Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 11, br. 2, str. 121-131
Japanski menadžment u sportskim organizacijama - realnost ili teorijska fikcija
Univerzitet Educons, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad, Srbija

e-adresamilan.nesic@tims.edu.rs
Ključne reči: sportski menadžment; sportske organizacije; japanski menadžment
Sažetak
Savremeni menadžment je karakterističan po specifičnom generičkom kontekstu, te predstavlja osnovni razvojni potencijal svake organizacije, pa tako i sportske. Zbog toga su osnovne funkcije menadžmenta (planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola) pod stalnim obuhvatom razmatranja savremenih teorija menadžmenta. Bez obzira na istorijski redosled njihovog nastanka, danas još uvek ne postoji jedinstvena i opšteprihvaćena teorija. Posebno u kontekstu problematike koja je područje razmatranja sportskog menadžmenta. One evoluiraju, međusobno se dopunjuju, a nekada i spajaju. Najčešće se koristi eklektički pristup kao kombinacija principa iz različitih teorija, što je karakteristika modernih teorijskih pristupa menadžmentu. Mada su se u sportskoj delatnosti izdiferencirala dva dominantna sportsko-organizaciona modela: evropski i američki, još uvek se ne može eksplicitno govoriti o autentičnom evropskom ili američkom modelu sportskog menadžmenta. Zbog toga se razmatranje i proučavanje različitih savremenih menadžment teorija, odnosno identifikacija mogućih 'tačaka' aplikativnosti, nameće kao neophodan proces koji doprinosi razvoju i unapređenju teorije (i prakse) sportskog menadžmenta. Dve teorije na koje se usmerava pažnja u ovom radu jesu: japanski menadžment i Teorija 'Z', kao orijentacija za moguće modele primene u sportskom menadžmentu.
Reference
Adižes, I. (2016) Upravljanje promenama. Novi Sad: ASEE, revidirano i dopunjeno izdanje
Babić, B. (2007) Ekonomija Azije. Beograd: Megatrend univerzitet
Drucker, F.P. (1998) Peter Drucker on the profession of management. Boston, MA: Harvard Business School Press
Ichimura, S., Ichimura, S. (2015) Economic Development and Nation Building in Stages. u: Japan and Asia, World Scientific Publishing Company, str. 85-104
Jovanović, M., Langović-Milićević, A. (2006) Interkulturni izazovi globalizacije. Beograd: Megatrend univerzitet
Jurčić, A. (2008) Evro-azijski menadžment u uslovima globalizacije - interkulturni aspekti. Beograd: Megatrend univerzitet, magistarska teza
Krüger, Z.J. (2005) Corporate structures of the professional sport clubs and ownership restriction. Leiden, NL: Leiden University, Leiden University LL. M. in International Business Law, Jun 2005
Maksimović, N., Raič, A. (2005) Evropski model sporta i razvoj sporta u Srbiji. u: Nićin Đ. [ur.] Menadžment u sportu, Zbornik radova, Beograd: Fakultet za menadžment u sportu, str. 269-275
Mašić, B., Džunić, M., Nešić, S. (2013) Savremena teorija menadžmenta - škole i novi pristupi. Beograd: Data Status
Nešić, M., Lolić, V. (2008) Osnove menadžmenta u sportu. Banja Luka: Apeiron
Nešić, M. (2007) Sport i menadžment. Novi Sad: Fakultet za sport i turizam - TIMS
Nešić, M., Nešić, B. (2012) Učeća sportska organizacija kao izraz novog preduzetništva u sportu. Poslovna ekonomija, vol. 6, br. 1, str. 443-462
Nešić, M.B., Zubanov, V.T. (2015) Zadovoljstvo korisnika sportskih usluga kao činilac lojalnosti sportskoj organizaciji. Poslovna ekonomija, vol. 9, br. 1, str. 335-354
Ouchi, W.G. (1981) Theory Z. New York: Avon Books
Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F. (2004) Teorija menadžmenta i veliko empirijsko istraživanje u Hrvatskoj. Zagreb: Masmedia
Simović, S., Ilić, G. (2014) Osnove menadžmenta sa menadžmentom u sportu. Banja Luka: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Šurbatović, J. (2014) Menadžment u sportu. Beograd: Zavod za udžbenike
Tomić, M. (2007) Sportski menadžment. Beograd: DataStatus
Zakić, K. (2008) Japanski menadžment - sinteza domaćeg nasleđa i stranih iskustava. Megatrend revija, vol. 5, br. 2, str. 91-109
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/timsact11-12914
objavljen u SCIndeksu: 13.10.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka