Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
Journal on Processing and Energy in Agriculture
2010, vol. 14, br. 4, str. 178-182
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 01/02/2011
Određivanje viskoznosti tečnosti Koriolisovim merilom protoka
aUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresa: bika@uns.ac.rs

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 20065: The quality of dried fruit production

Sažetak

Predmet istraživanja u radu je određivanje viskoznosti vode pomoću Koriolisovog merila protoka. U radu je razrađena ideja tehničkog rešenja da se za određivanje viskoznosti fluida koristi Koriolisovo merilo protoka i Hagen-Poazejeva jednačina, gde bi se umesto na pravoj deonici pad pritiska merio na samoj Koriolisovoj cevi. Cilj istraživanja je da se sagleda mogućnost primene predloženog rešenja za pouzdano merenje dinamičke viskoznosti vode. Dokazano je da uzimanjem u obzir temperature vode t i hidrauličkog parametra Δp/Q, predloženi koncept mernog sistema može pouzdano da se koristi za kontinualno merenje dinamičke viskoznosti vode, pa čak i pri narušavanju uslova Hagen-Poazejevog strujanja. Predloženo rešenje mernog sistema smanjuje broj senzora za merenje viskoznosti, pa se dobija na kompaktnosti uređaja u koji se ugrađuje merni sistem i na pojednostavljenju samog postrojenja. U poređenju sa klasičnim kapilarnim viskozimetrom paralelno postavljenim na cevovod i pumpom za ostvarivanje konstantnog protoka, predloženo tehničko rešenje je jeftinije. Međutim, predloženo rešenje mernog sistema zahteva dugotrajan proces kalibrisanja u realnim uslovima.

Ključne reči

Reference

*** (2001) Micro Motion R-Series Sensor. Instruction Manual, P/N 3101009-eu Rev. C 06/01, and Data Sheets PS00002-PS00016, www.documentation.emersonprocess.com
Babić, M., Babić, L., Pavkov, I., Radojčin, M. (2008) Rationalization of sucrose solution using during the fruit osmotic dehydration. u: International Congress of Technologists for Post-harvest Technology (3rd), Stubičke Toplice, Croatia, Proceedings, p.104-105
Bajić, D., i dr. (1980) Priručnik za industriju šećera. Beograd: Savez hemičara i tehnologa Jugoslavije, knjiga 2
Bikić, S., Bukurov, M., Babić, M., Tašin, S., Pavkov, I., Radojčin, M. (2010) Primena kosog ventila za kontinualno merenje zapreminskog protoka rastvora šećera i vode. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 14, br. 2, str. 112-115
Bukurov, M. (2009) Uređaji za mehaničko prečišćavanje vazduha. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Bukurov, M., Bikić, S., Babić, M., Tašin, S., Pavkov, I., Radojčin, M. (2009) Primena Koriolisovog merila za monitoring procesa ugušćavanja rastvora saharoze. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 13, br. 4, str. 298-302
Cvijanović, P.S. (1998) Merenje fluidnih veličina. Novi Sad: Stylos
Kalotay, P. (1999) Density and viscosity monitoring systems using Coriolis flow meters. ISA Transactions, 38(4), 303-310
Kobold (2010) Coriolis mass flow meter operation manual model TM UMC3. www.koboldusa.com
Küppers Elektromechanik GmbH (2010) C - flow KCM and KCE 5000 manual, www.eeberhardt.com
Yokogava Users Manual Yokogava, Users Manual EJA110A Differential Pressure and Pressure Transmitters. www.yokogawa.com