Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:41
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:37
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Poslovna ekonomija
2017, vol. 11, br. 1, str. 120-138
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/11/2017
doi: 10.5937/poseko11-14584
Krizni faktori u knjigovodstvu javnog sektora
nema

e-adresa: sinus@mts.rs

Sažetak

Autor je u ovom radu na primeru četiri zdravstvene organizacije, prikazao kako samo nekoliko nezavisnih faktora poslovanja mogu da utiču i utiču na finansijsku situaciju indirektnog budžetskog korisnika. Na kontu 131211 tokom godine stvara se jedan nerazmrsiv splet salda dobavljača za robu, za potrošni materijal, za energente i mnoštvo drugih dobavljača i obaveza. Iz svega proizlazi da se metodologija budžetskog knjigovodstva kakva je sada, mora menjati ali tako da može paralelno da prati finansijski rezultat i po obračunskom i po gotovinskom osnovu ili da se potpuno napusti gotovinski princip i pređe na obračunski princip ali uz drugačije obezbeđenje plaćanja.

Ključne reči

budžetsko računovodstvo; gotovinska osnova; suficit; deficit; kontiranje

Reference

*** (2003-2006) Uredba o budžetskom računovodstvu. Službeni glasnik RS, br. 125/2003, 12/2006
Jotić, J.V., Lovre, I.K. (2014) Patologija finansijskog izveštavanja. Poslovna ekonomija, vol. 8, br. 2, str. 35-52
Koletnik, F., Koletnik, K.M. (2007) Razvoj računovodstvenih rešenja u državama EU. u: Finansijska i računovodstvena efikasnost u funkciji ostvarivanja dobrih poslovnih rezultata, 10. Međunarodni simpozijum, URRF BiH, Neum, Zbornik radova
Kostić, H. (2017) Bukvar za budžetsko računovodstvo. Zavod za unapređenje poslovanja, treće izmenjeno i dopunjeno izdanje
Kuzmanović-Đurić, T.D., Dokmanović, M.S. (2014) Programsko rodno budžetiranje u Srbiji - pouke i izazovi. Poslovna ekonomija, vol. 8, br. 2, str. 53-74
Novaković, N. (2012) Autsorsing i moderno poslovanje. Beograd, www.sindirns.org.rs/vesti/outsorsing.pdf
Parnicki, P.P., Ljubojević, M., Cico, S. (2014) Implementing necessity of the new strategy for an appropriate borrowing policy. Poslovna ekonomija, vol. 8, br. 2, str. 75-96
Slović, D. (2015) Stresovi u ekonomiji - imparitetni bilansi. Beograd: Confineks
Vidaković, S.V., Petrović, D. (2013) Kvalitetno finansijsko izveštavanje - prioritet u reformi javnog sektora. Poslovna ekonomija, vol. 7, br. 1, str. 1-20
Vidaković, S.V., Banda, I., Petrović, D. (2014) Uticaj korporatizacije računovodstvene profesije na kvalitet finansijskog izveštavanja. Poslovna ekonomija, vol. 8, br. 2, str. 9-34
Vidaković, S.V. (2005) Finansijsko izveštavanje - osnova upravljanja biznisom. Novi Sad: Fakultet za uslužni biznis
Vidaković, V.S. (2009) Revizija - osnovna kompetentnosti, kredibiliteta, poverenja. Novi Sad
Vidaković, V.S. (2002) Računovodstvo-jezik poslovnog sporazumevanja. Beograd: Megatrend Univerzitet primenjenih nauka