83; 8
Komenski, J.A. (1997) Velika didaktika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Marinković, S. (2011) Koncepcija aktivnog učenja kao osnova za formiranje novih nastavničkih kompetencija. Pedagogija, vol. 66, br. 2, str. 204-214
Marinković, S. (2013) Viđenje deteta i detinjstva iz ugla narodne pedagogije. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice, br. 15, str. 23-36
Minstrell, J. (1999) Expertise in Teaching. u: Sternberg R.J., Horvath J.A. [ur.] Tacit Knowledge in Professional Practice: Researcher and Practitioner Perspectives, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Inc, pp. 215-230
Mitrović, M. (2011) O novim konceptima metoda u nastavi. Pedagogija, vol. 66, br. 1, str. 168-172
Olson, D.R., Bruner, J.S. (1996) Folk psychology and folk pedagogy. u: Olson D.R., Torrance N. [ur.] The handbook of education and human development, Cambridge: Blackwell, 9-28
Pešić, M.M. (1998) Akciono istraživanje i kritička teorija vaspitanja. u: Pešić M., i dr. [ur.] Pedagogija u akciji, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju, str. 19-31
Pešić, M.M. (1998) Istraživanje praktičara. u: Pešić M., i dr. [ur.] Pedagogija u akciji, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju, str. 59-74
Pešikan, A. (2010) Savremeni pogled na prirodu školskog učenja i nastave - socio-konstruktivističko gledište i njegove praktične implikacije. Psihološka istraživanja, vol. 13, br. 2, str. 157-184
Stevens, R., Slavin, R. (1995) Effects of a cooperative learning approach in reading and writing on academically handicapped and nonhandicapped students. Elementary School Journal, 95(3): 241
Stevens, R. J., Slavin, R. E. (1995) The Cooperative Elementary School: Effects on Students' Achievement, Attitudes, and Social Relations. American Educational Research Journal, 32(2): 321-351
Strauss, S. (2001) Folk psychology, folk pedagogy and their relations to subject matter knowledge. u: Torff B., Sternberg R.J. [ur.] Understanding and Teaching the Intuitive Mind, Mahwah, NJ: Erbaum, pp. 217-242
Suzić, N. (1997) Implicitne teorije o nastavi i učenju. Nastava i vaspitanje, vol. 46, br. 4, str. 408-428
Tikva, J.B. (2010) Socratic teaching is not teaching, but direct transmission is: Notes from 13 to 15-year olds' conceptions of teaching. Teaching and Teacher Education, 26(3): 656-664
Torff, B. (1999) Tacit Knowledge in Teaching: Folk Pedagogy and Teacher Education. u: Sternberg R.J., Horvath J.A. [ur.] Tacit Knowledge in Professional Practice: Researcher and Practitioner Perspectives, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Inc, pp. 195-214
Wellman, H.M., Lagattuta, K.H. (2004) Theory of mind for learning and teaching: the nature and role of explanation. Cognitive Development, 19(4): 479-497
Woolfolk-Hoy, A.E. (2005) Active learning. Boston: Allyn & Bacon