Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2004, vol. 53, br. 1, str. 18-35
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/06/2007
Uvođenje učenika u učenje učenja
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresa: suzic@blic.net

Sažetak

Ovaj rad se bavi obukom učenika za učenje učenja. Eksperimentalni program "Učenje učenja" je primijenjen u četiri razreda razredne nastave eksperimentalna grupa. Rezultati ostvareni u ova četiri razreda su poređeni sa mjerenjima u četiri paralelna razreda koja su predstavljala kontrolnu grupu. Merenja su pokazala da su učenici E-grupe značajno napredovali u pogledu upućenosti u učenje, a da su u K-grupi, zbog blizine polugodišnje klasifikacije, porasli negativni ishodi školskog učenja depresija i socijalna odbačenost, dok se to nije desilo u E-grupi. Ovo, kao i neka druga istraživanja, pokazuje da se mali koraci u obuci učenika za učenje isplate, jer djeca formiraju i razvijaju vlastite koncepcije i strategije učenja. Osim toga, nastavni panoi, koje su male grupe učenika dizajnirale u toku interaktivnog grupnog rada, ostali su na zidovima nakon eksperimentalnog programa, a nastavnice su ih koristile i kasnije, za rad na drugim nastavnim sadržajima. Ovaj rad predstavlja skroman, ali vrijedan doprinos pedagogiji učenja i nedvosmisleno pokazuje u kom smjeru se može očekivati dalji razvoj ovih procesa. Očekuje se niz novih metoda učenja koje bi se mogle primijeniti u nastavi, kao i obuka nastavnika za novu metodiku učenja, koja će biti nadgradnja dosadašnjih metodika poučavanja.

Ključne reči

učenje učenja; strateško učenje; poučavanje; interaktivno učenje; evaluativno kondicioniranje

Reference

Anderman, E.M. (2002) School effects on psychological outcomes during adolescence. Journal of Educational Psychology, 4, 795-809
Baeyens, F., Eelen, P., Crombez, G. (1995) Pavlovian associations are forever: On classical conditioning and extinction. Journal of Psychophysiology, 9, 127-141
Baumeister, R.F., Leary, M.R. (1995) The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychol Bull, 117(3): 497-529
Berlyne, D.E. (1950) Novelty and curiosity as determinants of exploratory behavior. Br J Psychol, vol. 41, str. 45-79
Child, D. (1997) Psychology and the teacher. London: Cassell, 6th ed
Deci, E.L., Vallerand, R.J., Pelletier, L.G., Ryan, R.M. (1991) Motivation and education: The self-determination perspective. Educational Psychologist, 26, 325-346
Diaz, E., de la Casa, L. (2002) Latent inhibition in human affective learning. Emotion, 2(3): 242-50
Flavell, J.H. (1976) Metacognitive aspects of problem solving. u: Resnick J.B. [ur.] The nature of intelligence, Hillsdale, NJ, itd: Erlbaum
Hadwin, A.F., Winne, P.H., Stockley, D.B., Nesbit, J.C. (2001) Context moderates students' self-reports about how they study. Journal of Educational Psychology, 93, 477-487
Howe, M.J.A. (1991) A fine idea but does it work. Educational Section Review, 15, 43-57
Lay, W.A. (1903) Experimentalle Didaktik. Ihre Grundlegung mil besobderer Rucksicht auf Muskelsinn. Viesbaden: Wille und Tat
Levey, A.B., Martin, I. (1975) Classical conditioning of human 'evaluative' responses. Behav Res Ther, 13(4): 221-6
Maslow, A.H. (1967) A theory of metamotivation: The biological rooting of the value-life. Journal of Humanistic Psychology, 7(2), 93-127
McDougall, W. (1926) An introduction to social psychology. Boston, MA: John W. Luce and Co
Meumann, E. (1907) Vorlesungen zur Einfuhrung in die Experimentalle Padagogik und ihre psychologischen Grundlagen. Leipzig: Wilhelm Engelmann
Murray, H.A. (1953) Explorations in personality. Oxford, itd: Oxford University Press
Nisbet, J., Shucksmith, J. (1986) Learning strategies. London, itd: Routledge and Kegan Paul
Pinker, S. (1994) Language instinct. New York: William Morrow
Suzić, N. (1995) Osobine nastavnika i odnos učenika prema nastavi. Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka 'Petar Kočić'
Suzić, N. (1996) Učenje učenja. Banja Luka: Glas srpski
Suzić, N. (1997) Implicitne teorije o nastavi i učenju. Nastava i vaspitanje, vol. 46, br. 4, str. 408-428
Suzić, N. (1998) Kako motivisati učenike. Srpsko Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske
Winne, P.H. (1996) A metacognitive view of individual differences in self-regulated learning. Learning and Individual Differences, 8, 327-353
Winne, P.H., Perry, N.E. (1999) Measuring self-regulated learning. u: Boekaerts M., Pintrich P., M.Zeidner [ur.] Handbook of self-regulation, New York-San Diego, itd: Academic Press, str. 531-566