Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 53, br. 3, str. 909-931
Podobnost nenovčanog uloga kao predmeta obaveze unošenja uloga u društvo s ograničenom odgovornošću
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaV.Marjanski@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Rad je nastao kao rezultat istraživanja na projektu: "Pravna tradicija i novi pravni izazovi" u 2019, čiji je nosilac Pravni fakultet u Novom Sadu.

Ključne reči: ulozi; nenovčani ulozi; podobnost prenosivosti na društvo; osnovni kapital; društvo s ograničenom odgovornošću
Sažetak
Ulog je ekonomska vrednost koja se, nezavisno od toga da li se javlja u novčanom ili nenovčanom obliku, uvek izražava u novcu, koju osnivač, član ili lice koje pristupa društvu upisuje, uplaćuje i, ili unosi u društvo i iz koje se formira osnovni kapital društva s ograničenom odgovornošću. Prema Zakonu o privrednim društvima ulozi u društvo mogu da budu novčani i nenovčani i izražavaju se u dinarima. Zakon o privrednim društvima, međutim, ne sadrži definiciju nenovčanih uloga, već samo odredbu o tome da nenovčani ulozi mogu biti u stvarima i pravima, ako tim zakonom za pojedine forme društava nije drugačije određeno. U uporednom pravu uglavnom se sreće negativna definicija nenovčanih uloga. Nenovčani ulozi su ulozi kod kojih se činidba uloga ne vrši u novcu. Ovakva negativna definicija nenovčanih uloga ostavlja otvoreno pitanje, šta se to konkretno, a da nije novac, može smatrati dopuštenim ulogom u društvo. Odredba Zakona o privrednim društvima da ulozi u društvo s ograničenom odgovornošću mogu biti isključivo u stvarima i pravima takođe nije dovoljno jasna i razrađena, pa će sustinski predmet analize u ovom radu biti pojašnjenje uslova koje nenovčani ulozi generalno, ali i pojedini pojavni oblici nenovčanih uloga (naročito prava) treba da ispunjavaju kako bi bili podobni da budu predmet obaveze unošenja uloga u društvo.
Reference
*** Ulog u društvo sa ograničenom odgovornošću. https://osnivanjepreduzeca.rs/ulog-u-drustvo-sa-ogranicenom-odgovornoscu/, 29. novembar 2019. godine
*** (2011-2018) Zakon o privrednim društvima. Sl. glasnik RS, br. 36/11, 99/11, 83/14 - dr. zakon, 5/15, 44/18 i 95/18
*** (2004) Zakon o privrednim društvima iz 2004. godine. Službeni glasnik RS, br. 125
*** (2011/2016) Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama. Službeni glasnik RS, br. 88/2011, 15/2016 i 104/2016
*** (1892/2017) Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung - GmbHG (Zakon o društvima s ograničenom odgovornošću SR. Nemačke). 'RGBI.' S. 477 - 20 April 1892...'BGBI' I S, 2446, 2492 - 17 July 2017
*** (1906/2018) Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung - GmbHG (Zakon o društvima s ograničenom odgovornošću Republike Austrije). 'RGBl.' Nr. 58, - 6. März 1906... 'BGBl.' I Nr. 71
*** (1976) Second Council Directive of 13 December 1976 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the Tr. Official Journal of the European Communities L, Volume 20 N o 26, 77/91/EEC
Arsić, Z. (1998) Nenovčani ulog i nemogućnost izvršenja obaveze unošenja uloga u akcionarsko društvo. Pravo i privreda, vol. 36, br. 9-10, str. 21-29
Fleischer, H., Goette, W., ed. (2010) Münchener Kommentar zum Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränker haftung - GmbHG. München, Band I
Fleischer, H., Goette, W., ur. (2011) Münchenr Kommentar zum Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränker Haftung - GmbHG. München, 396, Band III
Gellis, M. (2000) Kommentar zum GmbH - Gesetz. Wien
Grujić, A. (2007) Akcije kao nenovčani osnivački ulog privrednog društva. Pravo - teorija i praksa, vol. 24, br. 1-2, str. 25-35
Hüffer, U. (1999) Aktiengesetz. München
Keuk, B.K. Obligatorische nutzungsrechte als Sacheinlagen in Kapitalgesellschaften?. Zeitschrift für Unternehmens und Gesellschaftsrecht, Volume 9, Issue 2, 214-224
Marjanski, V.Ž. (2018) Vrste, cilj (svrha) i načini smanjenja osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 52, br. 3, str. 1025-1046
Marjanski, V.Ž. (2017) Odluka o povećanju osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću novim ulozima. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 3-1, str. 753-766
Marjanski, V.Ž. (2016) Sporedne činidbe kao dodatna obaveza člana društva s ograničenom odgovornošću. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 4, str. 1281-1293
Polley, N. (2014) Kommentar. u: Heidel Thomas [ur.] Aktienrecht und Kapitalmarktrecht, Baden-Baden
Schmidt, K., Lutter, M., ed. (2008) Aktiengesetz Kommentar. Köln, Band I
Steinbeck, A.V. (1996) Obligatorische Nutzungsüberlassung als Sacheinlage und Kapitalersatz. Zeitschrift für Unternehmens und Gesellschaftsrecht, 25(1): 116-142
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns53-24375
objavljen u SCIndeksu: 06.04.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka