Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:24
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Arhitektura i urbanizam
2013, br. 37, str. 43-49
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 30/09/2013
doi: 10.5937/a-u37-3983
Arhitekta Momir Korunović i ratna 1912. godina
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju umetnosti

e-adresa: akadijev@f.bg.ac.rs

Sažetak

Događaji iz ratne 1912. god., višestruko prekretničke za srpsko društvo, državu i kulturu, odrazili su se i na stvaralački put znamenitog neimara Momira Korunovića (1883-1969), čija su se ideološka polazišta usled ovih događaja uže profilisala. Osim što je produbio njegov emotivni patriotski zanos, tok prvog Balkanskog rata definitivno ga je usmerio ka ,,srpskom slogu' u arhitekturi, svojevrsnom ideološko-estetskom konstruktu kojim se nacionalna kultura opirala 'slepom podražavanju neoduhovljene tuđinštine'. Dodir sa drevnim sakralnim spomenicima na oslobođenim teritorijama dublje ga je povezao sa mitologemom srpskog srednjovekovlja, čije će graditeljske tekovine u narednim decenijama stvaralački oživeti, ne libeći se da ih osavremeni nanosima aktuelnih stilova.

Ključne reči

Reference

Bogunović, G.S. (2005) Arhitektonska enciklopedija Beograda XIX i XX veka. Beograd, knjiga I
Čemerikić, M.Đ. (2003) Prizren i okolina 1019-1941. Beograd: Prvo slovo, prva knjiga
Đorđević, A. (2011) Prizren i srpski modernisti - projekcija nasleđa kao vrednosti. Baština, br. 30, str. 67-77
Garić, Z. (2002) Urbano graditeljsko i spomeničko nasleđe Prizrena i okoline danas. Glasnik DKS, (26): 40-45
Ignjatović, A. (2007) Jugoslovenstvo u arhitekturi 1904-1941. Beograd
Jagodić, M. (2013) Novi krajevi Srbije. Beograd: Filozofski fakultet, 1912-1915
Jovanović, M. (2007) Srpsko crkveno graditeljstvo i slikarstvo novijeg doba. Beograd
Jovanović, Z. (2004) Zebrnjak, u traganju za porukama jednog spomenika ili o kulturi sećanja kod Srba. Beograd - Gornji Milanovac
Kadijević, A. (2012) Hrvatski opus arhitekte Momira Korunovića (1883-1969) u svetlu dokumenata iz njegove porodične zaostavštine. Ljetopis, 17, str. 322-339
Kadijević, A. (1996) Momir Korunović. Srpski arhitekti novijeg doba. Beograd: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Muzej nauke i tehnike - Muzej arhitekture
Kadijević, A. (2007) Jedan vek traženja nacionalnog stila u srpskoj arhitekturi - sredina XIX - sredina XX veka. Beograd: Građevinska knjiga
Kadijević, A. (1990) Elementi ekspresionizma u srpskoj arhitekturi između dva svetska rata. Moment, Beograd, br. 17, str. 90-100
Kadijević, A. (1992) Rad arhitekte Momira Korunovića u zaštiti spomenika kulture. Glasnik Društva konzervatora Srbije / GDKS, 16, 182-187
Kadijević, A. (1995) Porodična kuća arhitekte Momira Korunovića. Godišnjak grada Beograda, XLII, 95-101, 98
Kadijević, A. (1999) O arhitekturi nacionalnog stila na Kosovu i Metohiji u periodu izmedju dva svetska rata. Novopazarski zbornik, (23): 163-186
Kadijević, A. (2012) Ekspresionizam u beogradskoj arhitekturi (1918-1941). Nasleđe, br. 13, str. 59-77
Kadijević, A. (2012) Graditeljska delatnost Petra J. Popovića u jugoistočnoj Srbiji - 1908-1930. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, br. 40, str. 225-240
Korunović, M. (1974) Otkriće u Bogorodici Ljeviškoj. Zograf, (5): 68
Manević, Z. (1981) Naši neimari - Momir Korunović. Izgradnja, Beograd, 6, 49-54
Manević, Z., ur. (2008) Leksikon neimara. Beograd: Građevinska knjiga
Mladenović, B.B. (2002) Srpska elita u Prvom svetskom ratu. Istorijski časopis, br. 49, str. 243-259
Nikolić, S.S. (1998) Prizren od srednjeg veka do savremenog doba (urbanističko-arhitektonski razvoj). Priština: Institut za srpsku kulturu
Pavlović, St.D. (2004) Uniženi projektant Momir Korunović. Arhitektura i urbanizam, Beograd, 14-15, 119-120
Putnik, V.B. (2010) Folklorizam u arhitekturi Beograda (1918-1950). Godišnjak grada Beograda, (57): 175-210
Slović, S. (2010) Kosovo i Metohija od 1900. godine do početka Prvog Svetskog rata. Baština, br. 28, str. 277-292
Škalamera, Ž. (1969) Obnova 'srpskog stila' u arhitekturi. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, 5, 225-232
Terzić, S. (2012) Stara Srbija XIX-XX veka: Drama jedne civilizacije. Beograd: Pravoslavna reč
Tošić, D. (1983) Jugoslovenske umetničke izložbe 1904-1927. Beograd
Ženarju, I. (2012) Balkanski rat u slici i reči - kosovski osvetnici. Baština, br. 32, str. 339-357