Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 22, br. 1, str. 1-19
Proceduralna pravda, istinitost i ispravnost
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresadraganm@ius.bg.ac.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva za nauku Republike Srbije: Identitetski preobražaj Srbije

Ključne reči: pravda; pravičnost; istinitost; ispravnost; proceduralno pravo; proceduralna pravda
Sažetak
Cilj ovog rada nije da podrži postojanje proceduralne pravde, za šta se zalažu najpoznatiji zagovornici shvatanja o postojanju proceduralne pravde (Dž. Rols i O. Hefe, a zatim L. Fuler, H. Hart, R. Dvorkin, P. Koler, M. Van den Bos i drugi), već da proceduralnu pravdu razmotri iz ugla istinitosti i ispravnosti. Budući da se ne radi o istim već povezanim pojmovima, može se zaključiti da se istinitost i ispravnost ne podudaraju, isto kao što se ne podudaraju pravda i pravo. Nešto što je istinito ne mora da bude ispravno. I obrnuto, nešto što je ispravno ne mora da bude istinito. Očigledno, reč je odnosu cilja (istinitosti, pravde i pravičnosti) i sredstva (ispravnosti, korektnosti, preciznosti, pouzdanosti itd., rečju solidnosti). Razmatranje odnosa istinitosti i ispravnosti na primeru stvarno postojeće pravde i stvarno nepostojeće proceduralne pravde, pokreće druga važna pitanja, npr. odnosa materijalnih (supstancijalnih) i formalnih (proceduralnih) pravnih pravila, pravičnosti kao mesta susretanja pravde, prava i procedure itd. U još dubljoj senci nalazi se pitanje odnosa prirodnog i pozitivnog prava. Može se zaključiti da proceduralna pravda ne postoji. Ali, pravda postoji, samo ona nije proceduralna, što nije ni pravičnost. Procedura je jedino ispravno sredstvo prava, ali pravo nije jedino ispravno sredstvo pravde.
Reference
*** (1970) Aristotel - Nikomahova etika. Beograd
*** (1965) Filozofijski riječnik. Zagreb
Di, D.R.T. (2003) Poslovna etika. Beograd
Dvorkin, R. (2003) Carstvo prava. Beograd
Dworkin, R. (2003) Shvaćanje prava ozbiljno. Zagreb
Glintić, T. (1998) Pogovor knjizi Dž. Rolsa Teorija pravde. Beograd-Podgorica
Hefe, O. (1998) Pravda - filozofski uvod. Novi Sad
Holbah, P. (1950) Sistem prirode. Beograd
Jeffris, H. (1948) Theory of probability. Oxford
Jovanov, I. (2014) Otfrid Hefe: Pravda - filozofski uvod, Akademska knjiga, Novi Sad, 2008. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 2, str. 495-500
Kant, I. (2008) Zasnivanje metafizike morala. Beograd
Keller, P. (2005) O socijalnoj pravdi. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 53, br. 1, str. 7-27
Kelzen, H. (2003) Elementi teorije pravnih normi - pozni izabrani spisi. Beograd-Podgorica
Keynes, J.M. (1957) A treatise of probability. London
Mitrović, D. (2000) Put prava - holistička paradigma sveta i prava u svetlu teorije haosa i pravne teorije. Beograd
Mitrović, D.M. (2010) Teorija države i prava. Beograd
Mitrović, D.M. (2013) Idealistički i realistički pojam prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 61, br. 1, str. 30-52
Mole, N., Harby, C. (2003) Pravo na pravično suđenje - vodič za primenu člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Beograd: Savet Evrope, str. 131
Nozik, R. (2003) Anarhija, država, utopija. Zagreb
Njegovan-Ratković, B. (2015) Pravda i poslovanje. Škola biznisa, Novi Sad
Paskal, B. (1988) Misli. Beograd
Poper, K.R. (1991) Traganje bez kraja - intelektualna autobiografija. Beograd: Nolit
Radbruh, G. (1980/2016) Filozofija prava. Beograd
Reichenbach, H. (1968) The rise of scientific philosophy. Barkley
Rols, Dž. (1998) Teorija pravde. Beograd-Podgorica
Ros, A. (1996) Pravo i pravda. Beograd-Podgorica
Ruso, Ž.Ž. (1978) Rasprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima. Zagreb
Sovilj, B.B. (2004) Put kroz pravo do pravde. Petrovaradin
Trajković, M. (2008) Etička dimenzija prava - pravnoteorijski aspekt. Novi Sad
Trajković, M. (2012) Pravo u svetu vrednosti. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 1, str. 383-397
Trajković, M. (2014) Vrednosna usmerenost prava naspram pravnog pozitivizma. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 62, br. 1, str. 102-113
Vitgenštajn, L. (1988) O izvesnosti. Novi Sad: Bratstvo-jedinstvo
Volzer, M. (2000) Područje pravde. Beograd
Vučković, Ž. (2006) Biznis i moral
Živanović, T. (1959) Sistem sintetičke filozofije prava. Beograd, III
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/nabepo22-13148
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2002)
Može li pravo da ce sazna - 'šta je pravo?' - devet teza sa komentarima
Mitrović Dragan M.

Anali Pravnog fak Beograd (2013)
Idealistički i realistički pojam prava
Mitrović Dragan M.

Anali Pravnog fak Beograd (2010)
O suštinskoj spornosti pojma prava - Galijev okvir primenjen na pojam prava
Spaić Bojan

prikaži sve [76]