Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 42, br. 5, str. 14-29
Fiskalna integracija u Evropskoj uniji
Univerzitet u Kragujevcu

e-adresadragana_gnjatovic@yahoo.com
Projekat:
Unapređenje javnih politika u Srbiji u funkciji poboljšanja socijalne sigurnosti građana i održivog privrednog rasta (MPNTR - 47004)

Ključne reči: fiskalna integracija; Evropska unija; zona evra; budžetski deficit; javni dug
Sažetak
Predmet ovog rada je proces fiskalne integracije koji se odvija u Evropskoj uniji. U radu se polazi od hipoteze da je fiskalna integracija u EU prvenstveno u funkciji monetarne integracije i očuvanja stabilnosti jedinstvene evropske valute. Cilj rada je da se analizom relevantne regulative EU objasni geneza jačanja njenog nadnacionalnog fiskalnog suvereniteta nad zemljama članicama, naročito u vreme globalne finansijske i ekonomske krize. Ukazuje se na činjenicu da je u sadašnjoj fazi, opsežna reforma fiskalnog upravljanja u EU prvenstveno usmerena na zemlje članice zone evra.
Reference
Craig, P.P. (2012) The stability, coordination and governance treaty: Principle, politics and pragmatism. Oxford Legal Studies Research Paper, br. 47
Eriksson, J., Hjeds, L.M. (2013) Crisis management in the EU: Strengthening economic governance and financial stability. Swedish Institute for European Policy Studies
EU Council (1997) Resolution of the European Council on the stability and growth pact, 17 June 1997 (97/C 236/01). http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_ monetary_affairs/stability_and_growth_pact/l25021_en.htm
EU Council (1997) Council regulation (EC) on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies. br. 1466/97, 7 July, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997R1466, EU Council 1466/1997
EU Council (1997) Council regulation (EC) on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure. No 1467/97, 7 July, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997R14667, EU Council 1467/1997
EU Council (2005) Presidency conclusions. Brussels: EU Council, 22 and 23 March, http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/84335.pdf
European Central Bank (2011) ‘The Reform of Economic Governance in the Euro Area - Essential Elements. ECB Monthly Bulletin, (2011): 99-119
European Commission (2013) Two-Pack enters into force, completing budgetary Surveillance cycle and further improving economic governance for the euro area. MEMO/13/457, 27.05.2013, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-457
European Commission (2010) Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the functioning of the European Union. Official Journal of the European Union, C83, Vol.53, http://eurlex.europa.eu
European Union (2012) The treaty on stability, coordination and governance. www.urozone.europa.eu
Gnjatović, D.E. (2001) Upravljanje javnim dugom i budžetskim deficitom u SAD i Evropskoj Uniji. Finansije, vol. 56, br. 3-4, str. 353-368
Hauptmeier, S., Sanchez-Fuentes, J.A., Schuknecht, L. (2011) Towards expenditure rules and fiscal sanity in the euro area. Journal of Policy Modeling, 33(4): 597-617
Klasens, R. (2012) Donošenje odluka ili iracionalno istrajavanje primenjeno na evro. Bankarstvo, vol. 41, br. 5, str. 32-43
Lane, P.R. (2012) The European Sovereign Debt Crisis. Journal of Economic Perspectives, 26(3): 49-68
Lipinska, A. (2008) The Maastricht criteria and optimal monetary and fiscal policy mix for the EMU accession countries. u: MPRA Paper, br. 16376
Schaechte, A. (2012) Fiscal rules in response to the crisis - toward the ‘Next Generation' rules a new dataset. IMF Working Paper, 2012(187)
Vuković, D. (2012) Comleting European Monetary Union. Bankarstvo, 41(5): 108-113
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.01.2014.

Povezani članci