Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Poslovna ekonomija
2017, vol. 11, br. 2, str. 188-206
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 15/03/2018
doi: 10.5937/poseko12-15355
Franšizing - način zapošljavanja i strategija rasta i u doba krize
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet
bBeogradska poslovna škola, Visoka škola strukovnih studija

e-adresa: sonja.vujovic@pr.ac.rs, tanja.vujovic@pr.ac.rs, milos.pavlovic@bbs.edu.rs

Sažetak

Suština i filozofija franšizinga ogledaju se u ustupanju prava korišćenja prepoznatljivog i afirmisanog modela poslovanja i brenda kroz kloniranje vizuelnog identiteta davaoca franšizinga koji primaocu obezbeđuje inicijalnu i kontinualnu obuku za vođenje poslovanja, a zauzvrat dobija novčanu nadoknadu i obavezu poštovanja ugovorenih standarda. Iako je poslovanje u franšiznom sistemu u razvijenim privredama sveta već decenijama prepoznato kao mogućnost za podsticanje preduzetničke inicijative i zapošljavanja, s jedne, i kao strategija rasta renomiranih kompanija sa druge strane svest o prednostima i kapacitetu franšizinga u Srbiji nije dovoljno razvijena. Zbog činjenice da je franšizing sektor u periodu finansijskih potresa pretrpeo najmanje ekonomske štete, promovisanje i naglašavanje ključne uloge franšiznog poslovanja u cilju bržeg oporavka privrede, razvoja preduzetništva i jačanja konkurentnosti postaje važan zadatak stručne javnosti i državnih institucija na svim nivoima.

Ključne reči

franšizing; zapošljavanje; strategija rasta; brend; promovisanje koncepta franšize

Reference

*** Pekara za pse. http://franchising.rs/clanak/ (sajt posećen 2. oktobra 2017)
*** (2017) Top 100 global franchises: Rankings. http://www.franchisedirect.com/ (sajt posećen 10. oktobra 2017)
*** Ko je na vrhu ove godine?. http://franchising.rs/clanak (sajt posećen 7. oktobra 2017)
Đurić-Kuzmanović, T., Stanković, M.S. (2017) Između opredeljenja i stvarnosti - rodni jaz u franšiznim društveno odgovornim kompanijama u SAD i Republici Srbiji. Poslovna ekonomija, vol. 11, br. 1, str. 291-314
European Franchise Federation (2011) European code of ethics for franchising
European Franchise Federation (2012) European franchise report
Grandov, Z.M., Jovanović, V.R., Đokić, M.M. (2016) Implementation of observational method in market research. Poslovna ekonomija, vol. 10, br. 1, str. 139-156
Jokić, M. (2013) Ekonomsko-komercijalna opravdanost franšizinga. Socioeconomica, str. 151-162
Kerković-Milenković, T. (2010) Esencijalni elementi i struktura ugovora o master franšizingu - kako sačiniti dobar nacrt ugovora?. Marketing, vol. 41, br. 1, str. 17-28
Kotler, P., Keller, K. (2006) Marketing menadžment. Beograd: Data status
Kotler, P., Lane, K.K. (2008) Upravljanje marketingom. Zagreb: Mate
Mendelsohn, M. (2005) The Guide to Franchising. London: Thomson Learning, seventh edition
Milenković-Kerković, T.D. (2005) Ugovor o franšizingu - zakon ili ne, pitanje je sad?. Ekonomske teme, vol. 43, br. 3, str. 93-109
Munitlak-Ivanović, O. (2014) Savremene poslovne transakcije u međunarodnoj trgovini - franšizing. Ekonomski pogledi, vol. 16, br. 3, str. 111-123
Pantić-Popović, S. (2014) Žensko preduzetništvo u Srbiji - evolucija od socijalne ka ekonomskoj kategoriji. Poslovna ekonomija, vol. 8, br. 2, str. 143-162
Popović, N., Jaško, O., Prokić, S. (2010) Menadžment interorganizacionih odnosa - outsourcing, strateške alijanse, merdžeri i akvizicije. Beograd: Fond Srpski ekonomski centar
Privredna komora Srbije-Centar za franšizing Franšizing - najčešće postavljana pitanja. http://www.pks.rs/brosura. (pristupljeno: 1. marta 2017.)
Rakita, B. (2005) Međunarodni marketing, Centar za izdavačku delatnost. Beograd: Ekonomski fakultet
Stefanović, S., Stanković, M. (2013) Komparativna analiza razvoja franšizinga u Srbiji i svetu. Marketing, vol. 44, br. 2, str. 115-127
UNCTAD World investment report 2011: Non-equity modes of international production and development
Vujović, S., Jovović, M. (2009) Aktuelni trendovi u marketing logistici. Ekonomski pogledi, br. 3, str. 15-28
Vujović, S. (2014) Međunarodni marketing u funkciji jačanja konkurentnosti privrede i preduzeća. Priština, Kosovska Mitrovica: Ekonomski fakultet