Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 2 od 10  
Back povratak na rezultate
Nasleđe
2018, br. 19, str. 55-66
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 13/12/2018
doi: 10.5937/nasledje1819055P
Creative Commons License 4.0
Inženjer Jovan Smederevac (1854-1920)
nema

e-adresa: marijak059@gmail.com

Sažetak

Jovan Smederevac jedan je od inženjera koji su krajem XIX i početkom XX veka, nakon školovanja u Beču, značajnoj evropskoj prestonici, u srpsku arhitekturu uneli novi duh koji je doprineo procesu evropeizacije pre svega Beograda, a potom i cele Srbije. Cilj ovog rada jeste da proširi saznanje vezano za život i značaj dela inženjera Jovana Smederevca. On je zalaganjem u okviru sopstvenog arhitektonskog biroa, koji je u vreme kada je osnovan u Srbiji bio novina, pa potom u okviru Beogradske opštine kao član mnogih odbora odgovornih za pitanje modernizacije Beograda, i kao član Građevinskog udruženja i Udruženja srpskih inženjera i arhitekata, doprineo razvoju Srbije izmučene ropstvom i ratovima. U to vreme u Srbiji je bilo teško uspostaviti bilo kakav kontinuitet, a kamoli u izgradnji, i time na kraju doprineo obogaćenju srpske arhitektonske istoriografije, ali i istorije industrijalizacije i evropeizacije Srbije.

Ključne reči

Jovan Smederevac; Beograd; arhitektura s kraja XIX i početka XX veka; secesija; evropeizacija; Beogradska opština; Udruženje srpskih inženjera i arhitekata

Reference

*** (1903) Poziv na upis akcija povlašćenog stolarskog akcionarskog Društva. Male novine, 10. mart: 5
*** (1903) Rad opštinskog odbora. Beogradske opštinske novine, 27. april: 1
*** (1916) Ljubica Sv. Stevanović gospodi Stevi Aćimoviću i Jovi Jovičiću u Ženevi. Beogradske novine, 11. februar: 4
*** (1934) Odgovor Udruženja građevinara - sukob inženjera i građevinara, stav Inženjerske komore. Pravda, 2. mart: 6
*** (1902) Rad odbora opštinskog. Beogradske opštinske novine, 12. maj: 156
*** (1902) Rad odbora opštinskog. Beogradske opštinske novine, 20. oktobar: 1
*** (1902) Rad opštinskog odbora. Beogradske opštinske novine, 27. oktobar: 1
*** (1902) Rad odbora opštinskog. Beogradske opštinske novine, 17. novembar: 286
*** (1918) Spisak redovnih članova Udruženja srpskih inženjera i arhitekata na dan 10. jun 1918. Godine. Srspki Tehnički list, Organ Udruženja srpskih inženjera i arhitekata, 15. jun: 14
*** (1902) Beogradske vesti. Male novine, 4. januar: 3
*** (1895) Rad odbora opštinskog. Beogradske opštinske novine, 2. avgust: 133
*** (1931) Čitulja. Pravda, 18. mart: 13
Bogunović, S. (2005) Arhitektonska encikopedija Beograda XIX i XX veka tom I. Beograd: Beogradska knjiga
Božičković, V. (1972) Beograd kao saobraćajni čvor. Godišnjak grada Beograda (Beograd), XIX: 317-330
Dimitrijević-Marković, S. (2012) Krsmanovićeva kuća na Terazijama. Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Đurić-Zamolo, D. (2011) Graditelji Beograda 1815-1914. Beograd: Muzej grada Beograda
Đurić-Zamolo, D. (1980) Beograd od 1898-1914, iz arhive Građevinskog odbora. Beograd: Muzej grada Beograda
Građevinsko ekonomsko odeljenje opštine Beograd (1903) Beogradske opštinske novine, 22. februar: 56
Hristić, S. (1905) Preduzimači građevina. Trgovačko-zanatlijski šematizam Kraljevine Srbije, Beograd, V, 45
Ignjatović, A. (2006) Dom Udruženja jugoslovenskih inženjera i arhitekata u Beogradu. Nasleđe, br. 7, str. 87-118
Kadijević, A. (2005) Estetika arhitekture akademizma. Beograd: Građevinska knjiga
Kadijević, A. (2004) Dva toka srpskog arhitektonskog ar-nuvoa - internacionalni i nacionalni. Nasleđe, br. 5, str. 53-70
Kanic, F. (1967) Kraljevina Srbija i srpski narod; Beograd u devetnaesom veku. Beograd: Muzej grada Beograda
Komisija za reviziju regulacionog plana (1902) Beogradske opštinske novine, 22. septembar: 255
Kraljevsko Sr. Akademija Nauka i Umetnosti (1914) Srpski Tehnički list, Organ Udruženja srpskih inženjera i arhitekata, godina XXV: 35
Lukić, N.M. (2015) Parna pivara 'Ignjat Bajloni i sinovi' 1888-1946. Nasleđe, br. 16, str. 123-138
Manević, Z. (1972) Novija srpska arhitektura. u: Srpska arhitektura 1900-1970, Beograd: Muzej savremene umetnosti, str. 8-10
Mihajlov, S. (2011) Nastanak i razvoj industrijske zone na desnoj obali Dunava u Beogradu od kraja 19. do sredine 20. veka. Nasleđe, br. 12, str. 91-116
Minić, O. (1960) Jezgro Beograda. Godišnjak grada Beograda, VII, 451-470
Ministarstvo građevina (1898) Državni kalendar Kraljevine Srbije. 143
Nestorović, B. (2006) Arhitektura Srbije u XIX veku. Beograd
Nestorović, B. (1955) Evolucija beogradskog stana. Godišnjak grada Beograda (Beograd), II: 247-270
Nestorović, B. (1974) Pregled spomenika arhitekture u Srbiji XIX veka. Saopštenja RZZZSK, Beograd, X, 159
Organ Udruženja srpskih inženjera i arhitekata (1905) Rad Udruženja. Srspki Tehnički list, godina XVI: 3
Organ Udruženja srpskih inženjera i arhitekata (1903) Rad Udruženja. Srpski Tehnički list, godina XIV: 4
Rohrbach, W. (2017) Car Franjo Josif Prvi i Srbi 1848-1908. Istorija 20. veka, vol. 35, br. 1, str. 9-37
Roter-Blagojević, M. (2006) Stambena arhitektura Beograda u XIX i početkom XX veka. Beograd: Orion Art
Roter-Blagojević, M. (1997) Nastava arhitekture na višim i visokoškolskim ustanovama u Beogradu tokom 19. i početkom 20. veka - uticaj stranih i domaćih graditelja -. Godišnjak grada Beograda, br. 44, str. 125-168
Roter-Blagojević, M.Z. (2003) Arhitektura građevina javnih namena izgrađenih u Beogradu od 1868. do 1900. godine - prvi deo. Arhitektura i urbanizam, br. 12-13, str. 109-121
Stojanović, B. (1977) Beogradski železnički čvor. Godišnjak grada Beograda (Beograd), XXIV: 253-275
Stojanović, S. (1912) Opis građevinskih radova i izrada sa slikama. Beograd: Štamparija S. Horovca
Škalamera, Ž. (1985) Secesija u srpskoj arhitekturi. Zbornik Narodnog muzeja - istorija umetnosti, Beograd, XII-2: 7-13
Trgovčević-Mitrović, Lj. (2003) Planirana elita, o studentima iz Srbije na evropskim univerzitetima u 19. veku. Beograd: Istorijski institut
Udruženje graditelja-građevinara (1935) Beogradske opštinske novine, 5. juni: 400
Vučo, N. (1976) Bajlonova pivara u Skadarliji 1880-1941. Godišnjak grada Beograda (Beograd), XXIII: 93-106
Vučo, N. (1955) Privredna istorija Srbije do Prvog svetskog rata. Beograd: Naučna knjiga
Vučo, N. (1974) Pogled na industrijsku revolucije u Srbiji u XIX veku. Acta-Historico-oeconomica Iugoslaviae, Zagreb, vol. I ( 79-97
Vučo, N. (1977) Beogradska električna centrala (1892-1940). Godišnjak grada Beograda (Beograd), XXIV: 165-179
Vuksanović-Macura, Z. (2013) Prestonica Karađorđevića: Emil Hope i Oto Šental na konkursu za Generalni plan Beograda. Zbornik Muzeja primenjene umetnosti (Beograd), 9: 106-107
Vuksanović-Macura, Z. (2015) San o gradu - međunarodni konkurs za urbanističko uređenje Beograda. Beograd: Orion art, 192-1922