Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2015, vol. 65, br. 4, str. 781-793
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 24/01/2016
doi: 10.5937/nasvas1504781I
Folk pedagogije u kontekstu obrazovanja nastavnika
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

e-adresa: marinailic@hotmail.rs, rzjzboj@ptt.rs

Sažetak

Polazeći od postojećih konceptualizacija i značaja folk pedagogija za obrazovnu praksu, u radu se razmatra značaj ovog fenomena u kontekstu obrazovanja nastavnika, sa posebnim osvrtom na mogućnosti shvatanja i menjanja folk pedagogija tokom inicijalnog obrazovanja nastavnika. Folk pedagogije označavaju intuitivna, često implicitna verovanja i teorije ljudi o podučavanju i nastavi. Uvid u postojeće konceptualizacije ukazuje na sledeće bitne odrednice folk pedagogija: imaju osoben sadržaj, ispoljavaju se u formi implicitnog i prećutnog znanja, predstavljaju prilično stabilna uverenja, različitog su porekla, imanentno su svojstvo svih ljudi, direktno utiču na nastavnu praksu i podložna su refleksiji i menjanju. Ne postoji jedinstven stav o načinu shvatanja i menjanja folk pedagogija studenata - budućih nastavnika. Ipak, na tom planu značajne predloge i inicijative dali su Baret (T. S. Barrett), Minstrel (J. Minstrell) i Torf (B. Torff). Svi razmatrani načini shvatanja i menjanja folk pedagogija mogu da doprinesu boljoj inicijalnoj pripremi i daljem profesionalnom razvoju budućih nastavnika. U zaključku su date praktične preporuke, a među njima je posebno izdvojena neophodnost uvođenja sadržaja o folk pedagogijama u studijske programe učiteljskih i nastavničkih fakulteta i koncipiranje stručne prakse u školama na temelju dosadašnjih saznanja o folk pedagogijama.

Ključne reči

Reference

Antić, S. (2007) Zablude u znanju koje ostaju uprkos školskom učenju. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 39, br. 1, str. 48-68
Barrett, T.S. (1997) Exploring the Moral Dimension of Professors Folk Pedagogy. Blacksburg: Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University, doctoral dissertation
Bruner, Dž. (2000) Kultura obrazovanja. Zagreb: Eduka
Buchberger, F., Campos, B.P., Kallos, D., Stephenson, J., ur. (2000) Green Paper on Teacher Education in Europe. Umea: Umea University, Thematic Network on Teacher Education
Marinković, S. (2011) Koncepcija aktivnog učenja kao osnova za formiranje novih nastavničkih kompetencija. Pedagogija, vol. 66, br. 2, str. 204-214
Marinković, S. (2013) Viđenje deteta i detinjstva iz ugla narodne pedagogije. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice, br. 15, str. 23-36
Minstrell, J. (1999) Expertise in Teaching. u: Sternberg R.J., Horvath J.A. [ur.] Tacit Knowledge in Professional Practice: Researcher and Practitioner Perspectives, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Inc, pp. 215-230
Olson, D.R., Bruner, J.S. (1996) Folk Psychology and Folk Pedagogy. u: Olson D.R., Torrance N. [ur.] The Handbook of Education and Human Development: New Models of Learning, Teaching and Schooling, Cambridge, MA: Blackwell, pp. 9-27
Pešić, M. (2004) Akciono istraživanje i kritička teorija vaspitanja. u: Pešić M. [ur.] Pedagogija u akciji: metodološki priručnik, Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, str. 19-30
Pešić, M. (2004) Istraživanje praktičara. u: Pešić M. [ur.] Pedagogija u akciji: metodološki priručnik, Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, str. 59-74
Pešikan, A. (2010) Savremeni pogled na prirodu školskog učenja i nastave - socio-konstruktivističko gledište i njegove praktične implikacije. Psihološka istraživanja, vol. 13, br. 2, str. 157-184
Radulović, L.R. (2011) Obrazovanje nastavnika za refleksivnu praksu. Beograd: Filozofski fakultet
Strauss, S. (2001) Folk psychology, folk pedagogy and their relations to subject matter knowledge. u: [ur.] Understanding and Teaching the Intuitive Mind, Mahwah, NJ: Erbaum, pp. 217-242
Suzić, N. (1997) Implicitne teorije o nastavi i učenju. Nastava i vaspitanje, vol. 46, br. 4, str. 408-428
Tikva, J.B. (2010) Socratic teaching is not teaching, but direct transmission is: Notes from 13 to 15-year olds' conceptions of teaching. Teaching and Teacher Education, 26(3): 656-664
Torff, B. (1999) Tacit Knowledge in Teaching: Folk Pedagogy and Teacher Education. u: Sternberg R.J., Horvath J.A. [ur.] Tacit Knowledge in Professional Practice: Researcher and Practitioner Perspectives, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Inc, pp. 195-214
Wellman, H.M., Lagattuta, K.H. (2004) Theory of mind for learning and teaching: the nature and role of explanation. Cognitive Development, 19(4): 479-497