Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 13, br. 2, str. 69-82
Plan zapošljavanja AP Vojvodine sa primerima dobre prakse
Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica

e-adresasimonida.vukadinovic@educons.edu.rs, zoran.brljak@educons.edu.rs, dicavojinovic@gmail.com
Projekat:
Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU (MPNTR - 47009)
Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanja sa zahtevima EU (MPNTR - 179015)

Ključne reči: Tržište rada; plan zapošljavanja; nezaposlenost; Vojvodina
Sažetak
Politika zapošljavanja jedna je od osnovnih makroekonosmkih politika svake ekonomije. Na nacionalnom nivou Republika donosi strateški dokument dugoročne smernice zapošljavanja-Strategiju zapošljavanja Republike Srbije, koja se na godišnjem nivou operacionalizuje u Nacionalnom akcionom planu zapošljavanja Republike Srbije. Na bazi ovih dokumenata formiraju se planovi zapošljavanja na lokalnim nivoima uključivanjem svih stejkholdera tržišta rada, kako bi planovi i bili ostvareni. U radu su pored Strategije i aktuelnog Akcionog plana zapošljavanja predstavljeni i primeri plana zapošljavanja AP Vojvodine i planovi zapošljavanja pojedinih opština (primeri dobre prakse) sa ciljem afirmacije onih, koje ove planove još uvek ne sačinjavaj. Kroz poglavlja plan zapošljavanja Vojvodine i primeri dobre prakse planova zapošljavanja opština u Vojvodini, predstavljeni su stanje i perspektive (u kratkom roku) tržišta rada u posmatranim vojvođanskim opštinama.
Reference
*** (2019) Anketa o radnoj snazi 2018. Republika Srbija: Republički zavod za statistiku, Bilten, http://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G20195646.pdf str.13
Grad Novi Sad (2019) Službeni list Grada Novog Sada, br.5. str.87-90,99. https://skupstina.novisad.rs/wp-content/uploads/2019/02/sl-5-2019.pdf
Grad Novi Sad (2019) Službeni list Grada Novog Sada, br.7. https://skupstina.novisad.rs/wp-content/uploads/2019/02/sl-7-2019.pdf
Opština Kula (2019) Program zapošljavanja i unapređenja privrednog ambijenta opštine Kula do 2020. godine sa akcionim planom. str.34-35.http://kula.rs/strategije-i-planovi-opstine-kula
Pokrajinska Vlada AP Vojvodine (2018) Pokrajinski akcioni plan zapošljavanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu. Republika Srbija, str.5,12.http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/images/dokumenti/zaposljavan je/PAPZ%202019.pdf
Vlada Republike Srbije (2010) Nacionalni akcioni plan zapošljavanja Republike Srbije 2011-2020. Beograd
Vukadinović, S.D., Domazet, S.S., Ješić, J.S. (2018) Employment and unemployment of youth in the Republic of Serbia, current state and prospects. Poslovna ekonomija, vol. 12, br. 1, str. 20-32
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/poseko16-23169
objavljen u SCIndeksu: 03.06.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka