Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 12, br. 1, str. 20-32
Tržište rada mladih u Republici Srbiji
aUniverzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica
bUniverzitet Educons, Sremska Kamenica + Univerzitet Metropolitan, Beograd

e-adresasimonida.vukadinovic@gmail.com, sdomazetns@gmail.com, jelena.jessic@gmail.com
Projekat:
Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU (MPNTR - 47009)
Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanja sa zahtevima EU (MPNTR - 179015)

Ključne reči: tržište rada; nezaposlenost; Strategija 2020; Evropska unija
Sažetak
Jedan od osnovnih makroekonomskih fenomena - indikatora svake privrede jeste stanje na tržištu rada i pitanje zaposlenosti, jer ono sa sobom nosi pitanje migracije, pa i problematiku opstanka malih nacija u svom ekstremnom smislu. Iako je Republika Srbija kandidat za članstvo u Evropskoj uniji već više od šest godina, pred njom je veliki broj zahteva i ciljeva koje je neophodno ostvariti za dobijanje statusa člana Unije. Svakako da je jedan od njih I makroekonomska stabilnost, koja je teško ostvariva uz veliku nezaposlenost radno sposobnog stanovništva (15,9%, 2016), i 2,20 puta veću stopu nezaposlenosti mladih (45%, 2016). U radu će pored problema nezaposlenosti mladih u Srbiji i fenomena odliva mozgova, biti dat i predlog mera za rešenje problema nezaposlenosti. Takođe, biće predstavljene i uporedne analize (ne)zaposlenosti u Srbiji od početka krize, kao i projekcije kretanja radne snage do 2020. godine. Autori će ukazati i na Strategiju 2020, u segmentu koji se odnosi na tržište rada, kao i očekivane, odnosno ciljne stope zaposlenosti i predloge njihovog dostizanja, uz naglasak da je donošenje Nacionalnog okvira kvalifikacija neophodnost u cilju sinhronizacije tržišta rada Republike Srbije, kako internog tako i usklađivanje sa evropskim okvirom kvalifikacija.
Reference
Andrejević-Panić, A.A., Ješić, J.S., Vukadinović, S.D. (2014) Povezivanje visokog obrazovanja i tržišta rada uz primenu inovacionog modela trostrukog heliksa. Poslovna ekonomija, vol. 8, br. 1, str. 217-238
Ćirić, M., Vapa-Tankosić, J., Ilić, D. (2012) Can Serbian Universities be more competitive in EHEA (European Higher Education Area) by being market oriented?. Poslovna ekonomija, vol. 6, br. 1, str. 427-441
Domazet, I., Milivojević, S., Lazić, M. (2013) Reforma penzijskog sistema sa aspekta intenzivnog starenja stanovništva Srbije. Poslovna ekonomija, vol. 7, br. 1, str. 141-156
Domazet, S., Stojanović, M. (2013) The application of EU rules concerning state aid for training employees as response to the economic and financial crisis. u: Krstić Bojan, Zbigniew Paszek [ur.] Improving the Competitiveness of Enterprises and National Economies: Factors and strategies (Thematic collection of papers of international significance), p. 259-278
Filipović, M., Vukadinović, S. (2013) Youth (un)employment in the Western Balkans. u: Scientific conference: Economic Sciences On The Crossroad, 4-5 December, Institute of Economic Sciences, Belgrade, Serbia
Hughes, D., Borbély-Pecze, T.B. (2013) Nezaposlenost mladih: Kriza našeg okruženja. Zagreb: Europska mreža politika cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja (ELGPN), str. 8, 9
Ilić, V.M. (2015) Decentralizacija članica EU i njeni efekti na regionalni razvoj iskustva i preporuke za Srbiju. Poslovna ekonomija, vol. 9, br. 1, str. 77-94
International Labour Organization (ILO) (2008) Young people and their transition to decent work in the Western Balkans. Geneva
Ješić, J., Andrejević, P.A. (2013) The impact of global economic crisis and internal crisis on development of the SME sector in Serbia. u: Scientific Conference: Economic Sciences On The Crossroad, 4-5 December, Institute of Economic Sciences, Belgrade, Serbia
Kalaš, B.M., Milošević, S.S. (2015) Fiskalna politika i fiskalni tokovi u Republici Srbiji. Poslovna ekonomija, vol. 9, br. 2, str. 213-234
Kronja, J., i dr. (2011) Vodič kroz strategiju Evropa 2020. Beograd: Evropski pokret u Srbiji, str. 99, 106
Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike (2012) Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2013. godinu. Beograd
Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike (2014) Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2015. godinu. Beograd, str. 5, 7
Republički zavod za statistiku (2008-2016) Anketa o radnoj snazi. Republika Srbija, 2008-2010, 2012, 2014, 2016
Ristić, Z., Pavlović, Lj. (2012) Potrebe tržišta rada i položaj mladih nezaposlenih lica. Beograd: Unija poslodavaca Srbije, str. 5
Vukadinović, S., Andrejević, P.A., Ješić, J. (2016) (Ne)zaposlenost mladih u Republici Srbiji i nacionalni okvir kvalifikacija. u: XXI Skup Trendovi razvoja: 'Nove tehnologije u nastavi', Zlatibor, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, str. 245-249
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/poseko13-17158
objavljen u SCIndeksu: 25.10.2018.

Povezani članci