Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Nasleđe
2013, br. 14, str. 95-114
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 08/01/2018
Hangar starog aerodroma - svedočanstvo prvog vazdušnog pristaništa u Beogradu
Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd

e-adresa: biljana.misic@beogradskonasledje.rs

Sažetak

Hangar u Novom Beogradu jedini je očuvani objekat prvog aerodroma “Beograd”. Prvobitni vojno-civilni aerodromski kompleks podignut je između 1927. i 1932. godine na pustom prostoru ispod Bežanijske kose. Po svom značaju za razvoj vazdušnog saobraćaja i avijacije na našim prostorima predstavljao je pokazatelj tehničkih i inženjerskih dostignuća, ostvarenih u konstrukcijama velikih raspona za smeštanje i opravku aviona. Pored rasvetljavanja ključnih događaja za osnivanje i izgradnju aerodroma “Beograd”, ovaj prilog nastoji da ukaže na pionirske poduhvate koji su obeležili razvoj vazduhoplovstva i avio-industrije na našim prostorima. Poseban akcenat stavljen je na inženjersku delatnost Milutina Milankovića (1879-1958), koji je u rešavanju premošćavanja hangara prvi put u srpskom graditeljstvu primenio matematičke metode u projektovanju. Namera ovog rada je da ukaže na značaj i spomeničke vrednosti prvobitnog aerodroma “Beograd”.

Ključne reči

aerodrom; Aero-klub; Aeroput; vazduhoplovstvo; hangar; Milutin Milanković

Reference

*** (1927) Naši avijatičari stižu danas, Beograd i cela zemlja s oduševljenjem sprema našim hrabrim vazduhoplovcima svečan doček na bežanijskom aerodromu. Politika, 8. 5. 1927: 5
*** (1931) Svečana proslava Svetog Ilije - juče su Svetog Iliju na svečan način proslavili aviatičari i automobiliste u celoj zemlji. Politika, 3. 8. 5
*** (1936) Zanimljiva vazduhoplovna izložba otvorena je juče. Politika, 30.3.1936, 8
*** (1912) Naša avijatika. Politika, 18.4.1912, 3
*** (1938) Na vrlo svečan način otvorena je Međunarodna vazduhoplovna izložba u Beogradu. Politika, 29.3.1938, 5
*** (1913) Leteće sprave. Politika, 21.2.1913, 3
*** (1938) Pretsednik vlade g. dr. Milan Stojadinović posetio je Sajmište uoči otvaranja vazduhoplovne izložbe. Politika, 28.5.1938, 5
Aleksić, V., ur. (2009) Beogradski stranci - priča o kosmopolitizmu i energiji grada koja traje. Beograd: Turistička organizacija Beograda
Dimitrijević, B., Micevski, M., Miladinović, P. (2012) Kraljevsko vazdu- hoplovstvo: Vojno vazduhoplovstvo Kraljevine SHS/Jugoslavije 1918-1944. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Filipović, M. (1995) Kraljevski avioni - fabrika aviona u Kraljevu 1927-1942. Kraljevo: Kronos International
Gledić, V. (2005) Milutin Milanković: Život i delo. Podgorica: CIP
Golubović, V. (2007) Mehane i kafane starog Beograda. Beograd: Službeni list
Grizelj, J. (1987) Priča o Jugoslovenskom aerotransportu. Kranj: Gorenjski tisk
Hajdin, N. (2009) Građevinska mehanika - prvo naučno iskustvo Milankovića. u: Ocić Č. [ur.] Stvaralaštvo Milutina Milankovića, Međunarodni simpozijum, zbornik radova, Beograd: SANU, 67-71
Janić, Č. (1998) Četiri decenije Muzeja vazduhoplovstva. Let (Beograd), 1, 6-55
Janić, Č., Petrović, O. (2010) Vek avijacije u Srbiji - 1910-2010. Beograd: Aerokomunikacije
Janić, Č., Petrović, O. (2011) Kratka istorija vazduhoplovstva u Srbiji. Beograd: Aerokomunikacije
Janić, Č., Petrović, O. (2007) Više od letenja - osam decenija Aeroputa i JAT-a. Beograd: JAT Airways
Jovanović, Z.M. (1991) Aleksandar Deroko. Beograd: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
Krunić, Č. (2010) Civilno vazduhoplovstvo Kraljevine Jugoslavije. Beograd, knj. 1, Č. Krunić
Marković, J.Đ. (1968) Novi Beograd 1948-1968. Beograd: Skupština opštine
Marković, P.J. (1992) Beograd i Evropa 1918-1941 - evropski uticaji na proces modernizacije Beograda. Beograd: Savremena administracija
Milanković, M. (1997) Uspomene, doživljaji i saznanja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Milojević, P. (1927) Oduševljen doček naših avijatičara: Preko dvadeset hiljada građana dočekalo je juče na Bežaniji i odu- ševljeno pozdravilo naše hrabre avijatičare g. g. Sonderma- jera i Bajdaka. Politika, 5: 1-2; 9
Mišić, B. (2012) Muzej vazduhoplovstva u Beogradu. Nasleđe, br. 13, str. 127-151
Petrović, A. (2009) Ciklusi i zapisi - opus solis Milutina Milankovića. Beograd: SANU
Petrović, O.M. (2000) Vojni aeroplani Kraljevine SHS/Jugoslavije - 1918-1930. Let (Beograd), deo I, 21-84
Popović, M. (1997) Heraldički simboli na beogradskim javnim zdanjima. Beograd: BMG
Spasova, D., Maksimović, S. (2009) Milutin Milanković - putnik kroz vasionu i vreme. Beograd: Udruženje građana 'Milutin Milanković'
Stojanović, B. (1974) Istorija Novog Beograda. Godišnjak grada Beograda / GMGB, XXI, 221
Tasić, T., Mihajlov, S. (2009) Industrijsko nasleđe Beograda, prva faza terenskih istraživanja. Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, neobjavljeno istraživanje
Trifunović, D. (1927) Otvaranje bežanijskog aerodroma, Vazdu- šna odbrana Beograda. Politika, 3: 5; 26
Vranić-Ignjačević, M., Milošević, D. (2004) Aleksandar Deroko 1884-1988. Beograd: Univerzitetska biblioteka 'Svetozar Marković'
Žutić, N. (2004) Avioindustrija i vazduhoplovstvo u Kraljevini Jugoslaviji 1918-1945. Beograd: Institut za savremenu istoriju