Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:29
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 26, br. 1, str. 81-96
Složenost rečenične strukture na nematernjem jeziku kod bilingvalne dece
Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Srbija

e-adresajelena.vrucinic@outlook.com
Ključne reči: sintaksa; bilingvizam; srpski jezik; govor; slovački jezik
Sažetak
Srpski i slovački jezik su srodni jezici i oba pripadaju grupi slovenskih jezika. Važno je istaći da dvojezičnost može imati i negativan uticaj na obrazovanje dece, naročito kada nisu podjednako izložena korišćenju oba jezika, kao što je slučaj sa stanovnicima slovačke nacionalnosti u Republici Srbiji. Cilj ovog rada je utvrđivanje složenosti sintaksičke strukture u nematernjem jeziku kod bilingvalne dece čiji je maternji jezik slovački. Uzorak je obuhvatio četrdesetoro dece starosti 7 godina. Istraživanje je sprovedeno u Osnovnoj školi "Ljudovit Štur" u Kisaču i u Osnovnoj školi "Jozef Marčok Dragutin" u Gložanu. Instrumenti procene koji su korišćeni su "Test govorno-jezičke produkcije" i upitnik o bilingvalnosti. Rezultati dobijeni u ovom istraživanju govore u prilog složenijoj sintaksičkoj strukturi rečenice kod bilingvalne dece na maternjem jeziku u odnosu na nematernji jezik. Možemo zaključiti da bilingvizam kao pojava ima velik uticaj na razvoj jezika, a samim tim i na sintaksički razvoj. Često može doći i do usporenog jezičkog razvoja zbog kompleksnosti usvajanja dva jezika istovremeno.
Reference
Bialystok, E. (1991) Language Processing in Bilingual Children. Cambridge: Cambridge University Press
Del, Negro S. (2013) Dealing with bilingual corpora: parts of speech distribution and bilingual patterns. Revue francaise de linguistique apliquee, 2: 15-28
Dinković, Z., Šojer, T. (2012) Differences in Lexical Access Efficency in CroatianEnglish Bilinguals. Sraz, 17: 141-158
Golubović, S. (2012) Razvojni jezički poremećaji. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Grosjean, F. (1982) Life with two languages: An introduction to Bilingualism. Cambridge: Harward University Press
Hamers, J., Blanc, M. (2000) Bilinguality and Bilingualism. Cambridge: Cambridge University Press
Ivanović, J. (2006) Manjinsko obrazovanje u Republici Srbiji: stanje i perspektive. Pedagoška istraživanja, 3: 215-246
Jovanović-Simić, N., Slavnić, S. (2009) Atipičan jezički razvoj. Beograd: Društvo defektologa Srbije
Kim, A., Park, A., Lust, B. (2016) Simultaneous vs. successive bilingualism among preschool-aged children: A study of four-year-old Korean-English bilinguals in the USA. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 21: 164-178
Klemenović, J.U. (2000) Uticaj dvojezične sredine na dečji razvoj. Pedagoška stvarnost, 46: 267-279
Martinez, A., Gallardo, del P.F., Gutierrez, M.J. (2019) Phonetic and Syntactic Transfer Effect in the English Interlanguage of Basque/Spanish Bilinguals. Vigo International Journal of Applied Linguistics, 16: 1-26
Milenković, M., Ivić, I., Rosandić, R. (1983) Test govorno-jezičke produkcije. Beograd: Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora
Montrul, S. (2006) On the bilingual competence of Spanish heritage speakers: Syntax, lexical-semantics and processing. International Journal of Bilingualism, 10(1): 37-69
Rodrigues-Fornells, A. (2005) Second Language Interferes with Word Production in Fluent Bilinguals: Brain Potential and Functional Imaging Evidence. Journal of Cognitive Neuroscience, 17(3): 422-433
Stanojčić, Ž., Popović, L. (1989) Gramatika srpskog jezika za gimnazije i srednje škole. Beograd: Zavod za udžbenike
Šević, S. (2011) Uticaj školske i društvene sredine na razvoj maternjeg jezika. Savremena osnovna škola, 16: 131-158
Terzić, I., Banković, S., Dučić, B. (2010) Moguće implikacije bilingvizma na kognitivni razvoj i školovanje dece romske populacije. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 9, br. 1, str. 187-207
Tirova, Z., Uhlarik, J. (2014) Ortografske i ortoepske greške učenika čiji je maternji jezik srpski pri usvajanju slovačkog kao bliskog slovenskog jezika. u: Zbornik radova Strani jezici na Filozofskom fakultetu: Primenjenolingivstička istraživanja, Novi Sad: Filozofski fakultet, 34-51
Týrová, Z. (2016) Slovensko-Srbský biligvizmus vo Vojvodine. Univerzita v novom sade, Filozofická fakulta, Doktorská dizertácia
Uhlarik, J., Tirova, Z. (2016) Morfološke, sintaksičke i leksičke greške učenika čiji je maternji jezik srpski pri usvajanju slovačkog jezika kao bliskog slovenksog jezika. Metodički vidici, 7: 277-294
Vučinić, M. (2011) The asymmetry in bilingual lexical processing of form similar words. Facta universitatis - series: Linguistics and Literature, vol. 9, br. 2, str. 115-124
Vujić, J.Lj. (2016) Construction grammar and foreign/second language teaching. Nasleđe, Kragujevac, vol. 13, br. 33, str. 9-19
Vujnović, M.K., Palmović, M. (2015) Dvojezično usvajanje jezika - povezanost s jezičnim teškoćama i nejezičnim sposobnostima. Logopedija, 5: 20-24
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/norma2101081V
objavljen u SCIndeksu: 17.09.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka