Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 35, br. 3, str. 15-23
Kontrola parametara tehničkog sistema za navodnjavanje kap-po-kap
aDeltaAgrar, Agromehanizacija, Sistemi za navodnjavanje, Bački Jarak
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
Ključne reči: navodnjavanje; parametri; automatska kontrola; navodnjavanje kap-po-kap
Sažetak
Kontrola upravljanja parametrima tehničkog sistema sistemom kap-po-kap, za proizvodne uslove prikazana je osobinama uređaja DREAM sistem, proizvođača - TALGIL Computing and Control , Haifa, Israel. Performanse tehničkog sistema kap-po-kap, DREAM sistem kontroliše automatskim režimom rada koji se unapred programira i omogućava kontrolu rada nekoliko parametara potrebnih za efikasnu distribuciju vode, pre svega režima rada: pumpi, filtera, merača protoka, glavnih i sekundarnih ventila. Ovakav jedan sistem automatskog upravljanja koristi se u voćnjaku Delta Agrara u Čelarevu. Već 5 godina na osnovu njegovih mogućnosti uspešno se realizuju najteži zahtevi intenzivne proizvodnje. Pored mogućnosti programiranja i upravljanja, jako je važna i veoma se često koristi očitavanje podatka sakupljenih tokom kompletnog-određenog perioda eksploatacije, kao što su: ukupna količina aplicirane vode, ukupan protok glavnog ventila, ukupan protok sekundarnih ventila, ukupna količina apliciranih mineralnih đubriva, itd. Ovaj sistem automatskog upravljanja je najnoviji u nizu proizvoda kompanije - TALGIL Computing and Control, i sublimira mnoge prednosti koje su se kroz period razvoja automatske kontrole uopšte, pokazale kao praktične i primenljive u praksi.
Reference
*** (2010) TALGIL: Computing and control systems. Israel: DREAM kontroler, Tehnička dokumentacija, uputstva za ugradnju, uputstva za korišćenje
Avakumović, D. (1994) Navodnjavanje. Beograd: Građevinski fakultet
Bajkin, A. (1994) Mehanizacija u povrtarstvu. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Ćorović, R. (1992) Projektovanje meliorativnih sistema. Beograd: Poljoprivredni fakultet
John Deere & Co (2010) Water drip irrigation systems
Mančev, S. (1996) Primena linijskog uređaja za navodnjavanje kišenjem u uslovima gazdinstva PDS 'PKB Opovo'. Beograd: Poljoprivredni fakultet, diplomski rad
Mićić, Č. (2001) Tehnički sistem za mikronavodnjavanje u zaštićenom prostoru. Zemun: Poljoprivredni fakultet, diplomski rad
Momirović, N. (2002) Korišćenje polietilenskih folija u poljoprivredi. Povrtarski glasnik, Novi Sad, br. 4, str. 5-11
Momirović, N., Orlović, D., Oljača, M.V. (2005) Specifičnosti tehničko-eksploatacionih karakteristika sistema za mikro navodnjavanje u zaštićenom prostoru. Poljoprivredna tehnika, vol. 30, br. 1, str. 59-69
Oljača, M.V., Raičević, D. (1999) Mehanizacija u melioracijama zemljišta. Beograd: Osiguranje Dunav
Orlović, D. (2004) Tehničko-eksploatacione karakteristike sistema za mikro navodnjavanje u zaštićenom prostoru. Beograd: Poljoprivredni fakultet, diplomski rad
Popović, M., Lazić, B. (1987) Gajenje povrća u zaštićenom prostoru. Beograd: Nolit
Tantau, H.J. (1993) Optimal control for plant production in greenhouses. u: Hashimoto Y., Bot G.P.A., Day W., Tantau H.J., Nonami H. [ur.] The Computerized Greenhouse, New York-San Diego, itd: Academic Press, str. 139-152
Trigui, M., Barrington, S., Gauthier, L. (2001) A strategy for greenhouse control: Model development. Journal of Agricultural Engineering Research, Volume 51, pages 1-318
Vasić, B. (2007) Kontrola mikroklime u plastenicima. Beograd: Poljoprivredni fakultet, diplomski rad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 28.12.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka