Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
Journal on Processing and Energy in Agriculture
2011, vol. 15, br. 4, str. 230-234
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 30/05/2012
Određivanje viskoznosti rastvora saharoze na koncentratoru Koriolisovim merilom protoka
aUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

Projekat

Sušenje voća i povrća iz integralne i organske proizvodnje kombinovanom tehnologijom (MPNTR - 31058)

Sažetak

Predmet istraživanja u radu je određivanje viskoznosti rastvora saharoze pomoću Koriolisovog merila protoka. Predhodnim istraživanjem ustanovljeno je da Koriolisovo merilo protoka može uspešno da se primeni za određivanje viskoznosti vode, gde se umesto na pravoj deonici pad pritiska merio na samoj Koriolisovoj cevi. U radu je predloženo tehničko rešenje primenjeno za rastvor saharoze. Cilj istraživanja je da se sagleda mogućnost primene predloženog rešenja za pouzdano merenje viskoznosti rastvora saharoze tokom procesa ishlapljivanja rastvora na ishlapljivaču. Izvršeno je eksperimentalno istraživanje na ishlapljivaču razvijenom u Laboratoriji za biosistemsko inženjerstvo, Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Za obradu podataka korišćena su dva niza podataka merenja, gde je pomoću jednog niza izvršeno matematičko modeliranje, a pomoću drugog niza verifikacija matematičkog modela. Dokazano je da uzimanjem u obzir temperature rastvora t, koncentracije rastvora C i hidrauličkog parametra Δp/Q mernog sistema, predloženi koncept sistema može pouzdano da se koristi za kontinualno merenje viskoznosti rastvora saharoze, pa čak i pri narušavanju uslova Hagen - Poazejevog strujanja. Predloženo rešenje mernog sistema smanjuje broj senzora za merenje viskoznosti, pa se dobija na kompaktnosti i pojednostavljenju ishlapljivača u koji se ugrađuje merni sistem. Kako Koriolisova merila mere i gustinu fluida, predloženim tehničkim rešenjem moguće je određivanje kako dinamičke, tako i kinematske viskoznosti rastvora saharoze u procesu ishlapljivanja. U poređenju sa klasičnim kapilarnim viskozimetrom paralelno postavljenim na cevovod i pumpom za ostvarivanje konstantnog protoka, predloženo tehničko rešenje sa Koriolisovim merilom je jeftinije. Međutim, predloženo rešenje mernog sistema zahteva dugotrajan proces kalibrisanja u realnim uslovima, što poskupljuje cenu mernog sistema. Kako se primenom tehničkog rešenja sa Koriolisovim merilom narušavaju uslovi Hagen - Poazejevog strujanja, Hagen - Poazejevu jednačinu je potrebno korigovati za realne uslove kalibracije i njena primena važi samo za te uslove.

Ključne reči

Koriolisovo merilo protoka; Hagen - Poazejeva jednačina; merenje viskoznosti rastvora saharoze

Reference

*** Micro motion R-Series sensor: Instruction manual. P/N 3101009-eu, Rev. C 06/01, and Data Sheets PS00002- PS00016. www.documentation.emersonprocess.com
Babić, M., Babić, L., Pavkov, I., Radojčin, M. (2008) Rationalization of sucrose solution using during the fruit osmotic dehydration. u: International Congress of Technologists for Post-harvest Technology (3rd), Stubičke Toplice, Croatia, Proceedings, p.104-105
Bajić, D., i dr. (1980) Priručnik za industriju šećera. Beograd: Savez hemičara i tehnologa Jugoslavije, knjiga 2
Bikić, S., Bukurov, M., Babić, M., Tašin, S., Pavkov, I., Radojčin, M. (2010) Primena kosog ventila za kontinualno merenje zapreminskog protoka rastvora šećera i vode. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 14, br. 2, str. 112-115
Bikić, S., Bukurov, M., Tašin, S., Pavkov, I., Radojčin, M. (2010) Determination of sucrose solution viscosity on evaporator by Hagen-Poiseuille equation. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 14, br. 4, str. 186-190
Bikić, S., Bukurov, M., Babić, M., Tašin, S., Pavkov, I., Radojčin, M. (2010) Liquid viscosity determination by Coriolis flow meter. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 14, br. 4, str. 178-182
Bukurov, M., Bikić, S., Babić, M., Tašin, S., Pavkov, I., Radojčin, M. (2009) Primena Koriolisovog merila za monitoring procesa ugušćavanja rastvora saharoze. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 13, br. 4, str. 298-302
Cvijanović, P.S. (1998) Merenje fluidnih veličina. Novi Sad: Stylos
Kalotay, P. (1999) Density and viscosity monitoring systems using Coriolis flow meters. ISA Transactions, 38(4), 303-310
Kobold (2010) Coriolis mass flow meter operation manual model TM UMC3. www.koboldusa.com
Küppers Elektromechanik GmbH (2010) C - flow KCM and KCE 5000 manual, www.eeberhardt.com
White, F.M. (1998) Fluid mechanics. WCB
Yokogava Users Manual Yokogava, Users Manual EJA110A Differential Pressure and Pressure Transmitters. www.yokogawa.com