Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Arhitektura i urbanizam
2017, br. 44, str. 21-30
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 29/06/2017
doi: 10.5937/a-u0-13619
Creative Commons License 4.0
Elementi regionalne arhitekture u delu arhitekte Ivana Antića
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet tehničkih nauka

e-adresa: dijanam.maric@gmail.com

Projekat

Tehničko-tehnološko stanje i potencijali objekata Domova kulture u Republici Srbiji (MPNTR - 36051)

Sažetak

Arhitektonski opus Ivana Antića (Beograd, 1923-2005), jednog od najznačajnijih srpskih graditelja, čije su građevine stvarane u vremenskom rasponu od 1955. do 1990. god., predstavlja, kako u oblikovnom, tako i u konstruktivnom i sadržinskom smislu, gotovo ovaploćenje ideala doba u kome je stvarao. Delo arhitekte Antića uglavnom se postavlja u okvir racionalističkog koncepta koji se, u suštini, doživljava kao nenarušeno saglasje između osobina njegove ličnosti i savremenog arhitektonskog izraza. Međutim, osim ove vizure, njegovo graditeljstvo sadrži i primere sa jasnim naznakama komunikacije sa regionalnim nasleđem, narodnom arhitekturom, kao i onim arhetipskim, karakterističnim za određeno tlo. U ovom radu će se, u okviru opusa arhitekte Ivana Antića, posebno pratiti upravo takvi primeri njegovih promišljanja, koji su, u vidnom ili transponovanom smislu, kao celovit koncept ili segment, iskazani na nizu raznovrsnih projekata, konkursnih rešenja, javnih i stambenih objekata, kao što su konkurs za tipske objekte (sa I. Kurtovićem, 1952), Dom garde, Dedinje (1957-1958), Dečji dom, Jermenovci (1956-1957), Sportsko-rekreativni centar '25 maj' (1971-1974), Spomen-muzej '21. oktobar' u Šumaricama (sa I. Raspopović, 1968-1975), Dom kulture 'Politika' Krupanj (1976-1981) i dr. Svi pomenuti primeri, kao i druga njegova dela koja spadaju u sam vrh srpske moderne arhitekture, predstavljaju odraz arhitektonskih promišljanja vremena gde su racionalno, funkcionalno i praktično, ovaploćeni u estetizovane volumene, često inspiraciju i podsticaje crpili iz, kroz vreme pročišćenih, oblika regionalnog stvaralaštva. U opusu arhitekte Antića veza koja postoji između nasleđenog, regionalnog, savremenog i ličnog graditeljskog stava vidna je i neraskidiva.

Ključne reči

srpska arhitektura; narodna arhitektura; regionalno; racionalno; podsticaj; graditeljski stav

Reference

Anonim (1952) Natječaj za obiteljske zgarde u NR Srbiji. Arhitektura, 4, str. 7-13
Belousov, V.N. (1973) Sovremennaja arhitektura Jugoslavii. Moskva
Bogdanović, B. (1981) Ivan Antić - umetnici akademici 1968-1978. Beograd: SANU, str. 184-187
Bogunović, G.S. (2005) Antić, Ivan. u: Arhitektonska enciklopedija Beograda XIX i XX veka, Beograd, tom II, 670-674
Kabiljo, L. (1960) Izgradnja osnovnih škola (Osnovna škola u Lazarevcu). Arhitektura urbanizam, 6, str. 17
Keković, A., i dr. (2015) 100: Arhitektura Niša kroz vreme. Niš, el. Katalog sa izložbe BINA, fotografije: Milan Petrović I Aleksandra Vukojević, str. 86, 102
Lojanica, M. (1975) Ivan Antić graditelj. u: Arhitekta Ivan Antić, Beograd: Salon Muzeja savremene umetnosti, katalog izložbe
Manević, Z. (1992) Antić - velika nagrada arhitekture SAS-a. Beograd
Marić, I. (2006) Tradicionalno graditeljstvo Pomoravlja i savremena arhitektura. Beograd: IAUS
Membriani, A. (1969) L architettura Moderna nei Paesi Balcanici. Bologna, pp. 1-225, 178-180, 189
Milašinović, M.D. (2000-2001) Intervju sa arhitektom Ivanom Antićem. autorizovan tekst obima 56 stranica se čuva u dokumentaciji autora rada
Milašinović, M.D. (2002) Disciplina arhitekture i sloboda duha - arhitekta Ivan Antić. 21. 5. Scenario dokumentarne emisije, Serijal Moderna arhitektura u Srbiji, ličnosti i poetike, Drugi kanal RTS
Milašinović-Marić, D. (2005) Disciplina arhitekture i sloboda duha - arhitekta Ivan Antić. Arhitektura i urbanizam, br. 16-17, str. 7-13
Popadić, M. (2009) Arhitektura Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Nasleđe, br. 10, str. 159-178