Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 49, br. 2, str. 635-652
Prinudno zadržavanje lica sa duševnim poremećajima u kaznenom pravu Srbije
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaddrakic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Teorijski i praktični problemi stvaranja i primene prava (EU i Srbija)

Ključne reči: prinudno zadržavanje; lica sa duševnim smetnjama; kazneno pravo Srbije
Sažetak
U radu se obrađuje pitanje prinudnog zadržavanja lica sa duševnim poremećajima u kaznenom pravu Srbije. Pri tom, autor se bavi analizom kao i odnosom odgovarajućih odredaba iz oblasti krivičnog prava, prekršajnog prava, kao i posebnog Zakona o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama, te naglašava da se odnosne odredbe ovog poslednjeg zakona samo uslovno i sa rezervom mogu podvesti pod izraz kazneno pravo. U prvom delu rada autor obrazlaže predmet istraživanja i navodi i objašnjava ciljeve do kojih želi da dođe u svom radu. U drugom, trećem i četvrtom delu rada autor razmatra pojedine oblike prinudnog zadržavanja u pravu Srbije, i to ono koje se ostvaruje u okviru krivičnog sankcionisanja, prekršajnog sankcionisanja, odnosno koje se ostvaruje u posebnom postupku na osnovu odredaba Zakona o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama. U završnom delu autor na detaljan način najpre sumira ono o čemu je do tada govorio, potom daje konačnu ocenu i donosi svoj sud o sveobuhvatnosti i međusobnoj usklađenosti zakonskih odredaba koje se odnose na predmetnu problematiku a pripadaju različitim oblastima prava, i na kraju predlaže odgovarajuća rešenja u cilju poboljšanja pravnog položaja lica koja predstavljaju predmet proučavanja u ovom naučnom radu.
Reference
*** (1932) Krivični zakonik za Kraljevinu Jugoslaviju od 27. januara 1929. sa izmenama i dopunama od 9. oktobra 1931. godine. Beograd
*** (2005-2012) Krivični zakonik Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012
*** (2013) Zakon o prekršajima Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 65
*** (2013) Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 45
Drakić, G. (2013) Unifikacija krivičnog prava u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. u: Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske Unije, tematski zbornik, Novi Sad
Milić, I. (2014) Novi zakon o prekršajima i stari problemi sa zaštitnom merom obaveznog lečenja zavisnika od alkohola i psihoaktivnih supstanci. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 1, 263-266
Ristivojević, B. (2014) O opravdanosti ukidanja uvrede i klevete - kriminalna (ne)politika srpskog zakonodavca. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 1, str. 153-174
Stojanović, Z.P. (2013) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravna knjiga
Živanović, T. (1986) Dualitet krivičnih sankcija - kazne i mere bezbednosti. u: Osnovni problemi krivičnog prava i druge studije, Beograd, str. 219-253
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns49-9048
objavljen u SCIndeksu: 11.02.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka