Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Nasleđe
2018, br. 19, str. 79-97
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 13/12/2018
doi: 10.5937/nasledje1819079B
Creative Commons License 4.0
Tri arhitektonska konkursa za Muzej grada Beograda
aMuzej grada Beograda
bSrpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd

e-adresa: angelina.bankovic@mgb.org.rs, z.macura@gi.sanu.ac.rs

Sažetak

U radu su predstavljena tri arhitektonsko-urbanistička konkursa organizovana kako bi se pronašlo rešenje za trajni smeštaj Muzeja grada Beograda. Mada je osnovan 1903. godine, Muzej još uvek nema sopstvenu zgradu, ni stalnu postavku. Selidbe su pratile Muzej od njegovog osnivanja kada je bio smešten u jednoj sobi u tadašnjoj zgradi Beogradske opštine, pa sve do smeštaja u prostorije u Zmaj Jovinoj ulici, u kojima se i danas nalazi. Pokušaji da se reši pitanje trajnog smeštaja činjeni su više puta, a među njima su bila i tri arhitektonsko-urbanistička konkursa. Prva dva su realizovana 1954. i 1976. godine, kada je u bloku između ulica Kneza Mihaila, Kralja Petra, Uzun Mirkove i Tadeuša Košćuška, bilo predviđeno podizanje nove muzejske zgrade. Treći konkurs, iz 2016. godine, bio je namenjen izboru idejnog rešenja za rekonstrukciju zgrade nekadašnje Vojne akademije u Resavskoj ulici 40b i njene prenamene u Muzej grada Beograda. Ovaj rad se u najvećoj meri zasniva na izvornoj dokumentaciji o konkursima koja je sačuvana u okviru Zbirke za arhitekturu i urbanizam Muzeja grada Beograda.

Ključne reči

Muzej grada Beograda; konkursi; arhitektura; urbanizam; rekonstrukcija

Reference

*** (1954) Konkurs za izradu idejne skice za novu zgradu Muzeja grada Beograda - izveštaj ocenjivačkog suda o pregledu i oceni podnetih radova. Godišnjak Muzeja grada Beograda, Beograd, I, 412-416
*** (1955) Konkurs za izradu idejne skice za novu zgradu Muzeja grada Beograda - izveštaj ocenjivačkog suda o pregledu i oceni podnetih radova. Godišnjak Muzeja grada Beograda, Beograd, II, 558-568
*** (2016) Konkurs za izradu idejnog rešenja rekonstrukcije objekta u Resavskoj 40b i prenamenu u Muzej grada Beograda - katalog radova. Beograd
Banković, A. (2012) Prilog proučavanju istorijata Spomen-zbirke Pavla Beljanskog u Muzeju grada Beograda. u: Jovanov J. [ur.] Zbornik radova s Naučnog skupa posvećenog Pavlu Beljanskom (1892-1965), Novi Sad: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, 18-29
Dželebdžić, M., Dabižić, M. (1973) Prvi otkupi predmeta i osnivanje opštinskog muzeja 1903. godine. Godišnjak grada Beograda (Beograd), XX: 445-450
Dželebdžić, M. (1978) Da li je u Konaku kneginje Ljubice bio Muzej varoši Beograda. Godišnjak grada Beograda (Beograd), XV: 371-376
Đurić-Zamolo, D. (2009) Graditelji Beograda 1815-1914. Beograd: Muzej grada Beograda
Jevtić, M. (1976) Staro i novo. NIN, br. 1347, 31. oktobar 1976: 38
MGB (2016) Studijska zbirka ZAU - konkursna dokumentacija
MGB (1954) Studijska zbirka ZAU - konkursna dokumentacija. fascikla nova zgrada Muzeja grada Beograda
MGB (1976) Studijska zbirka ZAU - konkursna dokumentacija. registrator Konkurs 1976
Mijajlović, M. (2000-2001) Istorijat i struktura Muzeja grada Beograda - 1. Godišnjak grada Beograda, br. 47-48, str. 327-356
Mijajlović, M. (2002-2003) Istorijat i struktura Muzeja grada Beograda 2 # The history and structure of the Belgrade City Museum 2. Godišnjak grada Beograda, br. 49-50, str. 403-427
Milašinović-Marić, D. (2017) Arhitektura u kontekstu - trgovačko‐poslovni i hotelski kompleks 'Rajićeva'', Beograd. Arhitektura i urbanizam, br. 45, str. 45-51
Nikolić, B. (1976) Vrednosti odbačenih. Politika, 20. 11. 1976: 14
Popadić, M. (2009) Arhitektura Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Nasleđe, br. 10, str. 159-178
Stamenković, J. (1970) Predgovor. u: Antić R. [ur.] Paja Jovanović, Beograd: Muzej grada Beograda, 5-6
Šišović, G. (2016) Architectural competitions and the issue of the autonomy of architecture: The case of Terazije Terrace. Spatium, br. 35, str. 45-53
Vuksanović-Macura, Z. (2015) San o gradu: međunarodni konkurs za urbanističko uređenje Beograda 1921-1922. Beograd: Orion art