Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Tehnička dijagnostika
2008, vol. 7, br. 2, str. 33-40
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 16/06/2008
Višedimenzionalne gasne distributivne mreže
Beograd

e-adresa: dejanrgf@tesla.rcub.bg.ac.yu

Sažetak

Za proračun padova pritisaka i protoka u cevima po Hardi Kros metodu, da bi celokupna mreža bila u ravnoteži, primenjuju se sledeći principi: ukupna količina gasa koja ulazi u mesto gde se spajaju cevi jednaka je količini gasa koji izlazi, i algebarska suma padova pritisaka u zatvorenoj konturi koju grade cevi mora biti jednaka nuli. Hardi Kros metod služi samo za proračun mreža čije cevi grade zatvorene prstenove. Prvi korak u rešavanju problema je pravljenje mape mreže na kojoj su prikazane cevi sa spojevima (čvorovima), i prikazanim izvorima napajanja. Zbog praktičnosti, svakom prstenu (petlji) i svakoj cevi treba dodeliti identifikacioni broj. Treba uočiti da cevi na spoljnoj ivici mreže pripadaju samo jednoj petlji a one koje su u unutrašnjosti mreže su zajedničke za dve petlje. Posebni slučajevi se mogu javiti kada se dve cevi ukrštaju i kada nisu međusobno spojene, što uzrokuje one postanu zajedničke za tri ili više petlji. Distribuciona mreža tada postaje pre 'trodimenzionalna' nego dvodimenzionalna.

Ključne reči

Hardi-Kros metod; višedimenzionalne mreže; popravke; gas

Reference

*** (1974) Gas engineers handbook. New York: Industrial press inc, chapter 6
Brkić, D. (2005) Dijagnostikovanje problema nastalih pri proračunu prstenaste gasne distributivne mreže niskog pritiska. Tehnička dijagnostika, vol. 4, br. 2, str. 11-16
Brkić, D., Đajić, N. (2005) Povećanje tačnosti pri proračunu gasne distributivne mreže Hardi-Kros metodom. u: Symopis (XXXII), Vrnjačka Banja, u štampi
Brkić, D. (2005) Određivanje graničnih parametara upotrebe prirodnog gasa u Beogradu. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet, magistarski rad
Brkić, D. (2005) Kriterijumi za prekid iterativnog postupka pri proračunu gasne distributivne mreže sa prstenovima. Tehnička dijagnostika, vol. 4, br. 3-4, str. 71-75
Brkić, D. (2005) Projektovanje posebne klase gasnih distributivnih mreža. Istraživanja i projektovanja za privredu, vol. 3, br. 9, str. 49-56
Brkić, D. (2006) Prirodni gas kao gorivo za grejanje. Beograd: Zadužbina Andrejević
Cross, H. (1936) Analysis of flow in networks of conduits or conductors. Engineering Experimental Station Bulletin, br. 286, novembar
Đajić, N., Tanasković, T., Đukanović, N. (1991) Principi projektovanja distributivnih gasnih mreža u gradovima. u: Gasifikacija jugoistočne Srbije, Niš, str. 19-28
Manojlović, V., Arsenović, M., Pajović, V. (1994) Optimized design of a gas-distribution pipeline network. Applied Energy, br. 48, str. 217-224
Prstojević, B., Đajić, N., Vuletić, V. (2005) Distribucija prirodnog gasa. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet