Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:32
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:30

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 12, br. 1, str. 140-161
Uloga informaciono komunikacionih tehnologija u unapređenju procesa upravljanja marketingom u hotelskim preduzećima
aUniverzitet u Kragujevcu, Tehnički fakultet, Čačak, Srbija
bBeogradska poslovna škola, Visoka škola strukovnih studija, Beograd
cUniverzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin', Zrenjanin, Srbija

e-adresacarisa.besic@ftn.kg.ac.rs, sbogetic@yahoo.com, dragan.cockalo@tfzr.rs
Sažetak
Jedna od najbrže rastućih industrija u poslednjih dvadeset godina spada sektor informaciono komunikacionih tehnologija (IKT) koji je uspeo da postane važan segment svih ostalih industrija. Hotelska industrija je od uvek pratila nove trendove i jedan od njih je sve intenzivnija primena IKT u svom poslovanju. Ovaj pregledni rad se bavi analizom pokazatelja uticaja digitalnih medija na unapređenje marketinga u hotelskim preduzećima. U radu se posebno analiziraju aspekti primene društvenih mreža u poslovanju hotelskih preduzeća, a akcenat se stavlja na poslovanje srpskih hotelskih preduzeća. Domaći hoteli se još uvek u nedovoljnoj meri prilagođavaju trendu primene društvenih mreža u poslovnoj praksi.
Reference
*** (2012) eMarketer, Worldwide Ad Spend Grows Steadily, Bucking Economic Slowdowns. https://www.emarketer.com/Article/Worldwide-Ad-Spend-Grows-Steadily-Bucking-Economic-Slowdowns/1009571
Aggarwal, B., Regmi, Sr. K., Supple, M., Carlisle, T., Villaruz, T. (2015) Top Digital Marketing Trends for the Hospitality Industry. http://blog.milestoneinternet.com/roi-tracking/2015-top-digitalmarketing-trends-infographic-recap
Bešić, C., Ćoćkalo, D., Đorđević, D. (2014) Analiza značaja poslovne izvrsnosti i upravljanja kvalitetom na konkurentnost preduzeća. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 32, str. 219-231
Bogetić, S., Lekić, S., Antić, Z. (2017) Uloga IT u funkciji zadovoljenja korisnika u turizmu. u: Majstorović V. [ur.] Zbornik radova Konferencije JUSK ICQ, Beograd: JUSK, str. 129-134
Bouchard, A., Fontaine, T., de Roys, S., Buvat, J., Srivastava, A. (2013) Role of Digital in Media Mix: Understanding Digital Marketing and Getting it Right. Capgemini, https://www.capgemini.com/wpcontent/ uploads/2017/07/digital_marketing25-06.pdf, 2013
Bubanja, I. (2016) Uloga digitalnih medija u kreiranju proizvoda visokog kvaliteta. International Journal 'Advanced Quality, Vol. 44, No. 2, str. 23-28
Chaffey, D. (2016) Marketing Trends for 2016: Will we be in a post-digital era?: Digital Marketing Toolkits. http://www.smartinsights.com/managing-digital-marketing/marketinginnovation/marketing-trends-2016/?new=1
Čačić, K., Mašić, S. (2013) Uticaj portala TripAdvisor na poslovanje hotela u Srbiji. Marketing, vol. 44, br. 3, str. 211-220
Đorđević, D., Bogetić, S. (2006) Robna marka i konkurentnost domaćih preduzeća. Marketing, vol. 37, br. 4, str. 179-185
Đorđević, P.D. (2014) Uporedna analiza Facebook fan stranica beogradskih hotela -kako prodati marketing. http://www.kakoprodatimarketing.com/assets/source/Uporedna analiza Facebook fan stranica beogradskih hotela - Petar D.pdf, 2014a
Đorđević, P.D. (2014) Gde greše beogradski hoteli? - kako prodati marketing. http://www.kakoprodatimarketing.com/post_srp/gde_grese_beogradski_hoteli
Grgar, D., Radnović, B. (2012) Digitalni marketing u funkciji razvoja preduzetništva. Poslovna ekonomija, vol. 6, br. 2, str. 63-78
Kovačević, M., Pavlović, K., Šutić, V. (2016) Upotreba informacionokomunikacionih tehnologija u Republici Srbiji. Beograd: Republički zavod za statistiku Srbije
Lim, W. (2010) The Effects of social media networks in the hospitality industry. UNLV, https: //digitalscholarship. unlv. edu/thesesdissertations/693
Öz, M. (2015) Social media utilization of tourists for travel-related purposes. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27(5): 1003-1023
Radivojević, V., Krstić, M. (2012) Mediji direktnog marketinga u funkciji unapređenja poslovne konkurentnosti. Poslovna ekonomija, vol. 6, br. 1, str. 173-198
Rađenović, M. (2013) Razvoj IT kao podrška donošenju poslovnih odluka u hotelskim kompanijama. u: Barjaktarović D. [ur.] Zbornik radova IX Međunarodni naučno-stručni simpozijum, Uticaj globalnih turističkih tokova na kvalitet hotelskog poslovanja, Srbija: Poslovno udruženje hotelsko ugostiteljske privrede Srbije - HORES, str. 400-406
RZS (2016) Turistički promet u Republici Srbiji - novembar 2016. http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/02/37/35/ut10122016.pdf
Szopiński, T., Staniewski, M.W. (2016) Socio-economic factors determining the way e-tourism is used in European Union member states. Internet Research, 26(1): 2-21
TOS (2016) Stavovi i navike domaćih turista u Srbiji 2015. http://www.serbia.travel/ravel/aktuelno/istrazivanje-2016.a-293.2141.html
Vučić, N. (2015) Budućnost hotelskog marketinga. Turistički svet, No. 71, april/maj 2015, str. 7120-7122
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/poseko13-14862
objavljen u SCIndeksu: 25.10.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka