Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Mining and Metallurgy Engineering Bor
2013, br. 2, str. 147-166
jezik rada: engleski, srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 25/11/2013
doi: 10.5937/mmeb1302147J
Pregled savremenih svetskih istraživanja o karakteristikama letećeg pepela kao sekundarne mineralne sirovine - deo 1
Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor

Projekat

Mehanohemijski tretman nedovoljno kvalitetnih mineralnih sirovina (MPNTR - 34006)
Uticaj rudarskog otpada iz RTB-a Bor na zagađenje vodotokova sa predlogom mera i postupaka za smanjenje štetnog dejstva na životnu sredinu (MPNTR - 37001)

Sažetak

U današnje vreme postoji sve veća tendencija da se leteći pepeo iz termoelektrana ne razmatra samo kao otpadni materijal koji predstavlja balast, već i kao značajna sekundarna sirovina koja se može korisno upotrebiti u različitim granama privrede. Stoga je u ovom radu dat opis osnovnih karakteristika letećeg pepela, kao što su njegov hemijski, mineraloški i morfološki sastav. U zavisnosti od ovih karakteristika zavisi i mogućnost primene letećeg pepela. Pored toga, u radu je dat prikaz nekih standardnih normi koje su propisane domaćim i svetskim standardima, a odnose se na kvalitet letećeg pepela u pogledu njegovog hemijskog sastava.

Ključne reči

leteći pepeo; sekundarne mineralne sirovine

Reference

Das, S.K., *** (2006) A simplified model for prediction of pozzolanic characteristics of fly ash, based on chemical composition. Cement and Concrete Research, 36(10): 1827-1832
Fečko, P., Kušnierovà, M., Raclavskà, H., Čablík, V., Lyčkovà, B. (2005) Fly ash. VŠB - Technical University of Ostrava, p. 191
Ilić, I. (2009) Mogućnost primene mikroniziranog i klasiranog elektrofilterskog pepela kao aditiva za proizvodnju građevinskih materijala. Beograd: RGF, magistarska teza
Jovanović, I., Bugarinović, S., Obradović, L. (2012) Mehaničke karakteristike maltera koji sadrži leteći pepeo tretiran različitim fizičkim postupcima. Rudarski radovi, Bor, br. 4, str. 161-184
Kostović, M., Simović, I., Kostović, N., Bužalo, A. (2008) Neki aspekti primene elektrofilterskog pepela u građevinarstvu. u: III Simpozijum 'Reciklažne tehnologije i održivi razvoj', Sokobanja, Zbornik radova, str. 97-103
Okada, T., Tomikawa, H. (2013) Effects of chemical composition of fly ash on efficiency of metal separation in ash-melting of municipal solid waste. Waste management (New York, N.Y.), 33(3): 605-14
Sarkar, A., Rano, R., Udaybhanu, G., Basu, A.K. (2006) A comprehensive characterisation of fly ash from a thermal power plant in Eastern India. Fuel Processing Technology, 87(3): 259-277
Sharonova, O.M., Solovyov, L.A., Oreshkina, N.A., Yumashev, V.V., Anshits, A.G. (2010) Composition of high-calcium fly ash middlings selectively sampled from ash collection facility and prospect of their utilization as component of cementing materials. Fuel Processing Technology, 91(6): 573-581
Sokol, E., Kalugin, V., Nigmatulina, E., Volkova, N., Frenkel, A., Maksimova, N. (2002) Ferrospheres from fly ashes of Chelyabinsk coals: chemical composition, morphology and formation conditions. Fuel, 81(7): 867-876
Stefanović, G. (2006) Fenomeni i mehanizmi u sistemu portland cement - leteći pepeo u zavisnosti od karakteristika letećeg pepela. Niš: Mašinski fakultet, Doktorska disertacija
Temuujin, J., Rickard, W., van Riessen, A. (2013) Characterization of various fly ashes for preparation of geopolymers with advanced applications. Advanced Powder Technology, 24(2): 495-498
Ural, S. (2005) Comparison of fly ash properties from Afsin?Elbistan coal basin, Turkey. Journal of Hazardous Materials, 119(1-3): 85-92
Vassilev, S. (2003) Phase-mineral and chemical composition of coal fly ashes as a basis for their multicomponent utilization. 1. Characterization of feed coals and fly ashes⋆. Fuel, 82(14): 1793-1811
Vassilev, S.V., Menendez, R., Diaz-Somoano, M., Martinez-Tarazona, R.M. (2004) Phase-mineral and chemical composition of coal fly ashes as a basis for their multicomponent utilization. 2. Characterization of ceramic cenosphere and salt concentrates. Fuel, 83(4-5): 585-603
Vassilev, S.V., Vassileva, C.G. (2007) A new approach for the classification of coal fly ashes based on their origin, composition, properties, and behaviour. Fuel, 86(10-11): 1490-1512
Vassilev, S.V., Vassileva, C.G. (1996) Mineralogy of combustion wastes from coal-fired power stations. Fuel Processing Technology, 47(3): 261-280
Vassilev, S.V., Vassileva, C.G. (1997) Geochemistry of coals, coal ashes and combustion wastes from coal-fired power stations. Fuel Processing Technology, 51(1-2): 19-45
Vassilev, S.V., Vassileva, C.G., Karayigit, A.I., Bulut, Y., Alastuey, A., Querol, X. (2005) Phase-mineral and chemical composition of composite samples from feed coals, bottom ashes and fly ashes at the Soma power station, Turkey. International Journal of Coal Geology, 61(1-2): 35-63
Ward, C., French, D. (2006) Determination of glass content and estimation of glass composition in fly ash using quantitative X-ray diffractometry. Fuel, 85(16): 2268-2277
Zhao, Y., Zhang, J., Sun, J., Bai, X., Zheng, C. (2006) Mineralogy, Chemical Composition, and Microstructure of Ferrospheres in Fly Ashes from Coal Combustion. Energy & Fuels, 20(4): 1490-1497